Kontingentnedsættelse

1 Jeg er fuldtidsledig og er tilmeldt jobcenter som jobsøgende
1 Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge
1 Jeg er ansat i løntilskud / flexjob
1 Jeg er i virksomhedspraktik
1 Jeg er på barselsorlov eller børnepasningsorlov
1 Jeg har mistet dagpengeretten

Sidst redigeret: 8. august 2017