Nyt fra branchen

Byggeriet samles om FN’s 17 verdensmål

Arkivfoto: Per Rehfedt.

KADK er tovholder på nyt netværk og samler alle byggeriets parter om FN’s 17 verdensmål.

For første gang nogensinde samles den danske byggebranche og vidensinstitutioner i et nyt netværk for en mere bæredygtig byggesektor. Netværket skal nemlig undersøge, hvordan man i praksis kan arbejde med FN’s 17 verdensmål i arkitektur og i byggebranchen, skriver KADK i en pressemeddelelse.

Det nye netværk er forankret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK, hvor det ledes af professor Anne Beim, Institut for Bygningskunst & Teknologi. Netværket har netop fået en bevilling på 400.000 kroner fra Innovationsnetværket InnoByg, som hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

– Vi glæder os meget over, at netværket bliver forankret på KADK. Det ligger i naturlig forlængelse af vores flerårige arbejde med FN’s verdensmål. Videndeling inden for byggeriet er afgørende for fremtidens bæredygtige løsninger, ikke mindst i forhold til at tænke verdensmålene ind i en holistisk sammenhæng – og det er det, der skal til, hvis vi skal nå dem i tide, siger rektor Lene Dammand Lund.

Fælles viden og erfaringer
Ved at samles i et neutralt netværksrum får bygherrer, rådgivervirksomheder og vidensinstitutioner mulighed for at opbygge fælles viden og udveksle konkrete erfaringer med verdensmålene – for efterfølgende at kunne indarbejde dem i byggeriet. Hvordan tager man fx både højde for verdensmålene og de udfordringer bygherrer og rådgivervirksomheder i praksis står over for, når man stiller krav til et nyt byggeri? Og hvordan kan bygherrer, rådgivervirksomheder og byggeriets øvrige parter samarbejde bedst muligt om at bygge bæredygtigt og samfundsmæssigt forsvarligt?

Det er spørgsmål som disse, netværket gennem debat og møder skal søge at finde svar på – svar som skal gøre det muligt at navigere i verdensmålene med kritisk sans.

 

Foto: Magnus Mikkelsen, KADK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– FN’s 17 verdensmål har skabt en ny global dagsorden, som også vil få store konsekvenser for arkitekturen og den måde vi bygger på,” siger professor Anne Beim, som står i spidsen for det nye netværk, siger rektor Lene Dammand Lund.

– Verdensmålene er kendetegnet ved, at der er mange, og de er ret forskellige. Ydermere er de krævende at forstå og omsætte, og byggeriets parter skal derfor blive klogere på, hvordan vi sammen kan udvikle byggebranchen i forhold til verdensmålene. Det nye netværk skal skabe et kritisk overblik og afsæt for en kvalificeret efterspørgsel, som kan sætte skub i denne udvikling. Vi glæder os til at medvirke i udviklingen af indholdet til gavn for branchen, samfundet og en helhedsforståelse af arkitekturen.

Parterne i netværket er KADK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder.