Nyt fra branchen

Bertelsen & Scheving skal bygge 1/4 Trelleborg

Fotoet er taget i arkæologen Poul Nørlunds tid i forbindelse med offentliggørelsen af hans afhandling om borgen fra 1948.

Nationalmuseet har udvalgt Bertelsen & Scheving Arkitekter til stå i spidsen for det store arbejde med at rekonstruere et udsnit af vikingeborgen Trelleborg.

Efter en prækvalifikation har Bertelsen & Scheving Arkitekter vundet udbuddet om at stå i spidsen for det store arbejde med at rekonstruere et udsnit af vikingeborgen Trelleborg, skriver Bertelsen & Scheving Arkitekter i nyhederne.

Sammen med Slagelse Kommune har Nationalmuseet udvalgt det team, der skal føre visionerne ud i livet og genskabe (genskabe, fordi der allerede findes én rekonstruktion) en rekonstruktion af et udsnit af vikingeborgen Trelleborg. 

Bertelsen & Scheving Arkitekter har dannet et team der består af hhv. arkæolog og bygningshistoriker Thomas Bertelsen, Skanding Ingeniører Aps, det rådgivende ingeniørfirma Gert Carstensen A/S og landskabsarkitekterne 1:1 Landskab.

Den 1000 år gamle vikingeborg er et af Nordens vigtigste fortidsminder, og Trelleborg betragtes i dag som en af grundpillerne i samlingen af det danske rige. Borgen er opført af Harald Blåtand omkring år 980, og er den bedst bevarede, bedst befæstede og mest spektakulære af Blåtands fem ringborge.

På Den Genskabte Borg vil de besøgende få unikke og sansemættede oplevelser og selv blive en del af historien. Når Den Genskabte Borg forventes færdig i 2022, vil man kunne opleve et udsnit af den oprindelige Trelleborg, som bliver Danmarks første rekonstruerede vikingeborg af trelleborgtypen med tilhørende langhuse bygget ud fra den nyeste arkæologiske og historiske viden. Udsnittet bygges i 1:1.

Nu påbegyndes planlægning og projektering. De første etaper af Ny Trelleborg-projektet er støttet af Augustinus Fonden og Bank Trelleborg Fonden. Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter søger fortsat fondsfinansiering på ca. 45 millioner kroner for at kunne realisere hele projektet.