Fagfeen

Fra arbejdsbi til lykkelig pensionist

Tips til hvordan du kommer godt igennem ”overgangsfasen" fra arbejds- til pensionistliv”

”Et frirum, hvor man dyrker sine interesser og slipper for at arbejde”.  Sådan beskrives pensionisttilværelsen i folkemunde. Men sandheden er ofte en anden. I overgangsperioden fra arbejds- til pensionistliv, oplever mange nemlig tab af identitet. De står med et tomrum i tilværelsen, som de selv må lære at fylde ud.

Tiden op til, at man forlader arbejdsmarkedet er følelsesladet for de fleste. Førpensionistfasen er som en anden teenagefase. Man bliver usikker på, hvad man skal bruge sit liv på. Eksistentielt er man i en krise. (Schelde 2017)

Forbered dig
Mange slås med uvished og bekymringer, når seniorlivet nærmer sig. Med god forberedelse kan du gøre overgangen fra arbejds- til pensionistliv lettere at håndtere. Søg fx rådgivning og vejledning om, hvordan overgangen kan påvirke din selvforståelse, identitet og mening i livet. Ofte kan du også finde kurser i højskoleregi og på Folkeuniversitetet, som kan forberede dig til ældretilværelsen eller du kan søge råd hos Ældresagen.

Eksperter taler om et behov for ”en grundig tænkepause” på vej mod den sidste arbejdsdag og et sted, hvor man kan blive ”omprogrammeret”, så arbejdslivet ikke følger én i årevis (Tindbæk 2018 og Schelde 2017)

Gradvis nedtrapning
Tal med din arbejdsplads om, hvorvidt du kan reducere din arbejdstid uden helt at stoppe. Undersøg om der findes seniorordninger, som du kan gøre brug af. Måske der er mulighed for, at du kan få en anden rolle eller funktion på arbejdspladsen, hvor du kan dele ud af din viden og erfaring. Gradvis tilbagetrækning giver dig mulighed for langsomt at opbygge en tilværelse uden for arbejdet, så du ikke oplever tilbagetrækningen som et brat ´identitetsskifte´. Du kan kontakte FAOD for at få råd om pension.

Den gode overgang fra arbejdsliv til pensionist fremmes af fleksible rammer for tilbagetrækning, fleksible delpensionsmodeller, hvor det er muligt delvist at være lønmodtager og delvist pensionist. (Kilde Tænketanken Den nye 3. alder 2018).

Find nye aktiviteter og fællesskaber
Det giver mening i livet, når vi oplever, at vi gør en forskel og er med i fællesskaber. Undersøg derfor, hvordan du kan være med til at gøre en forskel ved fx at involvere dig i dit lokalområde, frivillige aktiviteter, iværksætteri eller bestyrelsesarbejde. Du skal føle, at du har noget at stå til. Det kræver en indsats at opbygge nogle nye fællesskaber. For nogle, kan en anden boligform, som fx et seniorbofællesskab, bane vej for større glæde i tilværelsen.

91% af beboere i seniorfællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet og 75% oplever bedre sociale relationer. ( kilde: Realdania 2018)

Pas på dit helbred
Et godt helbred er afgørende for, at du kan have et godt liv og seniorliv. Husk derfor at holde dig aktiv. Mange idrætsforeninger har fokus på at tiltrække seniorer og lave aktiviteter for ældre. Vær også opmærksom på din kost og dit helbred generelt.

Der er i dag mange muligheder for at holde sig aktiv, som pensionist. Og mange idrætsforeninger arbejder med at tiltrække nye pensionister og etablere tilbud særligt målrettet seniorer.

Få overblik over din økonomi
Din økonomi har ofte betydning for, hvornår og hvordan du vælger at trække dig fra arbejdsmarkedet. Din økonomi påvirker også, hvilke aktiviteter, du kan gå ind i og hvor meget du fx rejser. For at planlægge din seniortilværelse, må du derfor vide, hvor mange penge du har til rådighed.

Forskningen peger på, at en senere pensionering pga. økonomiske omstændigheder kan have negative konsekvenser for livstilfredsheden (Hanson et al. 2018).

Lykken er at blive gammel
Selv om man kan opleve overgangen fra arbejdsbi til pensionist, som en form for livskrise, byder den 3. alder sandsynligvis på masser af glæde. Ældre hører nemlig til den befolkningsgruppe, som vurderer deres livskvalitet højest. Jf. en undersøgelse i Politiken, skyldes din lykke som senior bl.a. at

  • Du med alderen bekymrer dig mindre om det, du alligevel ikke kan ændre på. Du lærer at accepterer tilværelsen, som den er.
  • Du føler, at du har kontrol over dit liv.
  • Du bekymrer dig mindre om, hvad andre tænker om dig.
  • Du oplever, at du har masser af muligheder og frihed til selv at vælge, hvad du har lyst til.
  • Dit helbred bliver mindre essentielt for følelsen af lykke.

 


Som led i satspuljenaftalen på ældreområdet for 2019-2022, er der afsat midler til initiativet `Handlingsplan for det gode ældreliv´. I forbindelse med handlingsplanen, har Sundhedsstyrelsen iværksat en analyse af overgangen fra arbejdsmarkedet til pensionisttilværelsen. Analysen (som er udarbejdet af pwc) belyser faktorer, der bidrager til at skabe de bedste forudsætninger for en god overgang fra arbejds- til ældreliv. Du kan læse analysen her