Flere fordele

Deltagelse i lokale netværk

Lokale aktiviteter for forbundets medlemmer
Du kan sammen med andre aktive medlemmer rundt om i landet gå sammen om at arrangere lokale medlemsaktiviteter med tilskud fra forbundet.

Har du ønske om at lave en lokal aktivitet med tilskud fra forbundet kan du kontakte forbundet.

Regler for tilskud til netværk

SKEMA: ANSØGNING OM TILSKUD TIL netværksaktiviteter

APA – Privat arbejdsløshedskasse

Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse er et supplement til de statsanerkendte A-kasser. APA er oprettet i 1974 af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening – nu AA.

Cirka en femtedel af alle organiserede arkitekter er medlem af APA.

Kassens formål er at mildne de økonomiske konsekvenser for medlemmer, der rammes af arbejdsløshed.

Læs mere om APA

Læs mere eller download folder om APAs produkt

Pensionsopsparing

Mange medlemmer lægger planer for deres pensionisttilværelse. Det kræver selvfølgelig, at økonomien er i orden, når planerne skal realiseres.

Pensionsopsparingen er i dag en nødvendig forudsætning for en tilfredsstillende levestandard som pensionist.

Læs om Arkitekternes Pensionskasse

Psykologbistand

Karrieresamtaler
Forbundet Arkitekter og Designere tilbyder rådgivning og karrieresamtaler samt henvisning til psykologbistand ved svære situationer i arbejdslivet.

Forbundet Arkitekter og Designere tilbyder individuelle karrieresamtaler til alle jobsøgende medlemmer. Karrieresamtaler er en mulighed for at få sparring i en svær tid og for at få hjælp til din jobsøgning. Karrieresamtaler er også en mulighed for dig, som blot mangler sparring og journalistisk vejledning til dit CV og din ansøgning.

Psykologhjælp
Føler du dig fx mobbet, stresset eller er du udsat for usædvanligt pres på din arbejdsplads, har du mulighed for at få bevilget psykologhjælp for op til 4.000 kroner.
Psykologbistand er til dig, der er i en krise, som er forårsaget af din arbejdspladssituation. Forud for en psykologhenvisning vil du få en  visitationssamtale med en medarbejder i Forbundet Arkitekter og Designere.

Ønsker du karrieresamtaler eller psykologhjælp, kan du kontakte Forbundet Arkitekter og Designere pr. e-mail eller telefon: 32 83 69 90

Medlemslån ved konkurs

Går din arbejdsgiveren konkurs, kan du få løndækning fra Lønmodtagernes Garantifond.

Indtil din sag er færdigbehandlet, er du normalt henvist til at gå i banken for at få et midlertidigt lån.

Forbundet Arkitekter og Designere tilbyder derfor, at du kan få et rentefrit lån fra forbundet i den situation.

  • Forbundet Arkitekter og Designere kan yde medlemslån fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret.
  • Forbundet Arkitekter og Designere kan yde medlemslån op til beløbsgrænsen for hvad medlemmet er garanteret i erstatning hos LG.
  • Der kan ydes et rentefrit lån, der svarer til den månedlige udbetalte løn. Såfremt udbetaling fra LG ikke finder sted eller kravet ikke gennemføres, skal lånet tilbagebetales.
  • Du skal udfylde en transporterklæring for at kunne låne hos Forbundet Arkitekter og Designere.

Spørgsmål vedrørende medlemslån bedes rettet til den jurist i forbundet, der behandler din sag.

Læs om retningslinjer for LÅN hos Forbundet Arkitekter og Designere
HENT FIL

Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere har du mulighed for at tegne en forsikring mod løntab i forbindelse med ledighed.

Forsikringen er fleksibel, så den kan tilpasses dit behov.
Lønsikring – hvis dagpengene ikke rækker

Du skal være mellem 18 og 55 år og i arbejde som lønmodtager eller have selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i Danmark.

Du må ikke have fået udbetaling fra en lignende privat arbejdsløshedsforsikring inden for de sidste to år.

Endelig må du ikke have eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed.

Anmodningen skal sendes direkte til TopDanmark.

Læs mere om vilkår og priser

Inde på den side, som linket peger på, er der også et beregningsmodul, så du straks får svar på, hvor meget du kan få i maksimal tillægsdækning og hvad prisen er.

 

Sidst redigeret: 23. september 2020