Nyt fra branchen

De nominerede til DBE 2019 er fundet

Fra Det Bæredygtige Element 2014 i Forum i København. Foto: Per Rehfeldt.

Fagjuryen for Det Bæredygtige Element 2019 har nu udvalgt de nominerede i kategorierne Personprisen og Produktprisen.

Fagjuryen for Det Bæredygtige Element 2019 har nu vurderet og voteret blandt en række spændende indstillinger til Det Bæredygtige Element 2019, skriver Inno Byg i nyhederne.

De nominerede til Personprisen 2019 er Harpa Birgisdottir, Sbi, Martha Lewis, Henning Larsen Architects og Pelle Munch-Petersen, CINARK, KADK.

De nominerede til Produktprisen 2019 er LCAbyg , Næste skur ogSkyen

Blandt de nominerede i hver kategori findes en vinder som får overrakt prisen på Building Green i Forum, Main Stage, 30. oktober.

 

De nominerede til Personprisen
Harpa Birgisdottir er indstillet til personprisen af Det Bæredygtige Element, fordi hun har ydet en stor indsats for bæredygtigt byggeri i Danmark over det sidste årti. Som forsker hos Statens Byggeforskningsinstitut har hun præget udviklingen og udbredelsen af bæredygtigt byggeri samt opbygning af kompetencer i Danmark, som har bidraget til den danske byggesektors nyopståede førerposition på området. Og som forsker kommer hendes arbejde i sagens natur en bred skare af aktører til gode

Martha Lewis, Head of Materials og senior arkitekt hos Henning Larsen Arkitekter, har igennem 30 år arbejdet målrettet for bæredygtigt byggeri. Hendes særlige fokus er skadelige stoffer i byggematerialer og hvordan de påvirker sundhed og den cirkulære økonomi.

Martha evner at fordybe sig i kompliceret forskning og omsætter sin viden til konkrete valg af gode, sunde materialer til glæde for brugerne af den arkitektur hun udvikler.

Pelle Munch-Petersen er Erhvervs-ph.d.-studerende ved CINARK, KADK med Henning Larsen som erhvervspart.

Pelle har i sit Ph.d.-projekt: The New Facade Paradigm – Recycling – upcycling – Disassembly in Facade Design, udviklet en række begreber og metoder til analyse af byggeriets materialer og konstruktioners bæredygtighed.

 

Om de nominerede til Produktprisen
LCAByg v/ Harpa Birgisdottir: Regeringen har en målsætning om at klimapåvirkninger skal reduceres med 70 procent i 2030. Her er LCAbyg et vigtigt produkt, til at hjælpe byggebranchen med at opnå dette mål. LCAbyg er et gratis værktøj, der er udviklet til byggebranchen. Det bruges til at vurdere en bygnings eller bygningsdels miljømæssig bæredygtighed over hele dens livscyklus. LCAbyg gør LCA tilgængeligt for alle branchens aktører og ikke kun for eksperter. Produktet er et forbilledligt eksempel på tværgående branchesamarbejde og erfaringsudveksling, som styrker den danske byggebranche ved at løfte kompetenceniveauet og konkurrenceevnen.

Læs mere om LCAByg

Næste Skur v/Niels Jakubiak: Næste generations skure er bygget af affald.

Hver dag benytter tusindvis af beboere, skoleelever eller ansatte de 100.000 fælles ejendomsskure der findes rundt i Danmarks boligforeninger, skoler og arbejdspladser. 3.500 af dem skal udskiftes årligt.

I fremtiden bliver sådanne sekundære byggerier endnu vigtigere. De opvarmede arealer vil blive udnyttet til reelle brugsarealer og ikke til opbevaring. Efterspørgslen efter kvalitet og flerfunktionalitet i udearealerne øges ligeledes, og Næste skur bidrager øjeblikkeligt til en ejendoms grønne omstilling.

Læs mere om Næste Skur

Skyen v/Kristoffer Jensen (Sund forluft)
Et sundt indeklima er vigtigt for vores velbefindende. Men det er også vigtigt for vores indlæring – og derfor er et sundt indeklima i fx skolerne essentielt for, at både elever og lærere kan få mest muligt ud af skoledagen.

SKYEN giver alle mulighed for at tage ansvar for indeklimaet – på en let tilgængelig og pædagogisk måde.

Læs mere om SKYEN


Læs mere om alle de nominerede