Nyt fra branchen

Arkitema udvider partnerkredsen

Dipylon Hus, Arkitemas kontor i Carlsberg Byen, København. Foto: Arkitema Architects/Lars Just Foto: Arkitema.

I forbindelse COWIs køb af Arkitema Architects er der udpeget nye titler og sket en lang række udnævnelser, som skal styrke det arkitektoniske fokus og forretningstilgangen.

Arkitema Architects blev 1. januar 2019 en del af COWI koncernen, og fortsætter herefter som et selvstændigt datterselskab i denne, med et fortsat stærkt fokus på arkitektur.

Overgangen fra at være en partnerejet virksomhed til at være en del af en koncern har givet anledning til en revurdering af partnerstrukturen, der fremover vil bestå af tre niveauer; Partner, Associated Partner og Associate, skriver Arktema i en pressemeddelelse.

 

 

 

 

Partnertitlerne signalere en anerkendelse af medarbejdernes arkitektoniske og forretningsmæssige resultater, og partnerstrukturen skal således også fremadrettet understøtte Arkitemas stærke arkitektoniske fokus. Pr. 1. januar blev der udpeget fire nye Partners; Birgitte Gade Ernst, Heidi Hjort Thuesen, Mette Baarup og Carsten Jensen. Derudover er der blevet udnævnt en lang række Associated Partners og Associates på tværs af organisationen og i alle tre skandinaviske lande.

– Vi er stolte af at kunne invitere så mange dygtige medarbejdere indenfor i partnerkredsen, og det vil også fremover være vigtigt for os, at udvikle vores egne medarbejdere, til at kunne indtræde i denne kreds. Vi glæder os over, at kunne give så mange gode kolleger nye muligheder i organisationen. Samtidig giver det os mulighed for at understrege vigtigheden af at arbejde med et højt arkitektonisk niveau i vores opgaver, siger CEO i Arkitema Architects, Peter Hartmann Berg.