Nyt fra branchen

Danmarks første p-hus i træ

Stierne fra den grønne oase videreføres i parkeringshusets facade som lodrette haver med et oplevelsesrigt system af grønne espalierer og aktive balkoner. Illustration: JAJA Architects + Open Platform.

Open Platform og JAJA Architects står bag 19.300 kvm stort parkeringshus i Aarhus.

Arkitektfirmaerne Open Platform (OP) og JAJA Architects har, i samarbejde med Rama Studio og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, vundet den åbne konkurrence om et nyt parkeringshus i Sydhavnskvarteret i Aarhus, skriver JAJA architects I en pressemeddelelse.

Med sine hovedkonstruktioner i træ vil det 19.300 kvm store parkeringshus bidrage aktivt til målet om en CO2-reduktion på vej mod Danmarks klimaneutralitet – et vigtigt pejlemærke i landets nye Klimalov.

Sydhavnskvarteret i Aarhus er under udvikling, og det nye parkeringshus kommer til at udgøre en vigtig brik i den fremtidige bydel. Vinderprojektet er af en enig jury fremhævet for ”på forbilledlig vis en rendyrket balance mellem det praktiske og det poetiske”.

I dommerbetænkningen lyder det endvidere:

”Med udgangspunkt i en enkel løsning af logistikken og en effektiv betjening af parkeringshusets primære formål beriges forslagets smukt bearbejdede rumligheder og forløb af velintegrerede oplevelses- og aktivitetsmuligheder, som et stærkt bidrag til at opnå en grønnere, mere kreativ og mangfoldig bydel.”

Det nye parkeringshus indeholder 2.000 kvm udadvendte funktioner som fx fitnesscenter, galleri og café, som er placeret i pavillonerne og rundt omkring i og på byggeriet. Illustration: JAJA Architects + Open Platform.

Sydhavnskvarteret skal også have grønne åndehuller
Et kompakt parkeringsanlæg på grundens nordøstlige halvdel frigiver plads til et grønt og kreativt åndehul med små pavillonbygninger, hvor sociale og kulturelle aktiviteter kan folde sig ud. Beplantningen og stierne fra den grønne oase videreføres i parkeringshusets facade som lodrette haver med et oplevelsesrigt system af grønne espalierer og aktive balkoner.

– Med det her projekt minimerer vi bygningens footprint og arbejder med trækonstruktioner og den bundne C02. Ved samtidig at plante en byskov bidrager Aarhus til en livslang CO2-balance, siger arkitekt Niels Lund Petersen, partner i OP.

Grunden er i dag forurenet, så træerne i det nye, grønne byrum kan, udover den rekreative funktion, være med til at oprense jorden, ligesom parken kan blive et aktiv i kvarterets klimaløsninger i forbindelse med fx skybrud og hedebølger.

 

Parkeringshusets hovedkonstruktioner udføres i søjler og bjælker i komprimeret træ, som har en markant højere styrke end almindeligt limtræ. Illustration: JAJA Architects + Open Platform.

Understøtter nye mobilitetsformer
Takket være den centrale beliggenhed, tæt på midtbyen, havnen og banegården, gør det nye p-hus det attraktivt, at efterlade bilen uden for bykernen og fortsætte rejsen enten til fods, på cykel eller på løbehjul.

– Mobilitet er mere end transport fra A til B. Vi tænker ikke bare det nye p-hus som et opbevaringssted for biler, men som en decideret mobilitetshub, hvor vi tilgodeser alle transportformer, og især de grønne, i designet, siger Jakob Steen Christensen, der er partner i JAJA Architects, som har tegnet flere p-huse med blandt andre Søren Jensen og Rama Studio.

I stueplan foreslår teamet faciliteter, som understøtter delemobilitet som fx ladestationer, ladcykelleje, samkørselsstoppested og parkering dedikeret til delebiler – et initiativ, som man med tiden kan udvide opad til alle etager.

 

Et kompakt P-hus giver plads til et grønt åndehul og lader Kulkransporet komme til sin ret som kulturspor. Illustration: JAJA Architects + Open Platform.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakta om projektet

Parkeringshuset bliver Danmarks største enestående trækonstruktion til dato.
Parkeringshusets konstruktioner udføres i søjler og bjælker i komprimeret træ, som har markant højere styrke end almindeligt limtræ.
Parkeringhuset er på i alt 19.300 kvm fordelt over seks etager og med cirka 17.500 kvm dedikeret til i alt 700 p-pladser.
Parkeringshuset skal være omdrejningspunkt for aktivitet, kreativitet og socialisering og kobler sig på de interne forbindelser, herunder kulkransporet.
Projektet indeholder 2.000 kvm udadvendte funktioner som fx fitnesscenter, galleri og café. 300 m2 placeres i pavilloner, 300 kvm fordeles på trapper og balkoner langs den sydvestvendte facade, og de sidste 1.400 kvm fordeles i parkeringshuset stueetage og førstesal.
Da størstedelen af arealet i byggeriet er uopvarmet stammer projektets miljøpåvirkning primært fra de anvendte byggematerialer, belysning og drift af anvisningssystemet.Om firmaerne

Om Teamet
Vinderteamet består af arkitektfirmaerne Open Platform (OP) og JAJA Architects samt grafikerduoen Rama, som til dagligt deler tegnestue på Superkilen i København. Derudover Søren Jensen Rådgivende Ingeniører.

Om Rama Studio
Rama Studio er en grafisk tegnestue, drevet af designer Thomas Teilmann Frederiksen og Stefan Mylleager, som med en nysgerrig og konceptuel tilgang, løser designopgaver på tværs af medier og skala – især design af visuelle identiteter og fabulerende kunstnerisk udsmykning, skiltning og grafik til bygninger, med et særligt fokus på at skabe løsninger, der er i dialog med arkitekturen og omgivelserne. www.ramastudio.dk

Om Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
Søren Jensen stræber efter at skabe løsninger, hvor hardcore ingeniørviden, nye teknologier og fælles drømme forenes for at skabe inspirerende ingeniørkunst. Virksomhedens projektportefølje er bred og omfatter bl.a. laboratorier, uddannelsesbygninger, dagpleje, datacentre, sundhedsbygninger, kontor, bolig, transformering, nye bydele osv. Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S er et familieejet ingeniørfirma grundlagt af Søren Jensen i 1945. www.sj.dk

 

Om JAJA Architects
JAJA Architects arbejder både praktisk og teoretisk med projekter, der bidrager til skabelsen af en bedre fremtid. Tegnestuen står bag prisvindende projekter som P-hus & Konditaget Lüders i København, restaureringen og udvidelsen af Nyborg Slot samt designet af en ny skole med tilhørende børnehus i Vrå. JAJA blev grundlagt i 2008 og tæller i dag 15 dygtige og dedikerede kreative medarbejdere under ledelse af partnerne Jakob S. Christensen, Kathrin S. Gimmel og Jan Y. Tanaka. www.ja-ja.dk

Om Open Platform (OP)
OP er en idédrevet arkitektvirksomhed stiftet af Jennifer Dahm Petersen & Niels Lund Petersen. Parret har de seneste år markeret sig som kreative kræfter bag en række vundne byggerier, senest: Nyt Helsingør Stadion, Dalby Skole og GF samt daginstitutionen Eventyrhaven i Solrød. OP består af 12 engagerede arkitekter, grafikere og kommunikationsfolk som bruger arkitektur og idéer som drivkraft til at præge samfundsudviklingen og oppe hverdagen. www.open-platform.dk