Tillidsvalgt

TRtirsdag: krænkende adfærd

Tid

7. maj 2019 8:30 - 10:30
Tilføj til kalender2019-05-07 8:30:002019-05-07 10:30:00Europe/CopenhagenTRtirsdag: krænkende adfærdLindevangs Allé 2, 2000 FrederiksbergFAOD m.fl.

Sted

Akademikertårnet
Lindevangs Allé 2, lokale 3-1. sal
2000 Frederiksberg

Pris for medlemmer

Gratis

Arrangør

FAOD m.fl.

Tilmeldingsfrist

24. april

FAOD inviterer i samarbejde med Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, DDD og JA til fælles morgenmøde for tillidsrepræsentanter om krænkende adfærd. 

Mobning og (seksuelle) krænkende handlinger handler hverken om psykopater eller neurotikere…
– Men hvorfor sker det så og hvad kan tillidsvalgte gøre?
Når trivselsmålinger viser, at en del af de ansatte i arbejdsfællesskabet oplever sig udsat for mobning og/eller krænkende handlinger er det nærliggende at stille spørgsmålet: Hvem er det, der mobber? Ny dansk forskning viser, at vi alle kan mobbe ’under de forkerte omstændigheder’. Forklaringerne skal nemlig findes i arbejdspladsens kultur, organisationsstruktur, ledelsespraksis samt arbejdets vilkår og ikke i enkeltpersoners karaktertræk. Denne nye viden betyder, at såvel håndtering som forebyggelse af mobning og krænkende handlinger børe gøres anderledes end vi hidtil har gjort i arbejdslivet, men hvordan?

Mille Mortensen fortæller på baggrund af sin egen forskning og konsulentpraksis om, hvad mobning er til forskel fra krænkende handlinger og konflikter, hvorfor det kan opstå på arbejdspladsen samt hvordan vi med fordel kan håndtere og forebygge at ansatte oplever sig udsat for mobning og/eller krænkende handlinger. Hun vil i løbet af sit oplæg bl.a. diskutere:

• Hvordan du som tillidsvalgt bedst hjælper en kollega, der oplever sig udsat for mobning og/eller krænkende handlinger
• Hvordan du som tillidsvalgt kan understøtte en kollektiv dialog om en trivselsmåling, der viser, at ansatte i arbejdsfællesska-bet oplever sig udsat for mobning
• Hvordan du som tillidsvalgt kan være med til at forebygge mobning og krænkende handlinger på arbejdspladsen samt
• Hvordan du med fordel kan invitere ledelsen til et samarbejde om håndtering og forebyggelse af mobning og krænkende handlinger på din arbejdsplads

OPLÆGSHOLDER
Mille Mortensen er cand.mag. i psykologi, forsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og fungerer som ledelses- og organisationsudviklingskonsulent. Hun har gennem knap 20 år undervist ledere fra private og offentlige organisationer, tillidsvalgte fra mange forskellige faglige forbund og endelig hjulpet organisationer med at fremme trivsel og kvalitet i arbejdet samt forebygge mistrivsel, herunder stress, mobning og samarbejdsvanskeligheder. Hun har medvirket i adskillige (TV) interviews, podcast, artikler og afholdt mange foredrag. Du kan læse og høre mere om Mille Mortensen på http://www.millemortensen.dk/

MÅLGRUPPE
Tillidsrepræsentanter i FAOD, ATO, DM, BF, DP, DDD og JA