Nyt fra branchen

BOGL vinder Folkeparken i Odder

Odder Å spiller en central rolle i BOGLs forslag til den nye Folkepark. Parken skal være et grønt samlingssted og fungere som et vigtigt led i klimatilpasningen og fremtidssikringen af byen. Illustration: BOGL.

BOGL vinder af konkurrencen om at tegne den nye Folkepark i Odder.

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget BOGL som vinder af konkurrencen om at tegne den nye Folkepark i Odder. Folkeparken skal være Odders grønne samlingspunkt, og BOGLs vision tager udgangspunkt i Odder Å og det ikoniske Rådhus af Friis og Moltke, skriver BOGL i en pressemeddelelse.

Forslaget fletter park og byrumsoplevelser sammen på tværs af åen, og skaber grønne rum, der løber ud i den omkringliggende by og naturligt binder hele området sammen. En parkpromenade skal fungere som en grøn færdselsåre på tværs af byen langs Rådhuset, og åen skal integreres i parken samtidig med, at biodiversiteten øges omkring den.

 

Den eksisterende transformerstation bliver omdannet til et overdækket byrum med udekøkken og naturlaboratorium, der i hverdagene kan bruges af børnehaver og skoleklasser og i weekenden af Odders borgere. Illustration: BOGL

I bedømmelsesnotatet står der blandt andet:

”Natur og kulturarv er det strukturelle afsæt i forslaget, som er baseret på en tydelig og beskeden læsning af stedets betingelser. (…) Promenaden skaber en aktiv zone som del af Rådhusets fundament – en nytænkning og et arkitektonisk greb, der fungerer som en ydmyg tilføjelse til et ellers nærmest urørligt værk. (…) Folkeparken tilføjes nye attraktive mødesteder i øjenhøjde med brugerne, som gør Odders bymidte et besøg værd.”

Den vestlige del af Folkeparken bliver et stort, klassisk parkrum, mens den østlige del har fokus på vild natur og bæredygtighed. Den eksisterende transformerstation skal omdannes til et overdækket byrum med udekøkken og naturlaboratorium, der i hverdagene kan bruges af børnehaver og skoleklasser, der gerne vil lære om naturen i naturen. I weekenden kan de overdækkede fællesrum benyttes af Odders borgere, der vil holde picnic, fællesspisning og andre sociale arrangementer – også selvom det regner.

 

Nye broer, siddepladser og beplantning skal integrere Odder Å i Folkeparken, øge biodiversiteten og klimasikre området. Den grønne promenade krydser åen og styrker sammenhængen i Odder by. Illustration 1:200: BOGL.

– Odder bymidte får nu en væsentlig bedre forbindelse mellem handelsområdet omkring Kvickly og Rosensgade. Byen får et parkanlæg af højeste kvalitet, der med respekt for eksisterende omgivelser vil gøre Odder bymidte til et endnu mere attraktivt sted. Vi er i Realdania stolte af at kunne bidrage til det gode arbejde, siger Björn Emil Härtel Jensen, Projektchef i Realdania.

 

Folkeparken er placeret i centrum af Odder ved Odder Å og det ikoniske rådhus af Friis og Moltke. Formålet med parken er at fremtidssikre Odder og skabe et grønt samlingspunkt for byens borgere og besøgende. Illustration 1:500: BOGL.

Sammenhæng, sociale muligheder og øget biodiversitet
BOGLs forslag til Odder Folkepark er et eksempel på, hvordan grønne byrum på en gang kan skabe sammenhæng, sociale muligheder og øget biodiversitet. Derudover løser det problemer med hverdagsregn og skybrud – et uomgængeligt emne i fremtidssikringen og udviklingen af vores byer. Vandet skal blandt andet forsinkes i frodige regnbede, mens terrænet ved åen skal transformeres til et stort oversvømmelsesareal, der kan opstuve vandet ved skybrud og blive omdannet til et eventyrligt vådområde med trædesten.

– Det er både ambitiøst og visionært at gøre Odders mest centrale rum og mødested til en grøn, frodig park. Muligheden for at skabe en central park i hjertet af en by er unik, så vi glæder os meget til at være en del af projektet, siger kreativ direktør Jens Linnet.

BOGL samarbejder med WSP Danmark (tidligere Orbicon) på projektet, og næste skridt er at udarbejde et dispositionsforslag. Efterfølgende kan parken projekteres, og inden anlægsarbejdet er forventet at starte i efteråret 2021 og færdiggøres i 2022. Realdania støtter projektet som del af indsatsen Hovedbyer på Forkant.

Læs mere om BOGLs vinderforslag.

 


Fakta om projektet

BOGL samarbejder med WSP Danmark (tidligere Orbicon) på projektet

Udarbejdelsen af byudviklingsstrategien forløb i 2018-2019 og blev støttet med 50 procent fra Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”. Realdania meddelte efterfølgende, at foreningen også vil støtte med 50 procent af anlægssummen for Folkeparken, dvs. 7,5 millioner kroner. På den baggrund kunne forberedelserne til en arkitektkonkurrence gå i gang.

I foråret 2020 gav Borgerpanelet og Bypanelet, som er styregruppe for byudviklingsstrategien, deres input til konkurrenceprogrammet, som beskriver forudsætninger og krav til parkanlægget. Programmet blev principgodkendt af Byrådet i maj.

Arkitektkonkurrencen blev startet op med et kick-off arrangement i juni 2020, hvor repræsentanter fra bl.a. Borgerpanelet og Bypanelet deltog i en byvandring sammen med de tre prækvalificerede arkitektteams – Labland, Skaarup Landskab og BOGL.

Det var et enigt bedømmelsesudvalg, som i slutningen af august udpegede BOGL som vinder af arkitektkonkurrencen. Efterfølgende blev vinderudpegningen godkendt af Byrådet på mødet 5. oktober 2020.

Kilde: Odder Kommune.

 Om BOGL

BOGL er en prisvindende, skandinavisk tegnestue med speciale i landskabsarkitektur beliggende i Københavns Nordvestkvarter. BOGL giver form til alle de rum og uderum, der findes udenom, imellem og ovenpå vores bygninger og byer. Tegnestuen ejes og ledes af landskabsarkitekterne Adam Bang og Jens Linnet. Den blev grundlagt i 2009 og tæller i dag 20 medarbejdere, der alle deler troen på, at skønhed skaber forandring.

Med Folkeparken i Odder tilføjer BOGL endnu en park til projektporteføljen. Tegnestuen er landskabsarkitekterne bag den store transformation af Remiseparken i København samt den nye Kulbanepark i Valby. I efteråret 2020 vandt BOGL opgaven om et mulighedsstudie for Holmlia Park i Oslo.

BOGL står bag en lang række prisvindende landskabsprojekter, bl.a. Kildegården ved Kunstens Hus i Roskilde, Kalvebod Fælled Skole på Amager og masterplanen for den nye bydel Slagteriet i Holstebro.