Fagfeen

Jeg er blevet sagt op

Stine Munch-Nielsen, coach.

Sådan sætter du ord på din opsigelse til den næste jobsamtale.

Mange frygter, at rode sig ud i lange forklaringer, forsvarstaler eller undskyldninger, når de fortæller, at de er blevet sagt op fra deres tidligere job. Det overordnede råd er: Keep it simple! Gå ikke i detaljer, vær neutral og bevar en afslappet attitude, som viser, at du har lagt opsigelsen bag dig. Her får du nogle tips til hvordan.


Indøv en professionel forklaring og få et mere afslappet forhold til din opsigelse

Det kan være en hjælp at indøve nogle faste formuleringer, hvis du er du nervøs for, at følelserne løber af med dig. Lær formuleringerne udenad og brug, dem i professionelle sammenhænge.

Sådan gør du: Beslut først, hvordan du vil omtale din opsigelse. Sig derefter formuleringerne højt for dig selv og brug dine nærmeste som prøveklud. Når du har styr på `historien´, og kan den i søvne, vil du automatisk få et mere afslappet og distanceret forhold til din opsigelse. Det smitter af på din attitude, når taler med til dit professionelle netværk og en potentiel arbejdsgiver. Og du vil fremstå mere rolig, professionel og afklaret.

Når du har opsigelsen lidt på afstand, er det en god idé at skrive ned, hvad du har lært af oplevelsen. Den læring kan du tage med videre i dit næste job.


Vær konstruktiv, neutralt og udramatisk

Nogle opsigelser er lettere at sætte ord på end andre. Det gælder omstruktureringer, økonomiske nedskæringer og opsigelser, som følge af projektnedgang eller projektstop. Andre opsigelser, kræver mere forklaring. Her er nogle eksempler på, hvordan du kan gør din historie neutral og udramatisk.

 

”Jeg har været i mit tidligere job i mange år og har altid fungeret godt både med mine opgaver, chefer og kolleger. Desværre fungerede samarbejdet ikke optimalt med den nye ledelse. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men det har også bekræftet mig i, hvor meget jeg selv vægter et godt samarbejde.”

”Min chef og jeg havde ikke det bedste samarbejde. Jeg plejer at arbejde godt sammen med de fleste og værdsætter det gode samarbejde. Derfor syntes jeg også det var fint, at vores veje skiltes.”

”Jeg kom til en nyoprettet stilling. Det viste sig, at virksomheden og jeg ikke helt havde fået afstemt min rolle eller de konkrete opgaver, som skulle løses.”

”Jeg kom til en nyoprettet stilling og skulle opbygge et nyt forretningsområde. Virksomheden blev klar over, at de ikke havde de nødvendige ressourcer eller de blev nok overraskede over, den tid, som det rent faktisk tager at opbygge et nyt forretningsområde.”

”Jeg kan li´ udvikling, den kreative proces og at sætte ting i gang. Men jeg sad i en virksomhed, som havde mere behov for en driftsperson.”

”Jeg blev opsagt pga. af omstruktureringer.”

”Jeg blev opsagt sammen med 4 andre kolleger, fordi det projekt, som jeg arbejdede på, blev stoppet /udskudt.”

”Vi skiltes på en fin måde, da vi begge var enige om, at stillingen ikke matchede min faglighed optimalt.”

”Jeg har lært meget på min tidligere arbejdsplads og fået realiseret mange af mine idéer. Men arbejdspladskulturen ændrede sig gennem årerne og derfor var det naturligt, at jeg skulle videre.”

 

Vær proaktiv: Peg på de karrieremæssige muligheder, som opsigelsen giver dig

Når du kort har præsenteret facts omkring opsigelsen, kan du pege på de positive muligheder, som du mener, at opsigelsen giver dig. Vis, at du har taget aktivt stilling til, hvad du gerne vil med dit arbejdsliv fremover (at du er proaktiv), og at du ikke blot søger job, fordi du er opsagt (reaktiv).

Eksempler på, at du er proaktiv og motiveret for et nyt job.

”Nu ser jeg mulighed for, at

..vende tilbage til branchen.”

..finde et job, hvor jeg kan få mine kompetencer optimalt i spil.”

..finde et job, hvor jeg kan få flere af mine kompetencer i spil.”

..finde et job, hvor jeg kan arbejde med det, som jeg brænder allermest for.”

..skifte branche, at arbejde i det private / offentlige.”

 

Husk, at den kommende arbejdsgiver sjældent bekymrer sig om din opsigelse. De vil langt hellere høre om din motivation for det job, som du søger samt hvordan du vil løse opgaverne og fungere på deres arbejdsplads.

 

Coaching- og refleksionssamtaler hos FAOD, kan ruste dig til jobsamtalen efter en opsigelse. Du får nye vinkler på din oplevelse og større klarhed omkring dine unikke styrker, din faglighed og dit potentiale.