Nyt fra branchen

BLOX hædres af stålbranchen

Foto: Rasmus Hjortshøj.

Unikt samarbejde om opførelsen af BLOX belønnes med Dansk Stålpris.

Københavns nye center for arkitektur, design, BLOX, er genstand for årets Danske Stålpris.

Prisen tilfalder ingeniørfirmaet COWI A/S, det hollandske arkitektfirma OMA, hovedentreprenøren ZÜBLIN, stålentreprenøren CSK og bygherren Realdania By & Byg for deres forbilledlige samarbejde.

– Vinderprojekt danner rammen om blandt andet Dansk Arkitektur Center, udstillingslokaler og et tværfagligt innovationsmiljø for bæredygtig udvikling. Derved åbner bygningen sig og inddrager offentligheden både inde, under og omkring sig. Ikke blot fagligt, men også mere alment ved at indeholde café, boghandel, restaurant, fitnesscenter, legeplads samt lejligheder på de to øverste etager, siger Peter Fangel Poulsen, projektchef på BLOX i Realdania By & Byg.

– Under terræn rummer bygningsværket et parkeringsanlæg. Den komplekse stålkonstruktion har i øvrigt været afgørende for at kunne gøre BLOX til en fleksibel, rummelig og transparent bygning.

Forbavsende problemfri
”Med sine mange blokke bygget ovenpå hinanden gør det bygningen meget kompleks og udførelsen meget kompliceret. Udelukkende ved at anvende stål som bærende konstruktionsmateriale har det alligevel været muligt at opføre det imponerende byggeri. I alt er medgået 4.500 tons stål i form af bærende stålkonstruktioner består af både søjler, bjælker og gitre med et spænd på op til 30 meter. Tolerancerne har været uhyre små, men med en omfattende planlægning og brug af digitale BIM-modeller har montagen været forbavsende problemfri”, skriver dommerkomiteen blandt andet i sin begrundelse.

Videre fremhæver dommerkomiteen, at kompleksiteten har krævet betydelig dygtighed fra ZÜBLIN og CSKs side. Alt i alt har det været et stærkt team af virksomheder, som har været involveret i dette imponerende byggeri. Med sin placering og åbenhed ændrer bygningen en plads, som i mange år har stået som et udefinerligt område langs havnekanten, og vil med tiden blive en del af havnekantens miljø. Derfor er det dommerkomiteens vurdering, at BLOX skal tildeles Dansk Stålpris 2018.

Et valg som vækker glæde hos COWI.

– BLOX er med sine mange gitterdragere og udkragninger et af de mest komplekse byggerier, der er opført i Danmark, siger Thomas Bo Frederiksen fra COWI og fagprojektleder for stålkonstruktionerne i BLOX.
 
Det komplekse statiske system har givet ingeniørerne store udfordringer undervejs, men som følge af det tætte samarbejde med både arkitekt, bygherre og entreprenør, er det lykkedes at opfylde arkitektens krav til udtryk og funktionalitet. Også de store facadepartier har stillet store krav til stålets stivhed og tolerancer.
Med sine mange synlige stålkonstruktioner fremstår BLOX som et flot eksempel på brugen af stål som en integreret del af både arkitekturen og det primære statiske system.

Spektakulært projekt
Brynjolf Jørgensen, der er senior projektleder hos hovedentreprenøren ZÜBLIN mener, at BLOX er et spektakulært projekt, der har krævet en ekstra indsats af alle parter.

Projektet er meget innovativt og har været med til at udvikle brugen af digitale BIM-modeller. Stål og beton er modelleret i 3D, hvilket har optimeret både planlægning og udførelse af det komplekse byggeri. De store stålkonstruktion er monteret henover en ringvej, hvor 25.000 biler passerede hver dag – imens byggeriet stod på. Det har krævet en imponerende koordinering fra alle involverede parter, slutter Brynjolf Jørgensen.
 
– Vi prøver at vise nye veje med vores byggerier i Realdania By og Byg, og på BLOX er stålløsningen godt tænkt og udført i samarbejde rådgiverne og entreprenørerne, og vi er stolte over at få stålprisen sammen, siger Peter Fangel Poulsen, projektchef på BLOX i Realdania By & Byg.
 
Jørn Nielsen, sekretariatschef i Dansk Stålinstitut, der står bag prisen, udtrykker tilfredshed og mener, at betingelserne for byggeriet har stillet meget store krav til både konstruktioner og koordinering parterne imellem.

– Med valget af BLOX er såvel kreativ og enestående arkitektonisk brug af stål som forbilledligt samarbejde mellem arkitekt, entreprenør og stålleverandør til stede. Det er netop, hvad Dansk Stålpris er indstiftet for at hædre og tilskynde til, siger Jørn Nielsen, der samtidig ser fordelene ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet afspejlet i BLOX.

 

 


Dommerkomiten

Michael Krarup, Gottlieb Paludan A/S,
Peter Leuchsenring, Peter Leuchsenring Arkitektfirma,
Henrik Polk, COWI A/S,
Thomas Hansen, Niras A/S,
Alex Mørch-Petersen, ArcelorMittal A/S og
Søren Hestbæk, DS Stålkonstruktion A/S.Om stålprisen

Dansk Stålpris uddeles ved Dansk Ståldag hvert andet år, første gang i 2014. Den blå Planet og Søfartsmuseet i Helsingør var vinderprojekter i 2014, henholdsvis 2016.

Dansk Stålpris lægger vægt på et enestående design i stål, der fremhæver de mange fordele ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og arkitekturen for de indstillede projekter. Objektet skal være placeret i Danmark og projektet enten designet, projekteret eller produceret i Danmark.

Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren og stålentreprenøren af et enestående projekt med markant dansk islæt, for at agte deres samarbejde og kvaliteten af deres arbejde.

Både bygninger, konstruktioner, broer og renoveringsprojekter m.m. kan indstilles. Dermed kan eksempelvis indstilles interimskonstruktioner, men ikke maskiner.

Projektet skal være afsluttet og være klar til indflytning eller ibrugtagning inden for de seneste tre kalenderår i forhold til året for prisoverrækkelsen.