Nyt fra branchen

COBE skal tegne nyt hovedkvarter til FLSmidth

FLSmidth nyt campus. Visualisering af vinderforslag fra COBE.

COBE vinder arkitektkonkurrencen om nyt campus til FLSmidth. Udviklingsprojektet indebærer også, at der etableres boliger på den del af FLSmidths nuværende areal.

FLSmidth og ATP Ejendomme har udpeget COBE som vinder af arkitektkonkurrencen om nyt campus til FLSmidth. Vinderforslaget kombinerer stor respekt for de bevaringsværdige bygninger med nye, moderne rammer for samarbejde, skriver COBE i en pressemeddelelse.

Hovedkontoret for FLSmidths verdensomspændende aktiviteter har siden 1956 haft adresse på Vigerslev Allé 77 i Valby. De bevaringsværdige bygninger tegnet af arkitekt Palle Suenson fremstår med sine rene linjer som et ikon for området, men lever ikke op til nutidens krav til en moderne arbejdsplads.

I 2018 indgik FLSmidth og ATP Ejendomme derfor en aftale om at udvikle et nyt campus til FLSmidth, og parterne indbød i foråret 2019 til en arkitektkonkurrence. En jury bestående af repræsentanter fra FLSmidth og ATP Ejendomme samt fagdommerne Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening, og Charlie C. Steenberg, associate professor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, har udpeget arkitektfirmaet COBE som vinder af den konkurrence.

– COBE’s vinderforslag rammer balancen mellem respekten for den oprindelige arkitektur og en indretning, der tilgodeser vores værdier og vores behov for et arbejdsmiljø, der understøtter innovation og samarbejde. Vores nye campus vil give os en fordel i kampen om at tiltrække og fastholde morgendagens globale talenter, og samtidig cementerer det vores tilknytning til Valby og Danmark, siger Lars Vestergaard, CFO i FLSmidth.

Enkelte af de eksisterende bygninger rives ned, mens de største består og suppleres af en parkeringskælder og to nye bygninger. Også lokalmiljøet vil få glæde af om- og nybygningen, da parkanlægget ud mod Vigerslev Allé – designet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen – bliver åbnet for offentligheden, hvilket var et vigtigt kriterie i konkurrencen.

 

Også boliger
Udviklingsprojektet indebærer også, at der etableres boliger på den del af FLSmidths nuværende areal, der støder op imod Ramsingvej. FLSmidth og ATP Ejendomme indgik sidste år en aftale om, at ATP Ejendomme bliver investor, bygherre og udlejer af FLSmidth’s nye campus, lige som ATP Ejendomme vil stå for udviklingen af boliger på de tilstødende arealer. Igangsættelse af byggeriet af både domicil og boliger afventer færdiggørelsen af en ny lokalplan.

– At åbne FLSmidth-parken for offentligheden og etablere nye boliger er en måde at udvikle byen i en positiv retning. Med renoveringen af de eksisterende bygninger opretholder vi respekten for kvarterets særpræg samtidig med, at vi fremmer bæredygtigheden, da vi vil DGNB-certificere både boliger og hovedkvarter. Den langsigtede lejeaftale med FLSmidth betyder, at det for os både er en god investering og et positivt aftryk på København, siger Marting Vang Hansen, adm. direktør i ATP Ejendomme.

Byggeriet af campus forventes påbegyndt i 2021 og færdiggjort i 2023, mens boligerne opføres i etaper og forventes helt færdige i 2027.


Se mere om projektet

Læs også om projektet her

 

 


Om FLSmidth og COBE

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Vi leverer markedets førende løsninger inden for design, udstyr og service, som gør vores kunder i stand til at forbedre deres resultater, spare på omkostninger og reducere miljøbelastning. Vores aktiviter er globale, og vores 11.400 medarbejdere er repræsenteret i mere end 60 lande. I 2018 havde FLSmidth en omsætning på DKK 18,8 milliarder. www.flsmidth.com

COBE er et arkitektfirma grundlagt i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. COBE ønsker at skabe et arkitektonisk omdrejningspunkt omkring det sociale rum i vores byer og bygninger. Tegnestuens projekter tager derfor udgangspunkt i hvert steds særlige potentiale og insisterer gennem projekterne på at skabe merværdi for de mennesker og det nærmiljø, som skal overtage og præge vores bygninger og byer i fremtiden, ved at bygge social og bæredygtig infrastruktur for menneskers liv. Denne tilgang har tydeligt vist sig i en række af COBEs markante projekter, eksempelvis det prisvindende bibliotek og kulturhus i København Nordvest, transformationen af Nørreport Station – Københavns travleste station, udviklingen af Nordhavnen – Skandinaviens tredje største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt, samt en konferencebygning for Adidas i sportsbrandets hovedkvarter i Tyskland. www.cobe.dk