Nyt fra branchen

CREO arkitekter opfører menighedshus til Vor Frue

Vor Frue Kirkes menighedsråd i Svendborg, har igennem mange år ønsket at bygge et nyt menighedshus, idet de eksisterende forhold er dårligt egnet til deres formål. Illustration: CREO arkitekter.

CREO arkitekter tegner nyt menighedshus til Vor Frue Kirke i Svendborg.

Vor Frue Kirke i Svendborg får nyt menighedshus, tegnet af CREO arkitekter. Funktionelt og åbent og tilgængeligt for alle sjæle, skriver CREO arkitekter.

Vor Frue Kirkes menighedsråd i Svendborg, har igennem mange år ønsket at bygge et nyt menighedshus, idet de eksisterende forhold er dårligt egnet til deres formål.

Byggeriet indgår i en vanskelig kontekst, da det ligger klemt inde mellem et eksisterende garageanlæg på den ene side og kunsten at bygge i en bakke på modsatte side. Disse forhold udfordrer blandt andet dagslysforholdende og tilgængeligheden.

 

Illustration. CREO arkitekter.

Vores forslag består af to murede huse omkring et åbent atrium. De tre bygningskroppe fungerer reelt som ét hus. De murede huse tilpasser sig stedets skala og materialitet, mens atriummet åbner huset op mod kirken via et beplantet trappeanlæg. Den ”grønne” trappe vil fungere som et intimt haverum, der kan nydes såvel udefra som indefra, skriver CREO arkitekter.

Et åbent miljø
Det nye menighedshus danner ramme for de mange forskelligartede aktiviteter, som udspiller sig dagligt i huset. Et af flere fokuspunkter, er at skabe et åbent og transparent miljø, et let tilgængeligt hus med godt overblik mellem de daglige funktioner.

 

Illustration. CREO arkitekter.

Dette har vi løst ved at tegne et hus uden gange og med rum i direkte kontakt med atriummet – kun adskilt af glasvægge. Rummene er gennemlyste med kig til gadens liv og med god visuel kontakt imellem de enkelte funktioner i selve huset.

Husets ydre er udsmykket med kulbrændte mursten, røde tegltage, solide egetræsdøre og bronze eloxerede facadepartier. De gedigne og tidløse materialer har respekt for stedets kontekst og historie. Murværket udføres med detaljeringer, der indeholder klare referencer til kirken og områdets huse.

Funktioner og faciliteter
Husets funktioner er disponeret over tre etager – stueplan, 1. sal og kælder.
I stueplan samles alle personalefunktionerne som møderum, kontorer, print og kopi og ikke mindst en stor multisal, der kan benyttes til diverse aktiviteter og arrangementer.

På 1. salen placeres de mere offentlige funktioner som menighedssal og konfirmandstue. Skydedøre mellem salene giver mulighed for at slå dem sammen ved større events og arrangementer. Herudover vil køkken og garderobe også placeres på denne etage.

Kælderen består af personale omklædning, bad og toilet samt depotrum, teknik rum og et brandsikkert fjernarkiv til diverse kirkebøger.

 


PROJEKTETS NØGLETAL

Bygherre: Menighedsrådet Vor Frue Kirke
Omfang: Nyt menighedshus
Areal: 863 kvm
Gennemført: 2018-2020
Budget: 26 millioner kroner