Østjobs
Hvidovre

Erfaren byggesagsbehandler søges til Hvidovre Kommune

Tilmeldingsfrist 14. august 2019

Vi søger en dygtig kollega med solid erfaring til at sikre en høj kvalitet i byggesagsbehandlingen. Er du den rette? Så kan vi tilbyde et spændende og alsidigt job tæt på storbyen.

 

Hvidovre udvikler sig

Vi oplever i disse år et stigende ønske om at borgere ønsker at bosætte sig i Hvidovre og at virksomhederne ønsker at etablere sig eller at udvide deres eksisterende virksomheder. Den store efterspørgsel skaber et pres på boligmarkedet og erhvervsområderne.

 

Hvidovre ønsker at skabe en endnu bedre by, hvor vi griber mulig­hederne og er proaktive i vores planlægning og i vores håndtering af byggesagerne. Vi skal være ambitiøse og gode samarbejdspart­nere for dem, der ønsker at bo og bygge i Hvidovre. Derfor har Hvidovre Kommune udarbejdet en boligpolitik, som skal sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov.

 

Avedøre Holme er et af Danmarks største erhvervsområder, og der er knap 800 virksomheder registreret i området. Vi er i gang med arbejdet med en ny lokalplan for området, og vi forventer at skulle håndtere mange erhvervsbyggesager fra midten af 2020.

 

Om stillingen og opgaverne

Stillingen er tilknyttet byggeteamet i Center for Plan og Miljø. Teamet består af otte medarbejdere samt en leder, som alle arbejder med byggesager, matrikelsager, lokalplansdispensationer og øvrige administrative byggesager.

 

Opgaver

Du skal kunne løfte følgende opgaver:

 • erhvervsbyggesagsbehandling, med helheden for øje
 • arbejde med planloven og de lokale planbestemmelser, påbud m.v.
 • tilsyn med små og større byggerier
 • håndtere aktindsigtssager
 • registrere i BBR
 • skrive breve og indstillinger i et kortfattet, tydeligt og forståeligt sprog
 • arbejde med udvikling af vores it-redskaber

 

Kompetencer

Ud over at du skal være stærk i byggelovgivningen og planloven samt relaterede lovgivninger, skal du også have et godt kendskab til   offentlighedsloven og forvaltningsloven mv.

 Vi forventer, du har:

 • stor erfaring med generel byggesagsbehandling
 • solid erfaring med sagsbehandling af erhvervssager
 • erfaring med at fortolke lokalplaner ud fra et helhedsperspektiv
 • interesse og flair for juridiske problemstillinger
 • en veludviklet situationsfornemmelse og politisk tæft
 • ordenssans og overblik
 • god til at kommunikere – både mundtligt og skriftligt

 

Vi tilbyder:

 • en fast stilling på fuld tid
 • et afvekslende og udviklende job, hvor du kan arbejde med mange spændende byggefaglige opgaver
 • selvstændigt ansvar for og stor grad af indflydelse på og styring af egne opgaver
 • tværfagligt miljø og en bred kontaktflade
 • gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • arbejde i en spændende offentlig forvaltning med gode og dygtige kollegaer og plads til den enkelte.

 

Der er 36 ansatte i Center for Plan og Miljø. Vi er organiseret i fire teams: Byg, Plan, GIS & Data og Miljø. Vi sidder sammen, og i det daglige har vi et meget tæt samarbejde på kryds og tværs. Vi har én centerchef og én leder af hvert team.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansøgningsfristen er den 14. august 2019

Vi holder 1. og eventuelt 2. samtalerunde i uge 34 og 35.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerchef for Plan og Miljø, Anja W. Dalberg, tlf. 3639 3560, eller leder af Byg, Susanne Seerup, tlf. 6182 7463.

 

Du kan læse mere om Hvidovre Kommune på www.hvidovre.dk, og du kan læse vores boligpolitik her: https://hvidovre.dk/Politik/Politikker-og-strategier.

 

 

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye ideer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.

Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.