Nyt fra branchen

DTU får testcenter i verdensklasse

Ny bygning på DTU indeholder laboratorier, der blandt andet skal anvendes til målinger af antenner på satellitter og udvikle samarbejdet med European Space Agency.

Med Christensen & Co. Arkitekter, MOE Rådgivende ingeniører og Langvad A/S Arkitekter som rådgivere, står ELINDCO i spidsen for totalentreprenørteamet, der skal udvide kapaciteten hos DTU indenfor forskning og test af elektromagnetiske systemer i hele mikrobølgefrekvensområdet.

Den nye bygning B357 på ca. 1.500 kvm kommer til at indeholde laboratorier, der blandt andet skal anvendes til målinger af antenner på satellitter og udvikle samarbejdet med European Space Agency (ESA) samt danske og internationale virksomheder indenfor trådløs kommunikation.

 

Styrker eksperimentel undervisning
Bygningen rummer i alt fire nye laboratorier, tre radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge komponenter og kredsløb. Derudover et stort undervisningslaboratorium med tilhørende studiemiljø, der skal understøtte et tværfagligt miljø blandt forskere, erhvervsfolk og studerende, som kommer til at færdes naturligt blandt hinanden.


Unikke krav og vibrationsfrit miljø

De unikke testfaciliteter har fra DTUs side medført en række essentielle krav i forhold til bygningens facade, temperaturstyring, fundering og vibrationsfrit testmiljø, som holdet på bedste vis har fået implementeret i vinderprojektets arkitektur og funktionalitet. Dertil kommer, at bygningen skal certificeres til DGNB-guld efter en skræddersyet DGNB flex-matrice tilpasset bygningens karakter.

Netop kombinationen af teknisk tunge laboratorier og et rumligt studie- og forskningsmiljø er en specialitet hos arkitekterne fra Christensen & Co. samt ingeniørerne fra MOE, der har vundet flere lignende opgaver på DTU og lige nu samarbejder på opførelsen af B310.

Udover kravene til den færdige bygning skal der i løbet byggeperioden gennemføres flere testkampagner i de tilstødende, eksisterende laboratorier, hvilket fordrer vibrationsfri byggeplads, så det har krævet ekstra fokus på koordinering, logistik og byggeflow i planlægningen af udførelsesfasen.

At nå hertil har været en rigtig god proces drevet af samarbejdet på holdet, og vi har fået det bedste ud af de forskellige kompetencer.

Der har været tid til en værdifuld dialog både internt og med bygherre, og så har det været positivt at vinde en sag, hvor andet end prisen har haft betydning for, hvem der fik opgaven.

I ELINDCO vil vi også fremadrettet arbejde på at få flere lignende projekter med tidlig inddragelse og fokus på samarbejdet, siger adm. direktør Steen Justesen.

 

Engageret dialog samler det bedste
At aftalen med DTU nu er kommet i hus skyldes først og fremmest et godt projekt, som er resultatet af et engageret og fagligt samarbejde på holdet allerede fra dag et.

Med til det vellykkede samarbejde hører nogle konstruktive dialogmøder med DTU, som ved at vælge en procesorienteret samarbejdsform netop samler det bedste fra ”alle verdener”.

Opførelsen af de udvidede faciliteter til DTU’s Elektromagnetisk Test Center vil stå færdig i 2022.

 

 


Bygherre: DTU

Areal: ca. 1.500 kvm

Team: totalentreprenør Elindco A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, MOE Rådgivende Ingeniører A/S.

Bygherrerådgiver: Rambøll A/S, Langvad A/S Arkitekter.

Projektering/Byggeperiode: juni 2019-marts 2022