Østjobs
Frederiksberg

Er du Frederiksbergs nye byudvikler?

Tilmeldingsfrist 9. august 2019

Vi søger en erfaren lokalplanlægger til enheden Byudvikling.

 

Hvem er vi?

Frederiksberg er en tæt ’by i byen’ med mange bymæssige kvaliteter, store bevaringsværdier og sin helt egen arkitektoniske egenart. Med strategisk byudvikling og konkrete lokalplaner bidrager Frederiksberg Kommune til at udvikle og bevare bymiljøet og skabe gode rammer for livet i byen.

Byudvikling er en enhed i By-, Kultur- og Miljøområdets afdelingen for By, Byggeri og Ejendomme

 

 

Om jobbet

På Frederiksberg oplever du helhed i opgaveløsningen og fokus på borgerne. Den fysiske planlægning er en central del af den strategiske byudvikling på Frederiksberg, og opgaverne udføres i tæt samarbejde med kommunens øvrige myndighedsområder og eksterne samarbejdspartnere. De konkrete projekter kan være både private og offentligt finansierede byudviklingsopgaver.

 

Du vil blive en del af enhedens lokalplanteam med mulighed for også at indgå i kommuneplanteamet. Opgaverne vil primært være små og store lokalplaner samt forskellige udviklingsopgaver. I jobbet skal du styre og drive lokalplanprocesser, samtidig med at du selv står for udarbejdelsen af redegørelse og bestemmelser. I forløbet får du sparring og input fra dine kolleger, byudviklingschefen og stadsarkitekten.

 

Arbejdsopgaver:

 • Udarbejde lokalplaner i dialog med bygherrer, rådgivere og øvrige interessenter
 • Deltage i byudviklings- og analyseopgaver, fx i tilknytning til kommuneplanarbejdet
 • Deltage i fx planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrencer
 • Være projektleder på egne lokalplaner og projektdeltager på andres
 • Planlægge og afholde borgermøder, høringer og andre borgerinddragende initiativer
 • Udarbejde politiske indstillinger
 • Grafisk opsætning af lokalplaner

 

Din profil

Vi søger en byudvikler, der kan arbejde både selvstændigt og i teams med krævende lokalplanopgaver.  Du skal kunne bidrage til den faglige udvikling og sparing og kunne bringe dig selv og andre i spil.

 

Vi forventer at du:

 • Har en relevant akademisk uddannelse og solid viden om det danske plansystem
 • Har flere års erhvervserfaring med byplanlægning i en bymæssig sammenhæng
 • Er interesseret i byliv og bykvalitet og i at skabe bæredygtige løsninger i dialog
 • Har interesse og flair for forvaltning og for arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Har gode samarbejdsevner med interne og eksterne parter samt lyst og evner for borgerdialog
 • Er en selvstændig projektleder, der formår at drive projekter med mange interessenter
 • Har stærke kompetencer i mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Har lyst til at være del af travl og afvekslende hverdag
 • Har gå-på-mod, nysgerrighed, godt humør og kan have mange bolde i luften

 

Vi tilbyder

En spændende og afvekslende hverdag, som rummer alt fra strategisk byudvikling til besvarelse af borgerhenvendelser. Du vil indgå i det faglige miljø i Byudvikling, hvor vi er 12 engagerede og dygtige kollegaer med forskellige faglige baggrunde. Vi arbejder ambitiøst og har en stor spændvidde i vores opgavetyper, som bl.a. omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning, områdefornyelse og byfornyelse.

Vi samarbejder med kolleger fra andre enheder, der arbejder med miljø, trafik, byggesagsbehandling mm. Vi lægger vægt på, at alle trives, og at der er respekt og arbejdsglæde i hverdagen. Arbejdsdagen kan være travl og foregår i en åben og uformel omgangstone.

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt inklusiv frokostpause, med mulighed for høj grad af egen arbejdstidstilrettelæggelse, idet vi har flextid.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

 

Praktisk information

Der er ansøgningsfrist fredag den 9. august 2019 kl. 12.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte byudviklingschef Jesper Dahl på 2898 4121

 

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.

Vi er en moderne kommune, der betjener ca. 100.000 borgere. 

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.