Nyt fra branchen

Akustikken i byggeri tænkes ind fra starten

Akustisk projekt vil knytte akustikken, det visuelle udtryk, fabrikationen og materialet sammen i de første vigtige designfaser og lade akustikken blive en del af arkitekturen fra starten.

Danmark har en rig historie for murværk i arkitekturen. Vi graver materialet op under vores fødder og brænder det til rektangulære elementer. Der er dog over hundreder af år skabt meget lidt innovation med selve elementet.

Det siger Isak Worre Foged, der er Founding Partner, AREA and Associate Professor, Aalborg University og som arbejder med et projekt – Akustisk Tegl.

– I projektet Akustisk Tegl gentænker og tester vi hvordan nye avancerede formgivningsmetoder og specifikke robot-baserede fremstillingsprocesser kan muliggøre nye teglformer. Dette kobles med intentionen om at udvikle tegl, der strategisk øger spredningen af lyden, ved at forme overflader og teglenes kompositioner, siger Isak Worre Foged.

Teglkomposition skaber en dybde og artikulation som fremhæver lyset og teglenes forskellige geometrier. På denne måde relaterer de sig til en historisk grundgeometri og materiale, men skabt med nye avancerede design- og fabrikationsprocesser. Illustration: AREA.

 

– Dette, kombineret med åbninger mellem teglene, tillader at arkitekter, designerer og ingeniører kan sammensætte tegl og konstruktion på en måde så unikke rumakustiske forhold kan skabes ved både at design diffusion og absorption af væggen gennem valget af tegltyperne og åbningernes størrelse mellem teglene.

 

De akustiske tegls profiler varierer, men skaber også kontinuitet og sammenhæng.  De er limet op på en perforeret bagplade, der tillader at lyden kan resonere og absorberes i dybere lag. Det viser også tydeligt, at teglene ikke er bærende, hvorved beskueren bedre kan afkode akustik og konstruktion sammen. Illustration: AREA.

Tanken er at knytte akustikken, det visuelle udtryk, fabrikationen og materialet sammen i de første vigtige designfaser, og lade akustikken blive en del af arkitekturen fra starten af et projekt, som et modsvar for de problemer vi oplever med akustikken i det byggede miljø.

Isometrisk tegning af den byggede væg og dens konstruktionsprincip. På trods af den høje akustiske og visuelle opløsning, så er konstruktionen baseret på et modulært princip der gør konstruktion hurtig og nem at samle. Illustration: AREA.

Teglene er udviklet igennem computersimuleringer af geometriske former, simuleringer af lydrefleksioner, prototypetests og laboratorie- og feltmålinger.

Den hybride innovation har været mulig grundet samarbejdet mellem AREA (koncept, design, akustik), ODICO Robotics (robotfabrikation), Jacob Hilmer Architecture (designsystem og strukturelle analyser) og Strøjer Tegl (materialeleverandør og fabrikant).

Yderligere er der lavet målinger ved Aalborg Universitet og Københavns Erhvervsakademi.

Projektet er støttet af Realdania.

 

Den digitale designmodel indeholdende de 14 tegltyper i detaljer. Teglene sættes som komposition enten manuelt, i samarbejde med computeren, eller ved at computeren selv giver forslag til en sammensætning baseret på akustiske-, visuelle-, materiale- og fabrikationsmæssigeparametre. Illustraton: AREA.
Målinger i laboratorie hvor der udtages forskellige tegl til afprøvning. I dette studie roteres prototypen, mens der måles på, hvordan lyden spredes, hvilket derfra giver grundlag for at kunne beskrive scattering koefficienter over forskellige frekvenser. Illustraton: AREA.
Den digitale designmodel indeholder mere end 1600 geometrisk avancerede tegl, hvor en designer kan arbejde med fordelingen som på et kanvas ved at flytter kurverne rundt. Derefter fordeler teglene sig automatisk baseret på en fordelingslogik der også kan designes af designeren. Illustraton: AREA.
Akustisk computersimulering der ved hjælp af spredningen af partikler afdækker hvordan lydenergien fordeles med og uden den akustisk teglvæg i auditoriet på Copenhagen School of Design and Technology.  llustraton: AREA.

Læs tidligere artikel om Isak Worre Foged: Designteorier og forskning omsat til fysisk produkt.