Nyt fra branchen

Arkitektskolen Aarhus får ny formand

Rektor Torben Nielsen (tv) og bestyrelsesformand Carsten With Thygesen.

Carsten With Thygesen, der de seneste fire år har været menigt medlem af Arkitektskolen Aarhus´ bestyrelse, afløser Ingelise Bogason.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop udpeget en ny bestyrelse for Arkitektskolen Aarhus, som de næste fire år skal være med til at fremme skolens strategiske arbejde og understøtte skolens interesser som en institution, der gennem kunstnerisk og videnskabelig udvikling, undervisning og forskning skal udvikle arkitekturen, skriver Arkitektskolen Aarhus i en pressemeddelelse.

Ministeren står for at udpege fire af de fem eksterne medlemmer af bestyrelsen, mens Statens Kunstråd udpeger det femte.

På formandsposten afløses Ingelise Bogason af Carsten With Thygesen, der de seneste fire år har været menigt medlem af skolens bestyrelse. Carsten With Thygesen er desuden næstformand i bestyrelsen hos Realdania samt formand for Skovrådet.

– Det er en meget spændende opgave at stå i spidsen af bestyrelsen for Arkitektskolen Aarhus, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået den mulighed. Skolen står overfor en vigtig tid, hvor man skal flytte til en helt ny og moderne bygning tegnet til formålet, og det giver skolen mulighed for at arbejde med undervisning og forskning på helt nye måder i funktionelle rammer, siger Carsten With Thygesen.

Udover Carsten With Thygesen fortsætter arkitekt Andreas Lykke-Olesen, der er partner i Kollision, også sit arbejde i skolens bestyrelse, hvor han de seneste fire år har fungeret som menigt medlem. Derudover er Søren Nielsen, Signe Kongebro, Helle Borup Friberg blevet udpeget som nye bestyrelsesmedlemmer, og de afløser Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen og Peder Elgaard.

– Det har været en meget dedikeret og målrettet bestyrelse, som nu afløses af en ny. Jeg har været utroligt glad for samarbejdet, som altid har været præget af åbenhed med gode diskussioner og visioner for skolens retning og fremtid. Jeg er også glad for, at Carsten With Thygesen fortsætter som formand, det sikrer kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, siger rektor Torben Nielsen

Signe Kongebro er arkitekt og partner hos tegnestuen Henning Larsen samt gæsteprofessor hos University of Sheffield, Søren Nielsen er arkitekt og partner hos tegnestuen Vandkunsten og Helle Borup Friberg er administrerende direktør i Økologisk Landsforening. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har desuden besluttet, at Signe Kongebro skal være næstformand for bestyrelsen.

Der er derudover valgt fire interne medlemmer af bestyrelsen – en repræsentant for det kunstneriske og akademiske personale, en fra det teknisk/administrative personale og to studerende. Her har Karen Olesen opnået genvalg blandt det kunstneriske og akademiske personale, og det samme har Thor Hedegaard Nielsen Bested som repræsentant for de studerende, og de får følgeskab af Agnes Jarmund som nyvalgt repræsentant for de studerende og Mads Blenker, der er valgt som repræsentant for det teknisk/administrative personale.

 

Grøn dagsorden
Bestyrelsen mødes for første gang i starten af 2020, og den nye formand er ikke i tvivl om, hvad der kommer til at dominere arbejdet i den kommende tid.

– Jeg synes, at sammensætningen af bestyrelsen afspejler et politisk ønske om øget fokus på bæredygtighed. Det er et emne, vi allerede har stor fokus på i bestyrelsen – og som fylder meget i skolens arbejde, men det vil kun komme til at fylde endnu mere fremover. Det er et emne, som optager mig meget, og som jeg mener er nødvendigt, så jeg ser meget frem til at kunne være med til at undersøge, hvordan arkitektskolen kan bidrage yderligere til den grønne omstilling, siger Carsten With Thygesen.

For nyligt har regeringen tildelt to millioner kroner til henholdsvis Arkitektskolen Aarhus, KADK og Designskolen Kolding, og pengene skal bruges til pilotprojekter indenfor forskning i grøn omstilling.

– Med bevillingen, skolens stærke faglighed og fokus på at engagere sig i verdenen omkring os gennem arkitektturen, sammen med den kommende bestyrelses stærke kompetencer blandt andet indenfor bæredygtighed samt verdens behov for rettidigt fokus og omhu på netop dette område er jeg helt sikker på, at der vil være stor koncentration fra bestyrelsens side om at arkitektskolen kommer til at bidrage konstruktivt med forskning og uddannelse, som kan hjælpe Danmark på vej med den grønne omstilling, siger rektor Torben Nielsen

Den nye bestyrelse mødes første gang i første kvartal af 2020, og der afholdes fire bestyrelsesmøder om året.