Vestjobs
Haderslev

Byplanlægger til Teknik og Miljø

Tilmeldingsfrist 19. juni 2019

Haderslev Kommune er inde i en spændende udvikling med flere udviklingsprojekter. Vi søger en planlægger, der kan favne at arbejde med planlægning både på de store linjer og i detaljerne. Du vil skulle arbejde med vores kommuneplan, udarbejdelse af lokalplaner, strategisk energiplanlægning, myndighedsopgaver og på sigt også opgaver indenfor kystbeskyttelse. Du vil også få en rolle i Jomfrusti-projektet, som er et byomdannelses- og klimatilpasningsprojekt. Vi tilbyder et spændende job med masser af ansvar til planlæggeren, der kan lide at favne bredt og har lyst til at sikre gode løsninger til gavn for borgerne.

 

I Haderslev Kommune vil vi helhedstænkningen, og derfor består Afdelingen for Planlægning af både planlæggere, trafikplanlæggere og naturplanlæggere. Vi er 20 engagerede og kompetente medarbejdere, der arbejder tæt sammen og tilsammen besidder en bred vifte af faglighed. Vi hjælper og støtter hinanden i en travl hverdag, hvor der skabes plads til fordybelse og sjov. Vi vil hinanden.

 

Med dig på holdet vil vi være 11 planlæggere, som arbejder med kommune- og lokalplanlægning, plan- og landzoneadministration, byudvikling, bevaringsværdige bygninger, klima, kystbeskyttelse, VVM, miljøvurdering og energiplanlægning. Vi arbejder både med projekter og de daglige gøremål i forbindelse med myndighedsrollen.

 

Arbejdsområder
Du vil få en varieret opgaveportefølje som planlægger. Nogle dage vil byde på overordnet strategiplanlægning og andre dage vil gå med konkret hjælp og vejledning til borgere. Det er forventningen, at du kan sætte dig for bordenden ved større projekter, lige såvel som du er den, man tager fat i, når man har brug for sparring. Endelig vil der være en forventning om, at du byder godt ind på de daglige forespørgsler fra borgere, bygherrer, kollegaer m.fl.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 

 • deltage i det strategiske planarbejde, herunder kommuneplanarbejde og strategisk energiplanlægning
 • udarbejde lokalplaner
 • deltage i tværgående projekter, enten som projektleder eller projektmedarbejder
 • deltage i tværgående arbejdsgrupper/netværk
 • udarbejde planer, analyser, sagsfremstillinger m.m.

 

Dine faglige kompetencer

Vi forventer, at du har:

 • en planlægningsmæssig uddannelse som f.eks. arkitekt eller landinspektør. Nyuddannede er velkomne til at søge
 • erfaring med projektledelse eller gode evner på feltet, som sikrer god inddragelse af kolleger, borgere og virksomheder
 • en helhedsorienteret tankegang, der kan sikre sammenhæng i planlægningen
 • gode kommunikative evner og kan udtrykke dig klart i både skrift og tale
 • god indsigt i den relevante lovgivning, herunder planloven
 • erfaring med at arbejde i den kommunale eller offentlige sektor; dette er dog ikke et krav.

 

Dine personlige kompetencer

Som person forventer vi, at du er:

 

 • fleksibel, serviceorienteret, tillidsvækkende og troværdig
 • udadvendt og trives i den dynamiske dialog med kolleger, borgere og virksomheder
 • empatisk, lyttende og uhøjtidelig
 • inddragende og med gode samarbejdsevner.

 

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads, hvor vi ikke går af vejen for at prøve noget nyt. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel er omdrejningspunktet. Vi har en åben og uformel omgangstone.

I Teknik og Miljø arbejder vi aktivt for at skabe muligheder for, at mennesker kan leve et godt liv, og virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fælleskabet – dette arbejde vil du blive en naturlig del af.

I Afdelingen for Planlægning glæder dine kolleger sig til at byde dig velkommen. Vi sætter en ære i, at planlægningsarbejdet sker på et højt fagligt niveau, og ser frem til at udvikle kommunen sammen med dig. Hos os får du en arbejdsdag med masser af udfordringer i et rart og anerkendende arbejdsmiljø.

Dit daglige arbejdssted vil være ”Schaumanns Klædefabrik”, Simmerstedvej 1A, Haderslev.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.

 

Tiltrædelsestidspunkt
1. september 2019, eller efter nærmere aftale.

 

Vil du vide mere?
Så kontakt endelig afdelingsleder for Planlægning, Christina Vedel-Birch Andersen, på telefon 20 23 84 74 eller cvba@haderslev.dk

 

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning og dit CV samt bilag via linket, senest onsdag den 19. juni 2019, kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 26, juni 2019.

Søg stillingen.

 

Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Fra januar 2020 indfører Haderslev Kommune røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.