Medlemsrabat

Juraen i BIM-projekter

Tid

13. juni 2019 13:00 - 17:00
Tilføj til kalender2019-06-13 13:00:002019-06-13 17:00:00Europe/CopenhagenJuraen i BIM-projekterHindsgavl Alle 2, MiddelfartMOLIO

Sted

HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart

Pris for medlemmer

3.937,50 kr

Arrangør

MOLIO

Juraen i BIM-projekter – overblik for praktikere

Praktikeren og juristen tager os gennem bl.a. følgende punkter i et mix mellem gennemgang, eksempler og erfaringer, cases, problematiseringen og drøftelser om, hvordan faldgruber/problemer kan undgås:

BIM – værktøj, metode eller forretningsmodel?
– Hvordan defineres det – i DK, i CEN, i EU? Juridiske konsekvenser heraf.

BIM i lovgivningen og retspraksis
– Hvilke krav stiller IKT-bekendtgørelserne (nr. 118 og 119 / 2013) til offentlige bygherrer og det almene byggeri?
– Er der retspraksis om rettigheder og pligter i forbindelse med BIM-modeller

BIM i aftalegrundlaget
– Hvordan implementeres IKT i byggeriets aftaler?
– De nye AB 18 / ABT 18 / ABR 18 og Ydelsesbeskrivelse for Bygger og Landskab (YBL 18) forholder sig til BIM.

Hvordan er de nye krav?
– Hvilken betydning har de for aftaler i BIM-projekter?
– Hvordan hænger de sammen – og hvordan lever man op til dem?
– Forrang mellem tegninger og modeller: Hvad siger de nye AB-regler og hvad sker i praksis?
– Regler om ansvar, samarbejde om modeller, om dataformater og regler om ansvar for brug af modellen
– Regler om fejl, mangler, uoverensstemmelser og generelle forsømmelser
– Ophavsret og rettigheder ift. fagmodeller og fællesmodeller er BIM-modeller databaser (databasedirektivet), hvordan er rettighederne til modeller og templates på alle tidspunkter inden for det samme projekt f.eks. ved udskiftning af rådgiver eller ny udbudsstrategi. Hvordan er retspraksis?
– Honorarproblematikker
– Molios IKT-specifikationer

Udbudsregler
– Kort om Udbudsreglernes forbud mod specifikke produktreferencer ift optimal udnyttelse af BIM.

Fremtiden for digital entrepriseret
– Forskningsprojekt på KU om digital entrepriseret
– Hvad sker der på internationalt plan?
– Hvordan vil “BIM-jura” udvikle sig?

Målgruppe
Alle i byggeriet der arbejder med IKT/BIM.

Undervisere
Partner, advokat (L), LL.M. Peter Fauerholdt Thommesen, VILTOFT Advokatfirma
Chef for ICT Management Peter Hyttel, C. F. Møller

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Pris
Medlemmer af FAOD får 10% rabat på deltagergebyret.
Medlem af FAOD: 3.937,50 kr (inkl. moms)
Andre: kr. 4.375,00 (inkl. moms)