Nyt fra branchen

C.F. Møller vinder delt førsteplads

C.F. Møller Architects vinder delt første plads i den internationale konkurrence om udvidelsen af det tyske ministerium for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed i Berlin (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU). Illustration: C. F. Møller.

C.F. Møller Architects vinder delt førsteplads om tysk miljøministerium blandt 25 udvalgte arkitektvirksomheder.

C.F. Møller Architects vinder delt første plads i den internationale konkurrence om udvidelsen af det tyske ministerium for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed i Berlin (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU), skriver C. F. Møller i nyhederne.

76 søgte om at blive prækvalificeret og i alt 25 arkitektvirksomheder – 23 tyske, 1 schweizisk og 1 dansk – blev udvalgt til at give deres konkrete forslag til, hvordan udvidelsen af det tyske miljøministerium beliggende i Berlin-Mitte skal se ud. Nu er det netop offentliggjort, at C.F. Møller Architects, er delt vinder af konkurrencen. Den anden udpegede vinder er JSWD Architekten fra Köln

 -Vi er virkelig glade og stolte over denne sejr, siger partner og arkitekt, Julian Weyer.

– Vi er i gang med at etablere os på det tyske marked med åbningen af vores kontor i Berlin, som allerede er kommet godt i gang med flere healthcare- og masterplanning-opgaver samt et større boligprojekt, og opgaven med at udvide det tyske miljøministerium viser, at vi kan begå os indenfor for andre sektorer i skarp konkurrence med nationale virksomheder. Det slår endnu en gang fast, at vores skandinaviske tradition og integrerede designtilgang kan tilføre noget nyt og relevant til det tyske marked.

 

 

Illustration: C. F. Møller.

Grønt flagskib i Berlin
Forslaget fra C.F. Møller Architects viser et bæredygtigt byggeri i træ og natursten med integrerede solceller og fokus på dagslys og grønne fællesarealer.

-Udfordringen har været at indpasse udvidelsen af det tyske ministerium på en trekantet byggegrund omkranset af to eksisterende bygninger (BMU og Abgeordnetenhaus.) og samtidig indfri usædvanlig høje krav til bæredygtighed og udendørsfaciliteter midt i Berlin. Dette er løst igennem intelligent formgivning og materialevalg, fortæller Heiko Weissbach, som er leder af C.F. Møller Architects’ nyåbnede kontor i Berlin.

I forhold til BMUs eksisterende bygning er de arkitektoniske udfordringer løst med en elegant afslutning, der nyfortolker den stedtypiske blokrandbebyggelse. Denne del af bygningen består af en stueetage beklædt med natursten samt seks etager plus en forskudt tagetage med facadeintegrerede solcelle-paneler. Valget af materialer og farver i gråtoner refererer til den eksisterende bygning.

 

 

Illustration: C. F. Møller.

Nyt samlingspunkt
Samtidig skabes en ny dynamisk bygning, der minder om et lysende træ med optimale vækstbetingelser som en grøn oase i byen. Udgangspunktet er det klassiske og funktionelle kontorhus, der er optimeret med hensyn til dagslys, naturlig ventilation og bygningsgeometri, så kontorlokalerne får optimale dagslysforhold og udsigter. Gennem en trælignende forgrenet struktur ved bygningens yderkanter åbner bygningen sig mod omkringliggende byggerier, griber fat i de grønne gårdarealer og skaber mulighed for udskiftning af luft og adgang til grønt.

Fire af disse gårdspladser indeholder glasindfattede atria med åbne trapper, der forbinder stueetagen med kontoretagerne og en taghave. Hovedtrapperne er placeret inde i gårdrummet og fungerer som både flugtvej og orientering. På hver etage ankommer man til et loungeområde, som giver adgang til de enkelte kontorafsnit og danner mødesteder for vidensudveksling og pauser i hver arbejdsenhed, mens kontorerne er placeret i de mere støjsvage bygningszoner. Denne organisering giver stor fleksibilitet i forhold til skiftende brugere

 

Illustration: C. F. Møller.

Hovedindgangen og en kantine med offentlig adgang ligger ved Niederkirchnerstrassse mod syd i forlængelse af Abgeordnetenhaus (Berlins delstatsparlament). Fra hovedindgangen bevæger man sig gennem et stort showroom til et konferencecenter midt i bygningen, der er designet som ét åbent rum, hvor konference- og foyerfunktionen smelter sammen. Konferenceområdet rummer også et bibliotek, der er arrangeret omkring en gårdhave og kan bruges som et alternativt arbejdsområde til at udvikle ”New Ways of Working”.

Bygningens facader er inspireret af trækroners varierende tæthed, som et led i en flerstrenget low-tech bæredygtighedsstrategi der helt konkret skal vise hvordan vi i fremtiden kan reducere byggeriets klimapåvirkning og samtidigt øge brugernes komfort.

 

Axonometrisk projektion.
Illustration: C. F. Møller.

 

 


Fakta

Bygherre: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) repræsenteret af Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Brugere: BMU (miljøministerium), BMI (indenrigsministerium), Abgeordnetenhaus

Anlægssum: 146,4 millioner €

Størrelse: 51.000 kvm bruttoetageareal