Vestjobs
Aabenraa

Byplanlæggere til Kultur, Plan & Fritid

Tilmeldingsfrist 10. juni 2019
Ambitiøse byplanlæggere    
 
Der investeres massivt i byudvikling og omdannelse i Aabenraa Kommune i disse år – både i købstaden og de mindre byer. Til at udvikle og planlægge disse opgaver søger vi to barselsvikarer i Plan-teamet.   
 
Så er du ambitiøs og udviklingsorienteret, tilbyder vi job i en kommune, hvor planer bliver til virkelighed, og hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling.   
 
Den ene af barselsvikarerne forventes at arbejde primært med lokal- og kommuneplanopgaver. Den anden barselsvikar skal arbejde meget med udvikling af byens rum. 
 
Du kan få… 
  • et job, hvor du er med til at omsætte ideer til handling.  
  • en stilling i et ungt og dynamisk Plan-team i en velfungerende Kultur, Plan & Fritidsafdeling på ca. 35 personer med stort drive og et højt fagligt niveau. 
  • en alsidig og tværfaglig hverdag. Vi har en uformel omgangstone og sparrer gerne og ofte med hinanden i løsningen af de mange forskelligartede opgaver på tværs af fagligheder.   
  • ansættelse på 1 år- evt. med mulighed for forlængelse. 
 
Om Fremtidens Aabenraa og Sund Vækst:   
  • Vi arbejder for, at det skal være attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i Aabenraa Kommune. Sund Vækst er vores strategi, og det skaber vi som kommune sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv. Læs mere om Sund Vækst her
  • Aabenraa Kommune har ambitiøse visioner om vækst og udvikling og arbejder strategisk med udvikling af vores byer.  
  • Hovedbyen har vi særligt fokus på i Fremtidens Aabenraa se her.
 
Opgaver:  
Da der er to barselvikariater ledige, vil opgaverne blive fordelt efter kandidaternes uddannelse, interesse og erfaring. Det primære fokus bliver på følgende opgaver:   
  • Lokal- og kommuneplanlægning. 
  • Områdefornyelse, herunder udformning, implementering og realisering af byrumsprojekter samt borgerinddragelse og formidling. 
 
Kompetencer:  
Vi forventer, at du har en uddannelse som arkitekt, landinspektør, landskabsarkitekt, geograf, urban designer eller tilsvarende videregående uddannelse, og at du kan kommunikere sikkert på dansk i skrift og tale. Formidlingsevner indbefatter også, at du skal være i stand til at producere visuelle sagsfremstillinger.   
 
For begge stillinger er det en forudsætning, at du er i stand til at afveje forskelligartede interesser og har en dialogbaseret tilgang til opgaveløsningen. Som projektleder skal du tilgå opgaverne strategisk, systematisk, organiseret og være ansvarlig, samtidig med at du skaber fremdrift i projekter.  
 
 
Generelt fordrer begge stillinger, at du kan håndtere mange opgaver og flere processer på én gang. 
 
Da Aabenraa har en stolt tradition for at arbejde med bevaring af bymiljøer og værdsætter den særlige bygningsarv, ønsker vi, at medarbejdere har blik, interesse og gerne erfaring fra dette fagområde. 
 
For lokalplanlæggeren er det vigtigt, at du har en helhedsorienteret tilgang til byplanlægning og indsigt i Planloven. Du har interesse for, og gerne erfaring med lokalplanlægning. For dig der skal arbejde med områdefornyelse er det en fordel med projektledelseserfaring, herunder viden om gennemførsel af anlægsprojekter og brugerinddragelse. 
 
Ansøgning og ansættelse:   
Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger.  Arbejdsstedet er Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og principper om Lokal Løn med udgangspunkt i dine faglige kompetencer.   
 
Spørgsmål til stillingen om områdefornyelse kan rettes til programleder Janni Kollerup Larsen (jkla@aabenraa.dk ) tlf.: 30 69 78 99 , og spørgsmål til stillingen om lokalplanlægning til teamleder Lene Nebel (lne@aabenraa.dk) tlf.: 7376 7050.   
 
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest tirsdag den 10. juni 2019.   
 
Vi afholder samtaler den 21. juni 2019.
 

 

Skal du flytte?
Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig – og dem der eventuelt flytter med.