Fagfeen

Fagfeen: Rejs dig mentalt efter et jobafslag

Tekst og tegning:
Af Stine Munch-Nielsen, Karriere-coach / FAOD

Træn dit mind-set i at vende pessimisme til optimisme, afslag til læring og nervøsitet til nysgerrighed.

Tænk som en optimist
Er du optimist, ser du muligheder, forventer det bedste og tror på dine evner. Som pessimist ser du begrænsninger, forventer det værste og gør andre til herrer over din situation. Dine tanker påvirker dine handlinger, tilliden til dig selv og din omverden.

Vær derfor kritisk over for selvsnak, som taler dig ned og gør dig passiv. Opdyrk i et mind-set, der støtter dig i at ta´ action.

Og husk, at optimistiske tanker kan være lige så sande som de pessimistiske.

Optimisme og positivitet i andre dele af dit liv, smitter også af på din jobsøgning og motivation. Se derfor positivitet og selvforkælelse som en vigtig investering i en svær situation. Grin, gå på muséer, nyd din kæreste, din mand/kone, dine børn, dine venner og dit forhåbentlig gode helbred.

Lær af din jobsøgning og få feedback
Stop med at se afslag som nederlag. Lær af dem og find ud af, hvad du kan gøre anderledes næste gang. Få feedback hos din coach, din kæreste eller ven.

Ring til virksomheder, tidligere studiekammerater, ex-kolleger og potentielle arbejdsgivere. Brug dem som sparringspartnere.

Stil spørgsmål som fx: Hvordan ser du min profil? Har du forslag til, hvad jeg kan gøre anderledes? Kan du foreslå virksomheder, som efterspørger mine kompetencer? Feedback er med til at holde din motivation oppe. Det værste du kan gøre, er, at mure dig inde alene bag din computer.

Hvis du er gået i stå med din jobsøgning, så spørg dig selv: Hvad ville jeg gøre, hvis jeg ikke ku´ begå fejl? Skriv dine svar ned og start med at handle på dem. 

Drop titler og appearance
Jobsøgende: ”Ligner jeg en projektleder?”
Coach: ”Vil du da gerne arbejde som projektleder?”
Jobsøgende: ”Næh, egentlig ikke”.


Fokusér på det som er rigtigt for dig! Hvorfor drømme om et job, som projekteringsarkitekt eller chefdesigner, hvis du hader detaljer eller helst er fri for personaleansvar.

Ret fokus på det, du kan li´ og har lyst til. Det er ikke nødvendigvis det, som lyder cool eller giver prestige.

Skab dit portefolie
Selv om du står uden job, er det muligt at udvide dit portefolie. Udvælg projekter eller find på nogle. Gå nu i krig med at skitsere og idéudvikle. Arbejd med at opbygge et portefolie, som afspejler din profil og det, du interesserer dig for.

Det udvikler dig og viser en potentiel arbejdsgiver, at du tager initiativ, er engageret og holder dig opdateret.

Vær nysgerrig
Masser af forskning viser, at et nysgerrigt mind-set, er den optimale kur mod nervøsitet.

Brug din nysgerrighed, hvis du bliver nervøs til jobsamtalen. Oplev, hvordan du glemmer dig selv, når du er nysgerrig på den virksomhed du søger job i, når du spørger ind til projekterne, kollegerne, arbejdsformen og ledelsesstilen.

Som designer og arkitekt, er du født nysgerrig. Du er nysgerrig på mennesker og brugere, på dit fag, på optimale løsninger og du ser muligheder. Se jobsamtalen, som del af din research og afklaring.

Du behøver ikke at være ydmyg. Den chef, du taler med i dag, bliver måske opsagt i morgen. Den cool arkitekt eller designer, som du ser op til, står måske midt i en skilsmisse. Ingen går gennem livet uden modgang, og du er ikke mindre værd, fordi du står uden job pt. Du søger job, fordi du kan li´ dit fag, fordi du har noget at bidrage med og fordi du vil og kan forsørge dig selv.

Find det rigtige mind-set frem. Sig til dig selv, at det nytter. Hver ansøgning, hvert opkald, hvert initiativ, bringer dig statistisk set tættere på næste job.

KOLDE FACTS
Din hjerne er plastisk. Det betyder, at du kan forandre din måde at tænke på.

Forskning viser, at:

  •  50 procent af vores trivsel er genetisk bestemt
  • 10 procent er bestemt af ydre omstændigheder, som fx ledighed
  • 40 procent er bestemt af den måde, som du tænker om og handler på dine livsomstændigheder.

Du kan altså modellere 40 procent af dine tanker til at tænke mere optimistisk, når du møder modgang eller skal nå et mål.
Mennesket er fra naturens side, programmeret til at tænke i frygt og farer. Forskning viser tilmed, at negative tanker rammer os hårdere end de positive. Derfor kræver det en ekstra indsats at bevare optimismen i svære situationer af dit liv.

  • Du skal tænke tre positive tanker for at opveje en negativ tanke. Ellers havner du dig en negativ spiral.