Nyhed

ARKITEKTER PRESSES UD AF PLANLÆGNINGSOMRÅDET

Aarhus Ø

Ny undersøgelse viser, at arkitekter er efterspurgte som planlæggere, men at nyuddannede arkitekter mangler kompetencer og presses af andre faggrupper.

Mangler kvalifikationer

Arkitekter er efterspurgte af landets kommuner men særligt nyuddannede presses af andre faggrupper indenfor byplanlægning. Det kan man læse i en større undersøgelse, som FAOD har fået udarbejdet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, KADK, Arkitektforeningen, Dansk Byplanlaboratorium og Danske Planchefer og støttet af Dreyers fond. I undersøgelsen tegner der sig et billede af arkitekter som en eftertragtet faggruppe, men det er også tydeligt, at nyuddannede arkitekter mangler nogle kvalifikationer i forhold til konkurrerende faggrupper.

Baggrunden for undersøgelsen var at finde ud af, hvordan man får flere arkitekter til at vælge en karriere inden for byplanfaget, og hvad det er for kvalifikationer, som efterspørges af arbejdsgiverne. 

– Samfundet har brug for smukke, velfungerende og inspirerende byer så vel som land- og naturområder. Derfor er der brug for kreative veluddannede byplanarkitekter, som kan være med til at skabe de bedst mulige fysiske rammer for alle. Dette sker naturligvis i tæt samarbejde med borgerne, erhvervslivet, offentlige og private aktører og institutioner samt andre faggrupper og politikere, sagde næstformand for FAOD, Jan Ove Petersen, da første spadestik til undersøgelsen blev taget. 

Grundig undersøgelse

Selve undersøgelsen er lavet ved først at udsende et digitalt spørgeskema til plancheferne i alle 98 kommuner, og derefter har man lavet opfølgende telefoninterviews med 12 planchefer med uddybende spørgsmål. Svarprocenten er høj, og 58 kommuner har svaret på undersøgelsen, hvilket er mere end 59%. Der er også udsendt spørgeskema til 16 private firmaer, hvoraf syv har svaret. 

Skarp konkurrence

I undersøgelsen kan man blandt andet se, at arkitekterne er i konkurrence med ni forskellige faggrupper, og at især nyuddannede arkitekter mangler kvalifikationer, herunder viden om plansystemet.

– I svarene (fra plancheferne, red.) kan vi se, at der er ni forskellige uddannelser, som byder ind på at være planlæggere. Det var lidt overraskende for mig, at det alligevel er så bredt, siger Henrik Stjernholm, der har udarbejdet rapporten.

Der er altså efterhånden hård konkurrence for arkitekterne, og her peger undersøgelsen også på, at nyuddannede arkitekter mangler nogle mere generelle kompetencer som f.eks. kommunikationskompetencer.

Fem hovedkonklusioner er indkredset i undersøgelsen. De giver anledning til at reflektere over, om arkitekter i fremtiden kan fastholde positionen som kommunernes foretrukne planlæggerprofil, og hvad man kan gøre for at få arkitekterne ’tilbage på sporet’.

De fem hovedkonklusioner

  1. Arkitekters kompetencer er værdsat, men de nyuddannede mangler viden og færdigheder
  2. De fleste byplanlæggere i kommunerne er arkitekter, men tendensen viser, at de bliver færre.
  3. Arkitektfagligheden vægtes højt, men de generelle kompetencer vægtes højere.
  4. Der er stor efterspørgsel i kommunerne, men geografien er en udfordring.
  5. En nyuddannet arkitekt drømmer ikke om et job som planlægger.

Du kan læse rapporten her.

FAODs anbefalinger

Herunder kan du læse, hvad vores anbefalinger til arkitektskolerne, plancheferne og de faglige organisationer er, hvis vi skal styrke arkitekternes position på byplan- og byudviklingsområdet.

Du kan læse anbefalingerne her.

 

Flere organisationer har øje på udfordringerne. Arkitektforeningen har netop gennemført en undersøgelse blandt udvalgte medlemmer, der er ansat i det offentlige, hvor de bl.a. er blevet spurgt om, hvilke udfordringer de møder i hverdagen, og hvordan de bruger deres arkitektfaglige kompetencer. Læs mere om undersøgelsen hos Arkitektforeningen.