Leder

Mentorordning for ledere

Tid

11. december 2019 -
Tilføj til kalender2019-12-11 :002019-12-11 :00Europe/CopenhagenMentorordning for lederese på hjemmesidenFAOD m.fl.

Sted

Hele landet

Pris for medlemmer

Gratis

Arrangør

FAOD m.fl.

Tilmeldingsfrist

11. december 2019

Er du ny leder og har brug for sparring – eller vil du gerne dele ud af din viden og erfaring, så kan du melde dig til Mentorordning for ledere.

Ledermentorordningen er et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening, Bibliotekarforbundet, Forbundet Arkitekter og Designere og Kommunikation og Sprog. Fokus er på ledelse og ledelsesrollen og ikke på det faglige felt, man er leder inden for.


Hvad får jeg ud af at være mentor eller mentee?

Mange tænker, at det kun er mentee, som får noget ud af en mentorrelation. Men det er ikke rigtigt.
Mentors læring består i at se udfordringer, situationer og bekymringer gennem mentees øjne, og mentor får dermed nye indsigter og perspektiver, som forhåbentlig også giver anledning til at reflektere over egen ledelsesrolle. Mange mentorer sætter også pris på muligheden for at kunne øse ud af egen erfaring og viden, og se det blive inddraget i mentees handlinger.
Mentee er selv ansvarlig for sin læring, men får gennem mentors støtte og inspiration udviklet sin viden. Mentorforløbet giver mulighed for at få ny viden og trække på erfaring fra en længere ledelseskarriere. Mentee får lejlighed til at komme i helikopterperspektiv og får støtte til at udvikle og gennemføre handlingsplaner på vej mod egne mål.
Både mentor og mentee bliver klædt på til forløbet ved et opstartsmøde og en midtvejstræning.


Hvem kan blive mentor?

At være mentor kræver først og fremmest, at du er nysgerrig og villig til at stille din erfaring til rådighed for at hjælpe mentee til at se nye vinkler og muligheder på sine opgaver.

Vi har også defineret nogle formelle betingelser, nemlig at du:
• er formel leder, fx chef, direktør eller CEO
• har mere end 3 års ledelseserfaring
• har personaleansvar og/eller budgetansvar.


Hvem kan blive mentee?

At være mentee kræver først og fremmest, at du ønsker at udvikle dig som leder, og er åben over for udfordringer og nye vinkler. Det kræver også, at du er lydhør over for både feedback, kritik, historier og gode råd.

Vi har også defineret nogle formelle betingelser, nemlig at du:
• er relativt ny i ledelsesrollen – det vil sige har en ledelseserfaring på under 3 år.
• i det daglige repræsenterer ledelsessiden, men det er ikke en betingelse, at du har budget- og/eller personaleansvar


Hvilken hjælp og støtte får mentor og mentee?

Både mentor og mentee bliver klædt på til forløbet. Det sker ved et opstartsmøde, hvor programmet gennemgås, jeres første møde bliver faciliteret og I får gode råd til forventningsafstemning og opstart på jeres relation.
Midtvejs i forløbet bliver I indbudt til en træningssession, hvor I kan øve konkrete teknikker.
Og så er man under forløbet altid velkommen til at ringe eller maile til den kontaktperson, som bliver tilknyttet hvert enkelt mentor-mentee par med spørgsmål og for råd og vejledning.

 

Tilmelding

Tilmeld dig mentorordningen ved at udfylde matchskema ledermentor – mentee (link til wordfil)

Send det udfyldte skema til faod@faod.dk. Skriv “Mentorordning” i emnefeltet.

Frist for tilmelding er 11. december 2019.

Opstartsmøde afholdes den 15. januar 2020.