Bliv medlem

Forbundet Arkitekter og Designere rådgiver om løn, ansættelse, afskedigelse, kontrakter, muligheder for faglig udvikling samt andre væsentlige forhold i dit arbejdsliv.

Priser for medlemskab

 

INDMELDELSE ONLINE

Her kan du melde dig ind online.

Husk at læse forbundets vedtægt, inden du melder dig ind online.

Læs vedtægten

Har du tidligere været medlem, kan du altid genindmelde dig via mail til regnskab@faod.dk eller pr. telefon.

TILMELDING TIL BETALINGSSERVICE

Lad Betalingsservice klare betalingerne. Det er det nemmeste i verden.

Du kan med fordel betale dit kontingent til Forbundet Arkitekter og Designere med Betalingsservice.

Når din tilmelding er registreret, trækkes beløbet automatisk. Du får dog en betalingsoversigt i god tid, inden beløbet trækkes på din konto. 

NB: Betal regningerne som du plejer, indtil den nye tilmelding står på betalingsoversigten.

Betalingsservice online tilmelding

Betalingsservice via NemID

INDMELDELSE VIA BLANKET

Her finder du indmeldelsesblanket til Forbundet Arkitekter og Designere. Den skal du udfylde, underskrive og indsende til forbundet. Husk at hente forbundets vedtægt, inden du underskriver indmeldelsesblanketten, da du skal skrive under på, at du har læst vedtægten.

Læs vedtægten

Har du tidligere været medlem, skal du altid genindmeldes via mail til regnskab@faod.dk eller pr. telefon.
Eller på en indmeldelsesblanket, som du finder under Blanketter

Send indmeldelsesblanketten til:

Forbundet Arkitekter og Designere
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Hvis du har nogen spørgsmål til blanketten, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 3283 6990.

Både ved ind- og udmeldelse vil du altid modtage en bekræftelse.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Forbundet Arkitekter og Designere optager følgende som medlemmer:

  • Arkitekter cand.arch, designere cand.design. og øvrige akademikere beskæftiget inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed i den offentlige og private sektor i ind- og udland samt arkitekter og øvrige akademikere, der er arbejdssøgende inden for disse områder.
  • Bachelorer eller personer, der på anden måde har erhvervet sig kompetence på akademisk niveau, og som enten er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
  • Arkitekter cand.arch, designere cand.design. øvrige akademikere, bachelorer eller andre personer, der på akademisk niveau og uden ansatte udøver selvstændig virksomhed som hel- eller deltidsbeskæftigelse inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
  • Personer, der gennem deres grunduddannelse eller på anden vis erhvervet kompetence er kvalificerede til beskæftigelse på akademisk niveau inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
  • Som studentermedlemmer kan optages studerende indskrevet ved uddannelsesinstitutioner, der efter afsluttet uddannelse med en bestået bachelor eller kandidatgrad – kvalificerer sig til beskæftigelse på akademisk niveau inden for byggeri, planlægning, design og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed. 

 

 

Sidst redigeret: 19. marts 2018