Nyt fra branchen

Exoskeletter skal reducere nedslidning

Foto: EksoVest by Ekso Bionics.

Teknologisk forstærkede kroppe i byggeriet kan beskytte sundhed og økonomi.

Forskere vil gøre exoskeletter tilgængelige for byggebranchens små og mellemstore virksomheder. Gennem dialog med virksomhederne skal europæisk forskningsprojekt forebygge nedslidning, skader, sygedage og store udgifter. 

Det ligner muligvis noget fra en Hollywoodfilm, når en bygningsarbejder spænder et exoskelet på sin hånd, sin arm eller hele sin krop. Men exoskelettet, der er en højteknologisk forstærkning af kroppen, kan forebygge millioner af sygedage i og forlænge arbejdslivet for arbejdere i byggeriet, skriver KADK i en pressemeddelelse.

Hvordan får de små og mellemstore virksomheder adgang til denne teknologi skal undersøges i et europæisk forskningsprojekt med dansk deltagelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).  

– Vi har i dag mulighed for at lave skræddersyende løsninger, som hæver produktiviteten og beskytter medarbejderes sundhed, og det er mindre dyrt, end man skulle tro. Forskningsprojektet skal finde ud af, hvordan vi kan udvikle, teste og integrere exoskeletter i mindre virksomheder i byggebranchen, siger Martin Tamke fra Center for IT og Arkitektur (CITA) ved KADK, der er en af de danske deltagere i projektet.  

– Teknologien er udviklet, så der i dag er mange forskellige typer af exoskeletter – fra de passive, som understøtter for eksempel én finger, når du laver samme bevægelse gennem længere tid, til full body aktive exoskeletter, som vi kender fra science fiction-film, siger Martin Tamke.

– Projektet har mulighed for at rykke ved grænserne for hvordan vi tænke man-machine forhold i byggeriets udførelse, siger Mette Ramsgaard Thomsen, projektdeltager og leder af CITA.

Foto: EksoVest by Ekso Bionics.

Europæisk projekt 
CITA forsker i hvordan teknologiske løsninger kan støtte arkitektonisk design, produktion og konstruktion af bygninger.  

13 forskningsinstitutioner og erhvervscentre i Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Sverige deltager i projektet. Foreløbige resultater fra deltagerne viser, at exoskeletter kan aflaste mellem 10 og 80 procent af arbejdstagernes muskelbelastning afhængig af, om man bruger et aktivt eller passivt exoskelet.  

Omkring 44 millioner arbejdere i EU skønnes at have arbejdsrelaterede skader og sygdomme i bevægeapparatet (MSD), hvilket koster mere end 240 milliarder euro om året. I Danmark er disse skader og sygdomme årsag til ca. 25 procent af alle langtidssygemeldinger over otte uger, og ansatte i byggeriet er blandt dem, der oftest bliver begrænset i deres arbejde pga. smerter.   

– Som arkitektskole interesserer vi os for de teknologiske processer i byggeriet og for arbejdsvilkårene, fordi bedre arbejdsvilkår giver bedre byggeri. Nedslidning og arbejdsskader er et stort problem og har været det gennem årtier, og i dette projekt ser vi en mulighed for at gøre byggeriet mere inkluderende, så arbejdere i byggeriet kan fortsætte på arbejdsmarkedet i flere år, siger Mette Ramsgaard Thomsen om baggrunden for forskningsprojektet.

 

 

 


Workshops for virksomheder 

Centralt i forskningsprojektet er dialogen med interesserede virksomheder. Gennem en række workshops vil Martin Tamke og hans kolleger give virksomhederne: 

Indsigt i hvordan exoskeletter kan forbedre sundheden og dermed økonomien i virksomheden. 
Et værktøj til cost benefit analyse i vedr. brug af exoskeletter i virksomhedens egen hverdag. 
Indsigt i funktioner, nytteværdi og priser. 
Mulighed for at være med til at udvikle exoskeletter til virksomhedens behov. 
Introducere virksomheder til eksperter og stakeholders i transnationale workshops. 
Interesserede virksomheder kan kontakte Martin Tamke pr. mail. 

 

Webinar  
Projektets første webinar om exoskeletter i byggeindustrien bliver 25. juni. Kontakt Martin Tamke for deltagelse.