Fagfeen

Meld dig under fanen for ‘Fælles stressforbyggelse’!

Stress er som vanddråber i et bæger. Skærm hinanden for vanddråberne, så bægeret ikke flyder over. Fotograf: Anita Corpas

Masser af forskning viser, at stress ikke kun er den enkeltes ansvar. Det er et ansvar som vi skal løfte i fællesskab. Tips til, hvordan du, dine kolleger og jeres virksomhed kan forebygge stress i fællesskab.

af karrierecoach Stine Munch-Nielsen

Tag en snak med din stressede kollega
Jo mere stressede vi bliver, desto større tendens har vi til at overhøre vores egne signaler. Derfor ender stress alt for ofte med en sygemelding. Men mange kan undgå at falde i stress-fælden, hvis de får den nødvendige støtte og opmærksomhed fra omgivelserne. Hjælp derfor hinanden med at forebygge stress. Beslut dig for at tage en snak med din kollega, hvis hun udviser tegn på stress. Grib fat i chefen og udtryk din bekymring, hvis symptomerne er alvorlige.


Når du skal spotte stress hos dig selv eller en kollega, skal du være opmærksom på ændringer i adfærd samt fysiske og psykiske symptomer. Her er nogle typiske tegn på stress: Vi glemmer oftere ting og aftaler, har sværere ved at prioritere eller ta´ beslutninger. Vi bliver hurtigere vrede, er mindre snakkesaglige og mere indesluttede, vi bliver oftere syge, har uforklarlige smerter, maveproblemer eller har svært ved at sove, fordi vi spekulerer for meget.

 

Udarbejd en stresspolitik
Stress-, familie- eller trivselspolitik. Lav en politik, som viser vejen for, hvordan I som kolleger og virksomhed kan tage vare på hinanden. En politik som gør det legitimt at tale om stress, og som gør det til en fælles pligt at forebygge og håndtere stress.


Tal om det!

Den bedste måde at forebygge stress på i virksomheder, er at tale om det. Når problemer bringes frem i lyset bliver de lettere at håndtere.

 

Sådan er det bare (ikke!)
“Folk som går kl. 16, er uengagerede”, “vi ved alle, at nogle opgaver er vigtigere end andre”.
Forventninger, antagelser eller fordomme, som måske aldrig bliver sagt højt, men hvor alle tænker “ sådan er det bare.”, påvirker vores trivsel og stressniveau. Tag derfor en ærlig snak om, hvilke antagelser, der kendetegner jeres virksomhedskultur. Og spørg dig selv og dine kolleger, hvordan de påvirker jer.


Sig de usagte antagelser højt. Ryd op i de antagelser, som stresser, og erstat dem i stedet med nogle, som fremmer fælles ansvar og trivsel. Det behøver ikke være mange, blot nogle få, som virker: Fx “Vi er i forskellige livsfaser, derfor har vi selvfølgelig også forskellige behov”, “alle bidrager med noget vigtigt til at vi kan lykkes i fællesskab “

 

Meld dig under “fanen for fælles stressforbyggelse” og vær’ med til at gøre det legitimt at tale om stress med dine kolleger og chef.