Vestjobs
Kolding

Byplanlægger

Tilmeldingsfrist 6. oktober 2019

Ansøgningsfrist: søndag den 6. oktober 2019

 

Kolding kommune er inde i en spændende udvikling med store visioner for udvikling af de fysiske rammer. Vi arbejder med omdannelse- og udviklingsprojekter i Kolding by, hvor vi har fokus på et unikt campusmiljø, nye bolig- og erhvervsområder, omdannelse og fortætning i vores historisk by, og en ny bydel Marina City.

Vi vil det åbne land og sikre mulighederne der. Vi arbejder bl.a. med landsbyfællesskabsplaner for vores byer i det åbne land.

Alt sammen sker i tæt dialog med vores borgere, erhvervslivet og samarbejdspartnere. Vi vil udvikling sammen med borgerne og har fokus på deres intentioner og ønsker.

 

Planafdelingen bidrager med at skabe rammerne for denne udvikling gennem planer for attraktive bysamfund med dynamik og bæredygtig vækst samt understøtte de lokale styrker i landdistrikterne, og vi har gang i mange spændende projekter, hvorfor vi har brug for en engageret kollega.

Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende stilling i et fagligt stærkt miljø, hvor der produceres mange planer. Du får dygtige kollegaer at sparre med, og du vil være omgivet af en ledelse og kollegaer, der brænder for deres opgaver. Vi lægger vægt på at have en afvekslende og dynamisk hverdag, hvor vi passer godt på hinanden.

 

Funktioner:

Opgaverne vil være at bidrage til løsninger inden for kommuneplanlægning, lokalplanlægning, behandling af plansager og forskellige udviklingsprojekter. Vi forestiller os, at følgende arbejdsopgaver er udgangspunktet:

 • Bidrage til den kommende kommuneplanrevision
 • Lokalplanlægning af store og små projekter
 • Kontakt med bygherrer og borgere
 • Samordning af faglige input fra andre afdelinger

 

Derudover vil der være mulighed for at bidrage til løsning af andre opgaver afhængig af kompetencer og interesse.

Så byd ind med dine kompetencer og interesser, for vi er nysgerrige på, hvad du lige præcis brænder for og kan.

 

Kvalifikationer:

 • Du har kendskab til kommuneplanlægning og lokalplanlægning
 • Du brænder for planlægning og skabelse af de gode fysiske rammer
 • Kenskab til miljøscreeninger vil være en fordel
 • Du har viden om relevant lovgivning
 • Du har lyst til at bidrage til at finde løsninger, også når det er udfordrende
 • Du evner at indgå i et åbent samarbejde med afdelingens kollegaer og forvaltningens øvrige afdelinger
 • Du evner den konstruktive dialog med kommunens borgere, brugere og politikere
 • Du har forståelse for projektarbejde
 • Du har kendskab til digital kommunikation og digitale værktøjer, herunder Adobe pakken og ArcMap
 • Du har relevant faglig baggrund som arkitekt, landinspektør, ingeniør, geograf, urban designer eller lignende

 

Om Planafdelingen

Planafdelingen står for kommunens fysiske planlægning. Vi varetager herudover koordineringen og udarbejdelsen af en bred vifte af forskellige udviklingsopgaver. Afdelingen har 17 medarbejdere.

Afdelingens daglige arbejde er fokuseret på høj grad af faglig sparring og skiftende samarbejdsrelationer. Dette stiller krav til at alle har evne og vilje til selv og sammen med kolleger at organisere arbejdet og tage ansvar for at opgaver gennemføres til den aftalte tid og kvalitet.  

Planafdelingen er en levende arbejdsplads med et højt ambitionsniveau. Vi kan tilbyde et arbejde i en fagligt velfunderet afdeling med et godt arbejdsmiljø og hvor videndeling og udvikling af den enkeltes og afdelingens kompetencer er i fokus. 

 

Om By og Udviklingsforvaltningen

I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

 

Om Kolding Kommune

By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Sammen designer vi livet” og et mindset vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

 

Ansættelsesprocedure

Send din ansøgning, vedlagt CV og relevante bilag, via nedenstående link. Ansøgningen skal vedlægges relevante uddannelsesbeviser. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for relevant erfaring

Ansøgningsfrist er søndag den 6. oktober 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 10. oktober 2019. Stillingen forventes besat til start 1. december 2019 eller snarest muligt.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jan Krarup Laursen på telefon 51811880.

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1371&ProjectId=145462&MediaId=5