Nyt fra branchen

Der blev igangsat byggeri for 100 milliarder i 2019

Illustration fra Byggefakta.

Der blev igangsat byggeprojekter med en samlet anlægsværdi på 100 milliarder kroner i 2019. Det er kun er 700 millioner kroner mindre end det rekordhøje niveau i 2018.

I 2019 blev der igangsat byggeprojekter for 100 milliarder kroner. Året bar præg af fortsat vækst for boligbyggeriet, færre anlægsprojekter, og så har det været det største år for igangsættelse af hospitalsprojekter nogensinde, skriver Byggefakta i en pressemeddelelse om opgørelsen af byggeaktiviteten.

2019 blev således endnu et godt år for det professionelle projektbyggeri. Der blev igangsat byggeprojekter med en samlet anlægsværdi på 100 milliarder kroner i 2019, hvilket kun er 700 millioner kroner mindre end det rekordhøje niveau, vi så i 2018, det viser den nyeste opgørelse fra Byggefakta A/S.

– 2019 har overordnet set været et godt år i byggebranchen, når vi ser på volumen af igangsatte projekter. Og året endte faktisk mere positivt end prognosen spåede ved årets start. Dette skyldes især, at Regionernes store hospitalsprojekter blev igangsat uden yderligere forsinkelser, siger adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

– Byggefaktas overblik 2015-2019 dokumenterer meget godt, at der de seneste fem år har været et solidt opsving indenfor bygge og anlæg. Byggefaktas tal viser samtidig, ligesom Dansk Byggeris prognoser, at opsvinget meget vel kan have toppet i løbet af 2019, hvorefter der sker en udfladning af aktiviteten men på højt niveau. I hvert fald har der været stort set status quo i projektsummen på professionelle bygge- og anlægsprojekter på ca. 100 mia. kr. i 2019 i forhold til i 2018, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri.

 

 

2019 blev det største år for hospitalsbyggerier
2019 var i høj grad præget af hospitalsbyggerierne, hvor både Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark igangsatte milliardprojekter, som har påvirket prognosen positivt. Dermed markerer 2019 sig også som det største hospitals år i byggebranchen, siden opførelsen af de nye supersygehuse gik i gang i 2015.

 

 

Flere boligprojekter og erhvervsbyggerier
De seneste fem år har boligbyggeriet været en konstant motor for væksten i bygge- og anlægsbranchen og nåede endnu et rekordniveau i 2019. Hovedgruppen ”Butik, kontor, lager, industri & transport” trækker i samme retning, dog ikke med helt samme kraft.

– I perioden fra 2015-2019 er boligbyggeriet næsten fordoblet fra 21,3 milliarder kroner i 2015 til 40,6 milliarder kroner i 2019. Med igangsatte erhvervsprojekter for 16,4 milliarder kroner i 2019, ser vi en mindre fremgang i forhold til 2018. I forhold til 2015 er hovedgruppen dog vokset med hele 62 procent, hvilket svarer til 6,3 milliarder kroner, siger direktøren fra Byggefakta.

Vi er også enige i, at det indenfor nybyggeriet er boligbyggeri og hospitalsbyggerier, der ryger ned i den positive vægtskål, mens manglen på nye anlægsprojekter indenfor vej og bane ryger i den negative, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri.

 

Et sløjt år for anlægsprojekterne
Igangsættelsen af anlægsprojekter har frem til 2018 ligget nogenlunde stabilt, men i 2018 resulterede sammenfaldet af flere mega-projekter som Metro-afgreningen til Sydhavnen og Storstrømsbroen i et historisk højt niveau. Ligeledes blev flere havne- og jernbaneprojekter igangsat. Det ser ud til at have efterladt et tomrum for nye anlægsprojekter i 2019 samtidig med, at det både i 2018 og 2019 har været begrænset med større investeringer på vejområdet.

 

Markant fremgang i Region Syddanmark
Byggeriet i Region Hovedstaden har holdt niveauet i 2019 med igangsatte projekter for knap 43 milliarder kr. Byggeriet i regionen udgjorde således 43 pct. af projektmarkedet i 2019. Den helt store fremgang i 2019 ses i Region Syddanmark, hvor flere offentligt finansierede projekter blev i igangsat. Med igangsatte projekter for mere end 20 milliarder kr. udgjorde byggeriet i Region Syddanmark 21 pct. af det samlede projektbyggeri i 2019.

 

Forventer status quo i 2020
Dansk Byggeri venter også nogenlunde status quo på højt niveau i byggeaktiviteten i år.

Her vil det især være renoveringsmarkedet, der holder gang i hjulene, mens anlægsområdet også i år vil være præget af et vist tomrum, mens vi venter på blandt andet en langsigtet investeringsplan for infrastruktur, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Massivt datagrundlag
Rapporten ”Trends for byggebranchen 2015-2019” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2015-2019. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til “Trends for byggebranchen” har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.

 

Illustration fra Byggefakta.

Download Trends for byggebranchen 2015-2019 gratis