Nyt fra branchen

BAM Danmark skal opføre Læringshuset Nærheden

Illustration: Christensen & Co.

Høje-Taastrups nye skole, Læringshuset Nærheden, af arkitektfirmaet Christensen & Co forventes at stå færdig i august 2021.

Entreprenørfirmaet BAM Danmark har efter udbud fået opgaven med at opføre Høje-Taastrup Kommunes nye skole, Læringshuset Nærheden, der er tegnet af arkitektfirmaet Christensen & Co, skriver Høje-Taastrup Kommune i en pressemeddelelse.

I 2018 vandt arkitektfirmaet Christensen & Co. konkurrencen om at tegne det nye læringshus på basis af en vision om fremtidens skole. Siden er gennemført en proces, hvor repræsentanter for ledelse, medarbejdere og elever på Hedehusene Skole og Charlotteskolen samt repræsentanter for skolens Advisory Board har givet mere detaljerede input til de indholdsmæssige og pædagogiske ønsker til læringshuset.

Desuden har Christensen & Co. bearbejdet og tilpasset projektet til ønsker fra bedømmelsesudvalget – blandt andetet ønske om et mere vedligeholdelsesvenligt materiale til læringshusets facader.

 

Illustration: Christensen & Co.

I den kommende tid går entreprenørfirmaet og CCO Arkitekter i tæt samarbejde om at detail-planlægge byggeriet, og forventningen er, at der kan tages første spadestik til byggeriet i efteråret.

Det er fortsat forventningen, at det nye læringshus kan stå færdig i august 2021.

Læringshuset Nærheden kommer til at rumme både daginstitution for 0-6-årige og skole fra 0.-9. klasse i et spændende byggeri, hvor rammerne fra begyndelsen er skabt til fremtidens skole og daginstitution, hvor der er vægt på projektbaseret læring og på en tryg hverdag i et sundt indeklima.

 

Illustration: Christensen & Co.

15.500 kvm
Læringshuset Nærheden kommer til at kunne rumme 0.-9. klassetrin, fordelt på fem spor (fem klasser på hvert klassetrin), samt daginstitution for 0-6-årige. Skolen får også en stor idrætshal. Byggeriet bliver på i alt 15.500 kvm, og byggesummen er 278 millioner kroner. Læringshuset opføres på en grund lige nord for Springcentret i Nærheden.

Læringshuset Nærheden skal være en skole, hvor eleverne lærer og anvender skolens fag ved at løse konkrete problemer fra hverdagen og samfundet. Skolens rammer skal understøtte elevernes arbejdsform: Der skal være rum til fordybelse og samarbejde såvel som værksteder og udstillingsfaciliteter m.m., så eleverne kan udfolde og udvikle deres kreativitet, kritiske tænkning, samarbejds- og kommunikationsevner.

Mere om Læringshuset Nærheden hos Bam Danmark