Nyt fra branchen

Bypark og 70 meter hotel ved Tivoli

Arkitekternes visualisering af den nye park. Rendering: Gehl Architects.

Tivoli vil lave bypark på Vesterbrogade mod Rådhuspladsen og bygge et 70 meter højt hotel.

Tivoli byder ind med en vision om at forvandle den trafikerede passage på Vesterbrogade fra Axelborg og ind til Rådhuspladsen til en bypark, hvor natur flettes ind i byrummet, hvor der er brede fortove til fodgængere, plads til cykler og fri for trafiklys og biler.

I Haven opføres herudover en visionær bygning, udarbejdet af BIG, der sammen med det eksisterende H.C. Andersen Slottet skal være et nyt Tivoli H.C. Andersen Hotel. Den nye bygning vil fremstå som en vertikal, grøn forlængelse af Tivoli-haven, der vil kunne ses fra byen og være med til at understrege, at bæredygtighed og et grønt udtryk er en prioritet i København, skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Det er Tivoli, der har taget initiativ til at sætte ord og billeder på ideen om en bypark i samarbejde med byrumsarkitekterne fra Gehl. Københavns Overborgmester, Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen og Landbrug & Fødevarers direktør Anne Lawaetz Arhnung er begejstrede, skriver Tivoli. 

 

Gehl skaber byrummet
Politikerne på Københavns Rådhus, Landbrug & Fødevarer og Tivoli er glade for udsigten til etablering af en ny grøn bæredygtig bypark ud mod Rådhuspladsen. Derfor offentliggør Tivoli nu sit forslag, så den konkrete vision kan blive debatteret og udviklet yderligere med input fra alle tænkelige interressenter herunder borgere, naboer og myndigheder. Tivoli stiller sig gerne i spidsen for den videre ideudvikling, både for at skaffe folkelig opbakning, myndighedsgodkendelse og drøftelser om den fremadrettede organisering. Ambitionen er at realisere ideen så snart som muligt, men først skal vision og udformning helt på plads. 

– Da vi hos Gehl gik i gang med at analysere Vesterbrogade, stod det hurtigt klart, at her er der rigtig mange fodgængere på alle tider af døgnet og ugen. Til gengæld er der ikke særlig meget plads til de mange fodgængere. Da vi fandt ud af, at der kun er ganske få biler, virkede det nærmest logisk at omdanne Vesterbrogade til et helt nyt, generøst opholdsrum, hvor der både er rart at gå, men hvor der også kan finde mange forskellige typer af ophold sted, siger Birgitte Bundesen Svarre fra Gehl, der står bag de første skitser.

 

 

Fra Vesterbrogade hvor byparken skal ligge.
Foto fra Tivolis pressemeddelelse.

Tankerne bag
Visionen viser, at Vesterbrogade kan gå fra at være en passage med trængsel til et inviterende opholdsrum, hvor natur flettes ind i byrummet. Der er tale om et område på 10.400 kvm, hvor asfalten fjernes og erstattes af træer, græs og planter, og kommer til at fremstå som et rekreativt område midt i København. Det vil give en anden oplevelse i hverdagen, hvad enten man er en af de mange, der færdes til fods eller på cykel – som lokal eller turist. Der bliver mere byrum til københavnerne, og turisterne vil i endnu højere grad opleve hovedstaden som en grøn by. Projektet kommer til at spille sammen med de nye metrostationer og området vil samtidig komplementere alt det nye på Rådhuspladsen. Initiativet skal understøtte Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad.

 

Kim Larsen var afsættet
Tanken om at gøre strækningen mellem Axelborg og Vesterbrogade bilfri og omdanne den til en bypark er opstået i forbindelse med, at netop denne strækning tidligere er blevet lukket for biler. Det skete blandt andet i forbindelse med mindekoncerten for Kim Larsen samt Nytårsaften 2018. Begge gange var det åbenlyst, at borgerne i København fandt stort behag i den frie og sikre adgang på Vesterbrogade op mod Rådhuspladsen. 

– Vi har haft kig på Vesterbrogade lige uden for vores hovedindgang på den strækning, der går fra Axelborg til Rådhuspladsen. Der er mange fodgængere, mange cyklister, men forholdsvis få biler, og der kommer færre busser, når Metroen åbner til sommer. Vi synes, at en bypark på den strækning passer som fod i hose på de visioner, som København i øvrigt har med flere grønne opholdsrum i byen. Det vil forbedre sikkerhedsforholdene uden for Tivoli på de store Fredagsrock-aftener og de velbesøgte weekender i højsæsonen og julen. Og det vil kunne løse det store problem med manglende cykelparkering på de travle aftener i Tivoli og events på Rådhuspladsen. Derfor tilbyder vi nu at stille os i spidsen for den fortsatte idéudvikling, som gerne skulle lede videre til et succesfuldt partnerskab mellem Tivoli, Københavns Kommune, naboerne og andre private aktører, både med hensyn til udformning, drift og finansiering, siger Tivoli direktør Lars Liebst.

 

Foto fra Tivolis pressemeddelelse.

 

Et H.C. Andersen Hotel                       
Arkitektfirmaet BIG har tegnet en bygning i Tivoli, der skal huse hotel, restaurant, konferencefaciliteter og lejligheder. Tivoli H.C. Andersen Hotellet, som bygningen kommer til at hedde, opføres ved Tivoli Søen med direkte adgang til H.C. Andersen Slottet, som bliver hovedindgang for hotellet. 

Arkitekturen tager afsæt i Havens arketypiske bygninger, og vil med sit grønne, bæredygtige ydre kompletterer Haven. Byggeriet vil skyde op fra jorden som vertikale haver i hele tårnets højde. 

Projektet og visionen er allerede præsenteret for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Nu tegnes detaljerne færdig inden den formelle proces går i gang.

Det har længe været et stort ønske at udnytte pladsen ud mod Rådhuspladsen til hotel. Som det fremgår af illustrationen bliver der tale om en bygning, der nænsomt tager hensyn til de eksisterende bygninger i området fra H.C. Andersen Slottet, det ikoniske Rådhus og Axel Towers. Visionen er, at bygningen skal bidrage til byrummet omkring den og komplementere det grønne område, der også aktuelt er under udvikling på Rådhuspladsen, hvor der er blevet plantet træer og snart kommer ny metrostation.

 

Bjarke Inges med hotelprojektet.
Foto fra Tivolis pressemeddelelse.

Bro mellem byens historie, samtid og fremtid
Der bliver fortsat tegnet og udviklet på projektet, der indbefatter en totalrenovering af H.C. Andersen Slottet og en ny bygning i Haven. BIG Arkitekterne har valgt at dyrke og styrke karakteren og kvaliteterne ved de eksisterende bygninger i Haven, samt søgt at skabe en ny bygningstype med afsæt i Tivolis nuværende portefølje af bygninger. Visionen bag arkitekturen skal fungere som bro mellem byens historie, samtid og fremtid. Den nye del af Tivoli H.C. Andersen Hotellet bliver 70 meter høj med 18 etager og bygges efter de nyeste standarder for bæredygtighed. Der er fortsat mange kreative ideer der efterprøves, før de endelige tegninger ligger klar.

 

 

Tæt dialog med Københavns Kommune 
Med finansieringen og den overordnede arkitektur på plads er næste skridt at få den endelige godkendelse af Tivoli H.C. Andersen Hotellet. Tivoli går nu i tæt dialog med Københavns Kommune for at skabe grundlag for de ændringer i lokalplanen, der skal ansøges om. Når det falder på plads, sættes der dato på projektet.

– Tivoli har i mange år haft en drøm om, at H.C. Andersen Slottet i Tivoli indrettes til et familiehotel fyldt med eventyr. Det er oplagt med adressen på H.C. Andersens Boulevard lige over for statuen af den store danske historiefortæller. Nu vil vi gerne føre den drøm ud i livet ved at kombinere den med et stykke moderne, dansk eventyr; nemlig et grønt hotel, tegnet af Danmarks verdensberømte arkitekt, Bjarke Ingels. Ligesom københavnerne nyder Tivolis flotte lys og fyrværkeri, er det vores ønske, at det grønne eventyrtårn bliver en visuel oplevelse i form af en vertikal forlængelse af Tivolis haver, hvorfra man fx kan se ud over byen. Et nyt vartegn for Tivoli og København, der er med til at understøtte byens image som en af verdens mest grønne og bæredygtige byer, siger adm. direktør for Tivoli, Lars Liebst.

 

Bjarke Ingels med hotel-modellen.
Foto fra Tivolis pressemeddelelse.

Valget af Arkitektfirmaet BIG til opgaven skyldes ikke mindst tegnestuens evne til at forstå og skabe ikoniske bygninger i særligt følsomme byområder, hvor historie og traditioner spiller en afgørende rolle. BIG blev grundlagt i 2005 og har siden udviklet sig til en verdensomspændende virksomhed, der ud over kontorer i København og New York har kontorer i London og Barcelona.

– Tivoli er en unik Københavnsk oase af eventyrlig havekunst og eksperimenterende bygningskunst midt i byen. Som et kosmopolitisk kvarter midt i hovedstaden har Tivoli en rig kulturel mangfoldighed og en større biodiversitet end noget andet kvarter i København. Med en totalrenovering af H.C. Andersen Slottet og en ny bygning hvor Mazzoli’s pavillon ligger i dag, har vi forsøgt at dyrke og styrke karakteren og kvaliteterne ved det eksisterende slot, samt skabe en ny bygningstype med udgangspunkt i Tivolis arketypiske bygningstypologier. Som en hybrid i spændingsfeltet mellem Havens pavilloner og tårne, vil vores forslag bygge bro mellem byens historie og samtid – Rundetårn og Axel Towers – samt byens arkiv af urealiserede drømme i form af Utzons uopførte forslag til Langelinie Pavillonen. Fortid, fremtid og fantasi forenet i Carstensens Have i hjertet af København, siger Bjarke Ingels (Stifter og Partner i BIG) om inspirationen bag BIGs forslag.

Listen over realiserede projekter er lang og tæller blandt andet M/S Museet for Søfart ved Unesco World Heritage grunden med Hamlets Kronborg slot som nabo, den Danske Expo Pavilion ved Verdensudstillingen i Shanghai i 2010, Tirpitz bunkermuseet i det fredede klitlandskab i Blåvand, Lego House i Billund, samt bæredygtige højhuse som Shenzhen Energy HQ i Kina og Vancouvers nye ikoniske vartegn ”Vancouver House” som åbner i sommer. Tegnestuens mange projekter kan i øjeblikket opleves ved udstillingen ”Formgiving” på Dansk Arkitektur Center.   

– Vi foreslår, at Pavillonens lette, åbne karakter, den cirkulære 360-graders panorama mod Haven, udvides mod himlen i en lodret stabel af pavilloner. Resultatet danner en unik silhuet spejlet i søen: en snurretop eller en pagode. Alle etager udkrager fra den centrale kerne for at åbne facaden mod Haven og byen. Bygningen vil opleves som en vertikal stabel af svævende haver, som en fortsættelse af Tivolis botaniske mangfoldighed hele vejen op i himlen. Det grønneste tårn i byen vil blive udført med en høj bæredygtig ambition, i forlængelse af Tivolis stærke traditioner på området, der blandt andet handler om systematisk miljøledelse siden 1996 og køb af grøn strøm siden 2009, siger David Zahle (Partner) om BIGs forslag.