Vestjobs
Ringe / Faaborg

Erfaren projektleder til spændende opgaver i by- og egnsstrategisk sekretariat

Tilmeldingsfrist 7. juni 2019
Ansøgningsfrist: 07-06-2019 08:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
 
Et nyetableret By- og egnsstrategisk sekretariat skal sætte fuld gang i både byudviklingen og bosætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor målet er 3000 flere indbyggere.

Sekretariatet har et særligt fokus på at realisere målet gennem flere større nyskabende projekter, hvor der samlet set er tale om en stor kompleksitet, der kræver overblik og projektledelse, for at vi når i mål. Derfor søger vi en dygtig projektleder, der både har erfaringer med at lede komplekse projekter med mange forskellige interessenter i og udenfor en politisk styret organisation.

En projektleder som også er stærk til at skabe overblik, og som samtidig stortrives helt nede i detaljerne i det enkelte projekt. Erfaring med byudvikling og byplanlægning foretrækkes ligesom viden om bystrategi, byudvikling og bytransformation er en vigtig forudsætning.

Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ny udviklingsstrategi er vedtaget, og det by- og egnsstrategiske sekretariat, skal særligt udvikle og realisere 4 af kommunens signaturprojekter og bosætningsmålene i kommunens vækstbyer. En portefølje der både rummer markant nyskabende byudviklingsprojekter, samt nye store projekter inden for det kulturelle område.

Byudviklingsprojekterne rummer en række større ambitiøse delleverancer. Vi har for nyligt afsluttet 2 ambitiøse arkitektkonkurrencer om ”Fremtidens Forstad” i Årslev/Sdr. Nærå for henholdsvis en ny bymidte og en helt ny bydel ”Sommerfuglen”, som vi skal i gang med at realisere sammen med byen, foreningerne, og investorer. Vi er i gang med en lige så ambitiøs konkurrence for købstaden Faaborg by og havn, som afsluttes i slutningen af 2019 og som efterfølgende skal realiseres. En vigtig Masterplan for Nr. Lyndelse er politisk vedtaget, og sekretariatet skal netop nu i gang med at gennemføre og realisere planen. Samtidig skal der udvikles og realiseres flere større kulturelt betydende projekter, som sekretariatet skal understøtte fremdriften af.

Vi har samlet mange spændende opgaver og projekter, men det kniber med at nå at få skabt fremdrift i dem alle, og derfor har vi brug for en dygtig og erfaren projektleder, der kan være med til at starte projekterne op og gennemføre dem. 

 

Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Et job i et sekretariat, der organisatorisk er forankret i fagområdet By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 

Du bliver en del af et sekretariat, der får en central funktion i forhold til at realisere udviklingsstrategiens delspor ”Attraktive byer og lokalsamfund”. Et sekretariat der derfor både sidder tæt på direktion og andre udviklingsstrategiske konsulenter. Dine primære opgaver vil i særlig grad blive den daglige projektledelse af en kompleks portefølje af projekter, som du samtidig selv er med til at realisere.

Sekretariatet kan og skal ikke løse projekterne alene, og derfor skal en væsentlig del af projekterne løses sammen med andre medarbejdere indenfor By, Land og Kultur, og med medarbejdere og ledere fra andre fagområder og stabe, samt med mange forskellige interessenter uden for kommunen. Sekretariatet har derfor en bred berøringsflade med kolleger og ledere på tværs af organisationen, men også med borgere, foreninger m.v. i de byer, som ligger inden for sekretariatets portefølje. Som projektleder i by og egnssekretariatet vil du derfor få en meget udadvendt funktion og vil blive et centralt omdrejningspunkt i dine projekter.

Det by- og egnsstrategiske sekretariat består i dag af en sekretariatsleder, 4 projektledere, en tilknyttet konsulent på deltid, samt en sekretær på deltid. 

Vi har brug for dig, hvis du…

 • Brænder for og har en solid dokumenteret erfaring med styring og organisering af en kompleks portefølje af projekter i en politisk styret organisation
 • Har en dokumenteret efteruddannelse i projektledelse
 • Har erfaring med og viden om by-strategisk ledelse, byudvikling, og by-transformation
 • Arbejder struktureret og er altid på forkant og kan få andre til også at være det
 • Er god til at implementere IT værktøjer til porteføljestyring og projekter m.v. og til opdatering af hjemmesider/sociale medier
 • Er i stand til at kommunikere klart og præcist både på skrift og i tale
 • Du har en videregående uddannelse som arkitekt, planlægger, byplanlægger eller anden relevant uddannelse. 

Derudover leder vi efter en kollega, der

 • Både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • Kan lide at gå i detaljer, men som altid har overblikket både i projekterne og på tværs af dem
 • Er udadvendt og imødekommende, og er rigtig god til at skabe relationer, samarbejde og netværk
 • Har en stærk integritet med evnen til at lytte og ændre retning
 • Bevarer dit gode humør i en travl hverdag
 • Kan lide at arbejde effektivt og målrettet

Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.

Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder af by- og egnsstrategisk sekretariat Mai-Britt Helle Jensen, tlf. 72 53 20 64, mabje@fmk.dk eller Fagchef Christian Tønnesen tlf. 72 53 20 51

Ansøgningsfristen er torsdag d. 7. juni 2019 kl. 8.00.
1. Ansættelsessamtale afvikles den 13. juni 2019.
2. Ansættelsessamtale afvikles den 17. juni 2019.

 Ansættelse pr. den 15. august 2019.

Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret på 2 adresser, dog primært på Tinghøj Alle 2, i Ringe – tæt på bymidten og stationen. Den anden adresse er Mellemgade 15 i Faaborg, hvor hele By, Land og Kultur er placeret. I praksis betyder det, at de første 3 dage i en uge vil være i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.