Nyt fra branchen

Byparks-plan i København ind i ny fase

Arkitekternes visualisering af den nye park. Rendering: Gehl Architects.

Arkitektfirmaet Gehl og den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson samt arkitekt Sebastian Behmann fra Studio Other Spaces er koblet på byparks-projektet i København.

Visionen fra 2019 om at omdanne den flersporede vej mellem Axelborg og H.C. Andersens Boulevard til en grøn og bilfri bypark er gået ind i en ny fase. Nabogruppen bag projektet kan nu fremvise et opdateret visionsprojekt, som udvider den kommende bypark til også at omfatte Axel Torv, skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Covid-19 har understreget behovet for flere grønne åndehuller i København, og et nyt centralt åndehul kan muligvis være på vej i Københavns centrum.
I hvert fald er nabogruppen bag projektet om at omdanne den stærkt trafikerede indre del af Vesterbrogade til en grøn bypark nu klar med et udbygget forslag.

Arkitektfirmaet Gehl samt den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og arkitekt Sebastian Behmann fra Studio Other Spaces (SOS) er samtidig blevet tilknyttet projektet, der nu inddrager Axel Torv og omfatter 14.000 kvm.

Overborgmester Frank Jensen lovede i forbindelse med offentliggørelsen af projektet sidste år, at han sammen med teknik- og miljøborgmesteren ville stille sig i spidsen for de nødvendige analyser af trafikken. De analyser er under udarbejdelse.

– Jeg er superbegejstret for forslaget. Det er et superflot projekt og et flot eksempel på den kreative, organiske måde, vi arbejder med at give plads til mennesker, til ophold og til naturoplevelser helt inde i hjertet af vores by. Der er allerede flere forslag i spil i området for at skabe skønne byrum med færre biler. De skal selvfølgelig ses i sammenhæng, så vi ikke risikerer, at al bustrafikken i byen sander fuldstændig til. Det analyserer vi lige nu – med grønne briller og træer i kikkerten, siger Frank Jensen.

Det udestår at rejse den nødvendige eksterne fondsstøtte til at anlægge byparken, da finansieringen af projektet på nuværende tidspunkt ikke er helt afklaret.

Da visionen om at skabe en ny bypark i København op mod Rådhuspladsen blev afsløret i juni 2019, blev projektet mødt med stor velvilje fra naboer, borgere og politikere. Siden har da har Tivoli og en nabogruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Danica Pension, ATP Ejendomme, PFA Pension og Industriens Pension, som tilsammen repræsenterer hovedparten af ejendommene i kvarteret, arbejdet videre med den oprindelige projektidé sammen med Gehl, Olafur Eliasson og SOS.

Fra Vesterbrogade hvor byparken skal ligge.
Foto fra Tivolis tidligere pressemeddelelse.

Bypark skal bidrage til byens mål
Visionen viser, at Vesterbro Passage kan gå fra at være en passage med trængsel til et inviterende opholdsrum, hvor naturen flettes ind i byrummet. Tanken er, at asfalt erstattes af træer, vand, dyreliv og illuminationer og skaber et nyt rekreativt område midt i København med plads til både ro og fordybelse og til fælles aktiviteter.

Projektet kommer til at spille sammen med Rådhuspladsen og med kvarterets to nye metrostationer. Initiativet understøtter Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad, ligesom det styrker Københavns position som verdens bedste cykelby.

– Min ambition for København er grundlæggende, at der skal være færre osende biler og flere grønne byrum, og projektet om at lave en bypark lige uden for Tivoli gør lige præcis dét. Byparken vil binde Rådhuspladsen bedre sammen med Hovedbanegården og på den måde byde vores gæster ind i fremtidens grønne visioner, som gradvist vil kunne mærkes tydeligere gennem hele Indre By. Og københavnerne vil få en grøn oase, hvor man kan være uden at behøve at bruge penge, så jeg kan kun bakke op om ideen, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

– Vesterbro Passage er et vindue ind i fremtiden. Vi ønsker at forme den som et byrum, der aktivt forholder sig til menneskers liv i forandring, hvor opdelingen mellem arbejde og privatliv står til forhandling. Et fortættet grønt byrum med rekreative aktiviteter, der understøtter diversitet og forskellighed; et rum, der skaber unikke sansninger og oplevelser af luft, lyd og lugte, af natur i hjertet af København. Det langsomme, flertydige og åbne vil blive en integreret del af Metropolzonen. siger den anerkendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson om sin opgave i projektet.

 

Nabogruppens mål er, at byparken kan indvies i foråret 2023.


Det er også blevet sagt i forhold til projektet

– Vi ønsker at give en menneskelig dimension tilbage til byen; at skabe en park, hvor oplevelsen af tid og ro, hvor mødet med andre og følelsen af fællesskab i byrummet træder frem som en bærende værdi, der definerer København, nu og i fremtiden, siger Sebastian Behmann, arkitekt og med-grundlægger af SOS.

– Udviklingen af Vesterbro Passage, sammen med Gehl, er en enerstående mulighed for SOS for at fokusere på formgivning af byrum i bæredygtigt perspektiv. Parken vil give indtryk af, at naturen altid har eksisteret i hjertet af byen, og skabe fornemmelsen af en reel balance mellem by og natur. Denne form for co-eksistens gælder ikke blot planter, mennesker og by, men inkluderer også et rigt dyreliv, der vil understrege vigtigheden af biodiversitet i udviklingen af fremtidens byrum.

– Vi er meget glade for at udvide Byparksprojektet til også at indbefatte Axel Torv, som har et langt større potentiale. Med Byparken bringer vi mere natur og bæredygtighed ind i byen og skaber et nyt mødested mellem by og land. Det er ikke svært at forestille sig torvedage i Byparken med velsmagende, lokale råvarer fra de danske landmænd og fødevareproducenter, siger adm. direktør Anne Lawaetz Arhnung, Landbrug & Fødevarer.

– En af de helt store styrker ved Danmark og vores hovedstad er, at vi er et godt samfund at leve i. Det gør, at både turister og dygtige folk fra hele verden har lyst til at komme hertil. Byparken er et spændende projekt, som vil bidrage yderligere til Københavns position som en grøn og attraktiv foregangsby, hvor mobilitet, et levende byrum og bæredygtighed går hånd i hånd, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

– Covid-19 har sat en tyk streg under behovet for flere grønne åndehuller i byerne. I Byparken i Vesterbro Passage og Axel Torv får københavnerne nye oplevelsesrige byrum og den skønnestecykelrute i byens centrum. Vi er meget tilfredse med udviklingen og ikke mindst den meget brede opbakning til projektet fra borgerne, handelsdrivende og politikerne. Med byparken gør vi vores til, at København bliver en endnu mere grøn og attraktiv by at bo i og besøge som turist, siger Tivolis direktør Lars Liebst.