Fagfeen

Har du noget at skamme dig over?

Stine Munch-Nielsen, coach.

Skam og skyldfølelse er årsag til, at mange går ned med stress. Det viser nyere forskning af Cand.scient.pol. Pernille Steen Pedersen. Bliv klogere på stress, skam, behovet for anerkendelse og på dine egne reaktionsmønstre, når du selv føler dig presset.

Arbejder du mere end du kan forsvare over for dig selv og din familie? Siger du ja til opgaver, som du ikke er klædt på til? Eller tager du større ansvar end du magter? Hvis ja, handler du måske ud fra en følelse af skam over ikke at leve op til chefens, kollegernes eller dine egne forventninger. Det er usundt og kan føre til stress.

Skam hjælper dig til at bygge gode relationer og føle ansvar for dine opgaver og fællesskabet
Skam hænger sammen med andres blik på os. Den gør os flove, pinlige eller røde i hovedet, når vi har handlet forkert over for fællesskabet. På den måde regulerer skam vores adfærd, sådan at vi kan bygge gode relationer og føle et fagligt ansvar over for vores kolleger.

Skam er knyttet til vores behov for at være elsket og høre til. Et basalt psykologisk behov om, som i tidernes morgen har sikret vores overlevelse. Derfor er det også naturligt, at de fleste søger anerkendelse og accept på arbejdet enten gennem vores præstationer eller gennem vores kollegarelationer.

Når skammen tager overhånd bliver vi stressede
Skam og skyldfølelse er årsag til, at mange går ned med stress og presser sig selv urimeligt hårdt. Det viser nyere forskning af Cand.scient.pol. Pernille Steen Pedersen, som har udgivet bogen `Slip stress ud af skammekrogen´. Når vi presser os selv ud over kanten, er det ofte fordi vi søger anerkendelse. Vi sammenligner os selv med andre og vi føler skam, hvis vi ikke lever op til det, som vi tror, andre forventer ad os. I værste fald glemmer man os selv og har overdrevent fokus på, hvordan vi bliver opfattet af andre.

Luk stress ud af skammekrogen – Og tal om det
Al erfaring viser, at vi bedst forebygger stress ved at tale om den. Men al erfaring viser også, at det kan være svært. Pernille Steen Pedersen her derfor udviklet et dialogværktøj, som giver dig og dine kolleger en fælles forståelse af stress og dens årsager, at tale ud fra. Dialogværktøjet identificerer to typer medarbejdere og deres reaktionsmønstre, nemlig `relationsmesteren´ og `problemløseren´

Kend din type – er du relationsmester eller problemløser?
Vil du blive klogere på din `type´, kan du starte med at spørge dig selv. Hvad vil jeg vurderes på: Mine præstationer eller mine relationer? Dit svar kan give et peg om, hvorvidt du er ”relationsmester” eller ”problemløser”.

Problemløseren
Er du mest optaget af, hvordan andre vurderer dine præstationer, vil du i en presset situation typisk udvise `problemløserreaktioner´. Det kan være reaktioner som:

  • Der er alt for mange opgaver. Jeg kan ikke nå det hele.
  • Der bliver brugt alt for meget tid på ligegyldige opgaver.
  • Målsystemet er ikke retfærdigt, for der bliver ikke målt på det rigtige
  • Der er ikke tid til at løse opgaverne fagligt forsvarligt

(kilde: Slip stress ud af skammekrogen)

Der findes to forskellige problemløsere: Den konkurrenceorienteret og den pligtopfyldende. Er du en ”konkurrenceorienteret problemløse”´, har du tendens til at opfatte gode råd, som kritik af dine kompetencer. Er du en ”pligtopfyldende problemløser”, er kun det perfekte godt nok, du har svært ved at lægge ansvaret fra dig og kan ikke gå på kompromis med kvaliteten, selv om du måske bliver bedt om det.

Relationsmesteren
Er du mest optaget af, hvordan andre tænker om `den du er´, vil du i en presset situation typisk udvise relationsmesterreaktioner. Det kan være reaktioner, som:

  • Jeg føler mig dårligt behandlet
  • Jeg er ikke en vigtig del af fællesskabet
  • Jeg føler mig misforstået
  • Jeg mangler oplæring og sparring

(kilde: Slip stress ud af skammekrogen)

Tilhører du den ”samvittighedsfulde relationsmestertype”, vil dine reaktioner minde om den `pligtopfyldende relationsmester´, dog med en større følsomhed overfor relationen til andre. Er du en ´opmærksomhedssøgende relationsmester´, risikerer du nemt at blive misforstået af dine omgivelser, selv om du faktisk er nem at støtte, hvis blot du får den fornødne opmærksomhed.

Når du kender din type og dine reaktionsmønstre, kan du lettere forklare dine kolleger, hvorfor du reagerer, som du gør, i pressede situationer. Og du kan lettere sætte ord på dine “anerkendelsesbehov” over for din leder.

 

Rådene er baseret på bogen `Luk stress ud af skammekrogen´af Pernille Steen Pedersen, som er cand.scient.pol, phd. og ansat på CBS. Hun forsvarede i 2016 sin afhandling om stress og skam.

Læs mere her og få direkte adgang til det nye dialogværktøj, som kan hjælpe dig, din chef og dine kolleger til at lukke stress ud af skammekrogen

Er du tillidsvalgt, kan tilmelde dig TR Tirsdag, hvor Pernille Steen Pedersen holder oplægget: Stress&Skam. Find arrangement under Det Sker