Nyt fra branchen

ERIK arkitekter vinder nyt plejecenter

Plejecentret er meget bymæssigt og består af en seks etager høj karré med i alt 125 plejeboliger. Visualisering: ERIK arkitekter.

ERIK arkitekter har som arkitekt-underrådgiver for JFP vundet totalentreprisen til et nyt plejecenter med 125 plejeboliger og centerfunktioner.

ERIK arkitekter har som arkitekt-underrådgiver for JFP vundet totalentreprisen Betty lll på Frederiksberg, som er et nyt plejecenter med 125 plejeboliger og centerfunktioner, skriver ERIK arkitekter i nyhederne.

Projektet er meget bymæssigt og består af en seks etager høj karré med i alt 125 plejeboliger, som skal opføres for bygherren, Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber.

Byggeriet har to ben; det skal binde området sammen og indgå i et ”generationernes byrum” samtidig med, at det bliver hjem for 125 ældre og plejekrævende borgere.

 

Visualisering: ERIK arkitekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinder på alle parametre
Dommerbetænkningen roser projektet for at vinde på alle parametre: Arkitektur & funktionalitet og pris, samt organisation/bemanding/kvalitetssikring og idriftsættelse.

Dommerbetænkningen anfører desuden, at ”JFP og deres rådgivere har lavet et godt og gennemarbejdet forslag, hvor de forskellige arealer er optimeret. Projektets store styrke ligger i hovedgrebet, der skaber rigeligt med dagslys til fællesarealer og skaber en meget urban og direkte sammenhæng med byrummet. Valget af træ på facaderne er en flot løsning og boligerne er veldisponerede. Procesbeskrivelsen har gode redegørelser for samarbejdet med bygherre og involverede parter. Med den positive dialog under tilbudsgivningen, ser vi med glæde frem til det kommende samarbejde.”

 

Visualisering: ERIK arkitekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ERIK arkitekter er sejren resultatet af et målrettet fokus på at arbejde med almene boliger og desuden sundhed i hele landet, og helt konkret er sejren med entreprenørfirmaet JFP det allerbedste eksempel på et on-going og stærkt samarbejde mellem to firmaer, som har en rigtig flot hitrate sammen, skriver ERIK arkitekter.

Projektet er samtidig en landskabsopgave med byrum og haver, som projekteres af BOGL landskabsarkitekter, som er underrådgivere for ERIK arkitekter på opgaven.