Nyt fra branchen

Det flydende aktivitetshus har vokseværk

Illustration fra By & Havn af projektet af Spektrum Arkitekter.

Lokale og Anlægsfonden støtter det flydende aktivitetshus i Nordhavn med 1,9 millioner. kroner så det bliver udvidet og optimeret til glæde for brugerne.

Lokale og Anlægsfonden har valgt at bevilge 1,9 millioner kroner i støtte til de kommende faciliteter på det flydende aktivitetshus ved Sandkaj i Nordhavn i København. Pengene går til en udvidelse i form af funktioner, der forbedrer de fælles, udendørs opholdsarealer og sikrer foreningernes forhold. 
Det flydende aktivitetshus er tegnet af Spektrum Arkitekter.  

Bedre offentlig adgang
Med den ekstra støtte sikres bedre offentlig adgang til aktivitetshusets arealer og badezonen. 
Der etableres blandt andet et flydende udendørs ”opholdsmøbel” i tilknytning til huset, hvor man kan slænge sig eller hoppe i vandet fra. De supplerende faciliteter vil være med til at udvide og tydeliggøre de offentlige arealer og badezonen, der samtidig bliver udvidet og fremover giver mulighed for 50 meter banesvømning med tilknyttet ”svømmeø”, skriver By & Havn i nyhederne.

– Det Flydende Foreningshus skal være ramme om et spirende foreningsliv i bydelen Nordhavn. Det er et moderne bud på en kompakt urban facilitet, hvor adgangen til vand og socialt samvær er i fokus, inspireret af havnens oprindelige udtryk. Mødestedet skal styrke foreningslivet bredt og bliver én station ud af flere støttepunkter til fritidslivet – en moderne måde at tænke fritidsfaciliteter, hvor man arbejder i de mulige mellemrum i storbyen, siger arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, Anna Hassel.

Aktivitetshuset indeholder fællesrum, toiletter, omklædning med bad, sauna og udendørs opholdsarealer. Tidsplanen for etableringen på Sandkaj var planlagt til sensommeren 2019. 

Der var oprindeligt afsat 6,5 millioner kroner til etablering af den første del – og med de ekstra midler på 1,9 millioner kroner til en udvidelse, vil anlægsarbejderne blive koordineret, så den færdige facilitet kan stå klar på nogenlunde samme tid.

– Med Lokale og Anlægsfondens bevilling får vi endnu bedre mulighed for at lave et flydende aktivitetshus, hvor der vil være plads til fællesskaber og socialt samvær. Vi ser virkelig frem til at se det flydende aktivitetshus i brug og håber, at mange vil bruge det som rekreativt mødested, hvor fællesskaber og arrangementer kan finde sted, siger udviklingschef i By & Havn, Rikke Faaborg Jarmer.
 
Konstruktionen af aktivitetshuset sker netop nu på Prøvestenen i København af entreprenørfirmaet CG Jensen. Når delelementerne er færdige, sejles de til Sandkaj og monteres i moduler. Det flydende aktivitetshus er tegnet af Spektrum Arkitekter.  

By & Havn er bygherre på huset, som er udviklet i samarbejde med de kommende brugere og Københavns Kommune. Når huset står færdigt, overtager Københavns kommune ejerskab og drift i fællesskab med områdets tilknyttede foreninger.