Nyt fra branchen

Akutcenter i Viborg klar inden årsskiftet

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.

Regionshospitalet Viborg skal med ombygning og en ny akutmodtagelse være med til at fremtidssikre hospitalet, som modtager patienter fra både Viborg, Silkeborg og Skive.

Det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter og AART Architects, er designet med fokus på at skabe et effektivt, fleksibelt og stimulerende behandlingssted for hospitalets patienter med fokus på flow, dagslys, materialitet, adgang til udearealer og med udkig til byen og det omkringliggende landskab.

Samtidig er akutcenteret indrettet med henblik på at skabe et optimalt arbejdsmiljø for hospitalets medarbejdere med kort afstand mellem de enkelte specialer og funktioner, skriver  de to arkitektfirmaer i en beskrivelse af byggeriet.

De nye faciliteter på Regionshospitalet Viborg breder sig over mere end 25.000 kvm og skal, med en ombygning af en række eksisterende arealer og en ny akutmodtagelse, være med til at fremtidssikre hospitalet, som i dag modtager patienter fra kommunerne i både Viborg, Silkeborg og Skive. Visionen med projektet har været at skabe et hospital, som med sin arkitektur bidrager til et mere sammenhængende patientforløb og et bedre arbejdsmiljø for personalet.

 

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.

– I designet af et hospital er flowet og den interne logistik afgørende – hver unødig meter, som personalet skal løbe, har betydning for patienternes sikkerhed, for arbejdsmiljøet og dermed også for hospitalets økonomi på sigt. Derfor er det nye akutcenter disponeret, så der er kort afstand mellem de forskellige funktioner og en gennemgående logik i indretningen, siger Mads Stenbæk Jakobsen, som er planlægnings- og udviklingschef hos Årstiderne Arkitekter og formand for det konsortium, der står bag det nye akutcenter.

– Den nye akutmodtagelse er indrettet ud fra ideen om, at de nødvendige funktioner og fagpersoner skal komme til patienterne – ikke omvendt. Dermed kan rigtige mange nu diagnosticeres og behandles alene i akutmodtagelsen, uden at blive indlagt, til gavn for mange patienter, som således kun har et kontaktpunkt på hospitalet.

Projektet er baseret på en løbende brugerinvolveringsproces med hospitalets personale, som med faglige input har sikret, at disponeringen af både afdelinger og rum understøtter arbejdsgange og patientforløb bedst muligt. Udover den nye akutmodtagelse rummer projektet en ny hovedindgang, foyer, auditorium, en udvidelse af hospitalets operationsafdeling, udvidelse af billeddiagnostik og klinisk fysiologi samt en udbygning af ambulatorier og sengeafsnit, hvor alle stuer er indrettet som ensengsstuer – et greb som sikrer bedre dialog og fortrolighed mellem patient og læge og bedre plads til pårørende.

 

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.

 

Et tryghedsskabende element
Det nye akutcenter er designet med afsæt i principperne for helende arkitektur med fokus på blandt andet optimale dagslysforhold, udgang til grønne arealer og udsigt, hvor hospitalets indlagte patienter fra stuerne har udkig over enten byen eller den nærliggende Søndersø.

Ligeledes er den centrale foyer placeret, så den har en imponerende udsigt over søen. Den gennemgående kontakt til omgivelserne er med til at sikre hospitalets brugere overskuelige omgivelser, som er lette at finde rundt i, og som dermed fungerer som et tryghedsskabende element.

– Vores mål har været at skabe et effektivt og fleksibelt hospital med menneskeligt nærvær for øje. Vi ved, at hospitalets fysiske rammer er med til at optimere patienternes helingsproces og velværet for både patienter, pårørende og personale. Ved at fokusere på parametre som dagslys, udgang til udearealer og en sanselig og stimulerende indretning, kan arkitekturen være med til at forkorte indlæggelsestiden. Samtidig har det betydning for arbejdsmiljøet, hvilket kan gøre det lettere for hospitalet at fastholde sit personale, siger Anders Tyrrestrup, arkitekt og partner hos AART Architects.

 

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.

I indretningen af hospitalet er der arbejdet med varme materialer, som fx træ, natursten og gule tegl, der understøtter en imødekommende atmosfære – eksempelvis i opholdszoner og i foyeren, som er det første sted mange patienter møder. Derudover har man i designet af bygningen udnyttet den skrånende grund til at skabe tagterrasser på udvalgte etager. Det nye byggeri er designet med grønne tagflader, som er med til at understøtte den rekreative udsigt. Derudover bidrager det positivt til bygningens CO2-regnskab, understøtter biodiversitet og sikrer en bedre lokal absorbering af regnvand.

 

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.

Fortolkning af eksisterende regionshospital
Det nye akutcenter er en tilbygning i relation til det eksisterende regionshospital, der er opført af flere omgange gennem de seneste årtier. Målet for arkitekterne bag projektet har været at skabe et byggeri, som kobler sig naturligt på det eksisterende – blandt andet i materialevalget, hvor bygningsbasen viderefører hospitalets gule teglsten, mens de øvre etager er udført med en gyldenbrun alufacade, der også refererer til det eksisterende byggeri.

– Vi har designet bygningen med en facade, som er arkitektonisk robust ift. at kunne optage de forskellige bagvedliggende typer af rum, og den variation i facaden, som det medfører. Ved at designe facaden med en række gennemgående, vandrette bånd, der skaber sammenhæng, kan de mellemlæggende vinduer placeres mere frit, uden at facaden kommer til at fremstå spraglet, siger Anders Tyrrestrup fra AART Architects.

 

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.

Akutcenteret indvies officielt senere på året. Konsortiet bag det nye hospital består af Årstiderne Arkitekter, AART Architects, ÅF og WSP.

 

 


OM PROJEKTET

Adresse: Heibergs Alle, 8800 Viborg
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: AART Architects og Årstiderne Arkitekter (tidligere Sweco Architects)
Landskabsarkitekt: Årstiderne Arkitekter
Ingeniør, installationer: ÅF
Ingeniør, konstruktioner: WSP
Bygherrerådgivere: Arkitema Architects og Moe
Periode: 2012-2019

 

Foto: Årstiderne Arkitekter/AART Architects.