Tillidsvalgt

Ligeløn om 75 år?

Tid

8. marts 2019 10:00 - 13:00
Tilføj til kalender2019-03-08 10:00:002019-03-08 13:00:00Europe/CopenhagenLigeløn om 75 år?se på hjemmesiden

Sted

3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Løngabet i Danmark reduceres langsomt – for langsomt. Hvis fremgangen de sidste 10 år fortsætter, vil det tage 75 år, inden der er ligeløn! Vi vil derfor gerne fremskynde processen, og gøre dette emne til tema på konferencen d. 8. marts. Om formiddagen vil vi lade os inspirere af repræsentanter fra fagbevægelsen i udlandet, og om eftermiddagen kan du tage med på Christiansborg og drøfter nye mulige politiske initiativer med politikerne.

UDBYTTE
På konferencen vil du både få et indblik i muligheder og barrierer når en fagforening i Danmark laver ligelønstjek. Du vil desuden blive inspireret af hvordan tillidsrepræsentanter og fagforeningsan-satte arbejder med ligeløn på arbejdspladser i Tyskland, England og Island. Nogle oplæg er på engelsk, og der vil derfor blive tolket.

MÅLGRUPPE
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagforeninger og forbundshuse, samt andre personer der interesserer sig for ligeløn.

PROGRAM MED CA. TIDER
10.00 – 10.10: Ligestillingsansvarlig i 3F, Søren Heisel, byder velkommen.

10.10 – 10.30: Faglig sekretær Walter Markussen, BJMF i Valby fortæller om de udfordringer og muligheder, han er stødt på i arbejdet med at lave ligelønstjek på en række arbejdspladser.

10.30 – 11.00: Island har som første land i verden vedtaget lovgivning om ligelønscertificering. Vi får besøg af HR-ansvarlig Solrun Kristjansdottir og tillidsrepræsentant Maria Dis Asgeirsdottir fra virksomheden OR (Reykjavik Energy) i Island, som vil fortælle om, hvordan deres virksomhed ar-bejder med ligeløn i relation til den nye lovgivning.

11.00 – 11.15: Pause.
Under forplejningen vil Kvindekoret Verdens Sirener forkæle os med kampdagsmusik

11.15 – 11.45: Tyskland har for nylig fået en ligelønslovgivning, der giver medarbejdere ”informa-tionsret”. Christina Stockfisch fra DGB (paraplyorganisation for 8 fagforeninger) i Tyskland, fortæl-ler om, hvilke muligheder og udfordringer den nye lovgivning har givet arbejdspladserne.

11.45 – 12.15: Storbritannien har vedtaget en lov, der indebærer, at arbejdsgivere med mere end 250 ansatte skal offentliggøre, hvordan de i gennemsnit aflønner mænd og kvinder. Helen Carr fra den engelske fagforening UCU fortæller om, hvordan loven er blevet implementeret, og hvad det har betydet for ligelønsarbejdet. Herunder hvordan der ageres ved uforklarlige lønforskelle.

12.15 – 12.45: Uligeløn strukturerer sig ofte gennem grupperinger, og undersøgelser viser, at der er uligeløn mellem mænd og kvinder med minoritetsbaggrund. Vi er derfor nysgerrige på om der også er uligeløn hos andre grupper. Hvordan ser ligelønsudfordringerne ud for f.eks. personer med handicap? Det vil Maria Christiansen fra FIU-Ligestilling forsøge at give indblik i.

12.45 – 13.00: Ligestillingsansvarlig i den nye hovedorganisation (FH) Majbritt Berlau vil for-tælle om perspektiver, holdninger og handlinger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

13.00 – 14.00: Frokost og fælles gåtur til Christiansborg.

14.00 – 16.00 (ca.): Ligeløn – sig det højt! Høring med Folketingets ligestillingspolitiske ordførere om bud på hvilke politiske tiltag der giver mening i Danmark med henblik på at Ligeløn opnås før år 2093. Se program her
Høringen indledes med teater.

Tilmelding på mail til:
piha@danskmetal.dk med angivelse af ‘Ligeløn om 75 år’.

Eventuelle spørgsmål kan mailes på: susanne.fast.jensen@3f.dk