Dit økonomiske sikkerhedsnet

SØRG FOR AT HAVE SIKKERHEDSNET

Når du starter egen virksomhed, ændres dit sociale sikkerhedsnet på områder som barsel, sygdom, ledighed og pension.

Du er i et vist omfang omfattet af lov om dagpenge ved sygdom og barsel. Det kan du få besked om hos a-kassen eller kommunen. Du har derudover mulighed for at tegne frivillige forsikringer. Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvordan du står, hvis du fx bliver gravid eller i en længere periode er sygemeldt.

Hvis du vil bevare en vis indtægt under sygdom, kan du købe en såkaldt sygedriftsforsikring. Den sikrer dig indtægt ud over dagpenge, hvis du bliver syg i længere tid. På den måde afbøder du de værste slag på privatøkonomien, hvis du en periode ikke kan passe din virksomhed på grund af sygdom.

Hvis du kommer alvorligt til skade og må lukke virksomheden eller mister indtægter, fordi din arbejdsevne er nedsat, kan du have god gavn af en frivillig arbejdsskadeforsikring.

Det er vigtigt at få tegnet de nødvendige forsikringer, inden du etablerer din virksomhed. Ring til Forbundet Arkitekter og Designere for at høre nærmere om, hvilke forsikringer, der kan passe til dine behov.

Lønsikring – hvis indtjeningen svigter
Som medlem af FAOD har du også mulighed for at tegne en forsikring, så du får udbetalt et bestemt beløb oven i dine dagpenge, hvis indtægterne i din virksomhed svigter.

For at tegne forsikringen som selvstændig skal du være mellem 18 og 55 år og have selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i Danmark.

Du må ikke have fået udbetaling fra en lignende privat arbejdsløshedsforsikring inden for de sidste to år. Du skal købe forsikringen direkte hos TopDanmark.

Læs mere om vilkår og priser hos Top Danmark

Sidst redigeret: 26. januar 2017