Fagfeen

Coach dig selv

Kortlæg dine styrker og bliv bevidst om, hvordan de afspejler sig i måden, hvorpå du arbejder med dit fag i praksis.

Dine personlige styrker er dig. De falder dig naturligt, og når du bruger dem, finder du glæde og tilfredsstillelse i dit arbejde. Du præsterer optimalt, og du oplever at være den rigtige udgave af dig selv. Dine styrker ligger under din faglighed. De er med til at definere, hvordan du udøver dit fag i praksis.

Følg nedenstående guide og bliv klogere på, hvordan du anvender dine styrker i en arbejdsmæssig sammenhæng.


Sæt ord på det, som giver dig energi

Skyd processen i gang med at stille dig selv 3 nedenstående spørgsmål, som gør dig bevidst om dine ressourcer og det som motiverer dig.

 • Hvad giver mig energi?
 • Hvilke opgaver kommer let til mig?
 • Hvilke funktioner fungerer jeg godt i?

Er disse spørgsmål for flyvske, kan du lave en oversigt over dit arbejdsliv. Skriv dine uddannelser, opgaver og funktioner ned. Har du et CV liggende, kan du tage udgangspunkt i det. Stil herefter de 3 ovenstående spørgsmål til hver opgave / funktion.

Pluk de opgaver, funktioner og opgaver ud, hvor du trives bedst.


Sæt ord på dine styrker, værdier og faglighed

Gå videre med de opgaver, funktioner og situationer, som du har plukket ud, fordi du trives bedst.:

Spørg dig selv:

 • Hvad gjorde jeg i de situationer og hvilke personlige styrker brugte jeg?
 • Hvilke dele af min faglighed fik jeg i spil?
 • Hvilke af mine værdier fik jeg i spil?

Svarene hjælper dig til at blive bevidst om, hvordan kobler styrker til din faglighed.


Eksempler på, hvordan styrker er med til at definere, måden du udøver dit fag på.

 

 • Du finder energi i dialogen med en bygherre, en samarbejdspartner eller en bruger, fordi du bruger din styrke til at forklare og give feedback på spørgsmål. Eller fordi du bruger dine empatiske styrke, hvor du skaber tillid og tryghed.

 

 • En projekteringsopgave eller en grafisk præsentation, får dig til at glemme tid og sted, fordi du bruger dine styrker i at se detaljer, din tålmodighed og vedholdenhed kombineret med din evne at tænke i komposition.

 

 • Du finder mening i at rådgive pædagogerne i en daginstitution om forbedringerne af udearealer, fordi forbedringerne matcher dit eget værdisæt.

 

 • Du oplever du et kick i en idéudvikling, hvor du bruger din styrke til at se tingene fra forskellige perspektiver og stille de spørgsmål, som fremmer den kreative proces.

 

 • Du oplever tilfredsstillelse i styring af et projekt fordi du bruger dine styrker til at tage ansvar, træffe beslutninger og få ting til at ske?

 

 • Du føler dig på toppen, når du er i centrum og fordi du bruger dine styrke i at performe, overbevise eller præsentere en ide

 

Styrkerne er dit personlige fundament for, hvordan du bedst muligt udfører din faglighed. Når du kobler styrker med faglighed, står du stærkere som arkitekt og designer. Du ved, hvad der gør dig unik og hvilke styrker du kan trække på i forskellige opgaver og udfordringer, som du møder. Når du kender dine styrker, kan du lettere forme et glædesfyldt arbejdsliv, hvor du kan præstere optimalt – og du kan lettere sætte motiverende karrieremål.

Forskning viser, at kun 1/3 af befolkningen er bevidste om deres egne styrker.

FAOD udbyder styrketests og coachingsamtaler, hvor du kan kortlægge, hvordan du bruger og kan bruge dine styrker i din faglighed og til at nå dine karrieremål.