Nyt fra branchen

Bæredygtige materialer kan påvirke indeklima negativt

Foto: Helene Høyer Mikkelsen.

Bæredygtige byggematerialer kan i kombination med andre materialer give såkaldte cocktaileffekter, hvor helt nye stoffer opstår.

To år efter at Realdania By & Byg færdiggjorde byggeeksperimentet Sunde Boliger i Holstebro, er der igen nye forskningsresultater. Den nyeste test af de Sunde Boliger – som er en del af Realdanias arbejde med indeklima – viser, at selv bæredygtige byggematerialer kan snyde. I kombination med andre materialer er bæredygtige materialer ikke altid så indeklimavenlige, som man tror, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Dette kemiske mix har et hold af forskere nu undersøgt i det ene af Realdania By & Bygs tre Sunde Boliger. Med støtte fra Realdania er materialer fra huset blevet testet i Eurofins-laboratoriets klimakamre, og den samlede koncentration af afgasninger – og ikke mindst de såkaldte cocktaileffekter, hvor helt nye stoffer opstår, når der mixes – har overrasket Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Jørgen Søndermark og koncernkompetencechef Steffen E. Maagaard fra rådgivningsvirksomheden MOE A/S. 

De to har været med lige fra starten for fire år siden, da projekt Sunde Boliger blev igangsat som et eksperiment, der skulle undersøge, hvordan man kan bygge almindelige familiehuse med sundt indeklima, inden for en almindelig anlægsøkonomi.

Den tydelige og markante cocktaileffekt kom bag på os, og set i forhold til det lovudkast, der nu ligger klar, om en såkaldt Frivillig Bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, er det en effekt og en udfordring, man skal være opmærksom på, siger Steffen E. Maagaard.

Resultatet af de nylige målingerne – som blev foretaget i de tomme huse – viste blandt andet, at afgasningerne fra byggematerialerne blev forøget i både mængde og kompleksitet, når materialerne blev målt i kombination. Det betød følgelig, at selv naturmaterialer som træ og linolie pludselig havde afgasninger, som nærmede sig de vejledende europæiske grænseværdier for kemikaliekoncentrationer.

 

Bæredygtige byggematerialer afgassede mest
Den testede Sunde Bolig er det såkaldte NO-tech hus, som i modsætning til de to andre Sunde Boliger er udstyret med naturlig ventilation og uden megen teknologi, men til gengæld med fokus på lavteknologiske tiltag såsom materialevalg og zoneinddeling af boligen, hvor forurenede zoner, fx køkkenet, adskilles fra opholdsrum.

Den anden bolig, YES-tech-huset, er rigt udstyret med tekniske løsninger, der skal bidrage til det gode indeklima, mens det tredje hus, NOW-tech huset, er et referencehus, der er bygget som de fleste huse bygges i dag, så indeklimaet hér kan sammenlignes med indeklimaet i de to eksperimenterende huse.

Da holdet af forskere for to år siden stillede skarpt på netop NO-tech-huset, var det for at undersøge, om brugen af nøje udvalgte byggematerialer med formodet lave eller ingen afgasninger havde den ønskede og tilsigtede effekt om minimal afgasning af forurenende stoffer.

Undersøgelsen af afgasningerne viste imidlertid helt uventet, at der i NO-tech-huset var markant større afgasning fra materialerne end i YES- og NOW-tech husene, som er bygget af almindelige standardbyggematerialer. 

Læs om Sunde Boliger performancemålinger “de ubeboede huse” Appendiks A