Nyt fra branchen

BJERG Arkitektur vinder børnehus i Slagelse

BJERG Arkitektur med kontorer i både Hjørring, Ålborg og København har som rådgiver og arkitekt tidligere realiseret institutionen Storgården illustreret ovenfor”. Illustration: BJERG Arkitektur.

BJERG Arkitektur og VEGA Landskab har vundet opgaven med en 1.080 kvm stor aldersintegreret daginstitution i Slagelse.

Slagelse Kommune opfører ny daginstitution på Jonslunden. BJERG Arkitektur, EKJ Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab har vundet opgaven.

Den nye daginstitution skal fungere som et idrætsdagtilbud, hvor kroppens betydning, leg, natur, bæredygtighed, kultur og fællesskabet er i centrum, skriver BJERG Arkitektur i en pressemeddelelse.

Den nye aldersintegrerede daginstitution for 120 børn (0-6 år) får et bruttoetageareal på ca. 1.080 kvm på en ca. 5.490 kvm stor byggegrund ved Jonsvangen i Slagelse.

Det nye børnehus i Slagelse, skal have en fleksibel indretning, der kan tilgodese variationer i børnegruppens sammensætning.

Med fokus på bæredygtige tiltag i form af totaløkonomi, energi, materialer og levetid, vil det erfarne rådgiverteam bestående af BJERG Arkitektur, EKJ Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab levere kompetent rådgivning.

Med naturen som omdrejningspunkt for udeliv og science vil børnehuset i sit arkitektoniske design skabe rammerne for børnene i deres læren om naturen og bæredygtighed.

Læringsmiljøerne vil indeholde variation og skal tilsammen skabe et sammenhængende funktionelt og æstetisk helhedsindtryk, hvor der stilles skarpt på at børnehuset udformes klimavenligt og bæredygtigt. Her indgår naturens ressourcer i de aktive uderum og indendørs danner huset rammerne for et sundt indeklima med dagslys, leg, læring og plads til motorisk udfoldelse.

– Rådgiverteamet ser frem til samarbejdet med Slagelse Kommune. Med afsæt i det pædagogiske grundlag, vil vi designe Jonslundens nye børnehus, således der dannes trygge rammer for børnene i et idrætsdagtilbud med fokus på kroppens betydning, leg, bæredygtighed og fællesskaber, siger Sagsarkitekt og partner, BJERG Arkitektur, Maria Bjerg Nørkjær..

– Et børnehus betragter vi som børnenes første udviklingscenter, en arbejdsplads som rent logistisk skal fungere for personalet og et samlingspunkt som skal imødekomme og åbne sig op for de lokale.

– Det er vores force at designe stimulerende miljøer, der appellerer til, at både børn og voksne kan have meningsfulde aktiviteter med hinanden.

Slagelse Kommunes visioner for daginstitutionen Jonslunden er, at den skal rumme og understøtte vigtige læringsperspektiver. Dette muliggøres ved at åbne op for en stor spændvidde i lege og aktiviteter afpasset børnenes udviklingstrin samt giver mulighed for nærvær børn og voksne imellem.

– Vi har stort fokus på det gode børneliv i kommunen, og derfor vil vi i samarbejde med BJERG skabe gode rammer, hvor der er plads til bevægelse, leg og læring i omgivelser, hvor børnene er tæt på naturen. Jonslunden bliver et rigtig godt sted for børnene, og jeg glæder mig til det åbner, siger Lis Tribler (A), byrådsmedlem i Børne- og Ungeudvalget.

Daginstitutionen i Slagelse forventes at stå færdig i maj 2021.