Nyhed

Betalt spisepause sikret for statsansatte

Siden overenskomstforhandlingerne i 2018 har der været usikkerhed for, om statansattes ret til betalt spisepause. Det er der nu endelig kommet en afklaring på, og næsten alle statansatte får ret til betalt spisepause

De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har netop opnået enighed om den betalte spisepause for statens ansatte. Der vil dog fortsat være en mindre gruppe statansatte, som ikke får ret til den betalte spisepause, da det udtrykkeligt står i deres overenskomst, at de ikke har ret til betalt spisepause. 

– Det er glædeligt, at denne sag nu har fundet sin endelige løsning, så der ikke er tvivl om, at de statsansatte har ret til betalt spisepause. Jeg vil gerne kvittere for, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har vist sig villige til at finde en løsning på en sag, som stod og skyggede for det fremtidige samarbejde.
Det er et klart signal om styrken i den danske model, når begge parter viser vilje til at finde løsninger, der skaber gode rammer for de ansatte på de statslige arbejdspladser. Det lover godt for det fremtidige samarbejde, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Aftalen får stor betydning for de ansatte på visse uddannelsesinstitutioner, som indtil videre har tilrettelagt deres arbejde uden betalt spisepause. De får fra 1. august 2020 ret til betalt spisepause. 

Skatteminister Morten Bødskov understreger, at det er afgørende for medarbejdere og de faglige organisationer, at man kan have tillid til den danske model, fordi medarbejderne er motoren i det danske samfund.

– Set i det lys er jeg ekstra glad for aftalen mellem de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den er mere end blot en løsning på udfordringerne med frokostpauserne. Aftalen er et klart signal om, at vi sammen kan finde fælles løsninger gennem respekt og dialog. Og det er netop dét, den nye start på området handler om, siger Morten Bødskov.