Vestjobs
Aarhus

ADJUNKTUR I DIGITAL FABRIKATION OG MATERIALEUNDERSØGELSE

Tilmeldingsfrist 15. oktober 2019

Arkitektskolen Aarhus ønsker at styrke digitaliseringen i arkitekturen – fra formgivning over materialebearbejdning til realisering. Vi søger ansøgere med stærke arkitektfaglige kompetencer inden for digital fabrikation, materialer og/eller robotstyret fabrikation, som også har relevant forskningserfaring, der modsvarer kravene til et adjunktur.

 

Vi forventer

at du har hands-on erfaring med digital formgenerering og digital fabrikation, viden om traditionelle og nye materialer, bygge- og produktionsprocesser såvel som generel viden om bygningsteknologi og tektonik. Det er en fordel, hvis du har interesse for og viden om samspillet mellem materialer, teknologier og bygningskonstruktioner, og et engagement i de kulturelle og historiske perspektiver, der modsvarer dit teknologiske fokus.

 

Adjunkturet har fokus på udforskningen og bearbejdningen af byggematerialer og -komponenter ved hjælp af digitale produktionsmetoder og teknikker, med det formål at udvikle området til gavn for arkitekturens praksis, forskning og undervisning. Det kunne for eksempel være studier af digitaliserede arbejdsgange fra formgivning til produktion, eller hvorledes bearbejdningen af materialer ved hjælp af digitale fabrikationsteknologier kan fremme det almindelige byggeris tektoniske, taktile og sanselige kvaliteter.

 

Et adjunktur er en treårig stilling med forskning og undervisning som hovedopgaver. Stilingen kan derudover i begrænset omfang omfatte administrative opgaver, eksterne samarbejder og samarbejder på tværs af institutionen. Arkitektskolen Aarhus forpligter sig til at sikre, at adjunkten modtager vejledning og får mulighed for at deltage i pædagogisk opkvalificering.

 

Stillingen ønskes besat fra den 1. januar 2020. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

 

Adjunkturets tilknytning

Adjunkturet vil blive tilknyttet forskningslaboratorium 2, Teknologi, Bygningskultur og Bosætning og det relaterede undervisningsprogram. Vores forskning sigter mod at skabe sammenhæng imellem arkitektonisk teori og praksis gennem undersøgelser af blandt andet digital formgenerering, scripting, robotbaseret fabrikation, materialeegenskaber, bygningskomponenter, augmented fabrication, avanceret teknologi og byggeprincipper. Din forskning vil indgå som en del af ovenstående.

 

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Teknologi, Bygningskultur og Bosætning, som omfatter undervisning på bachelor- og kandidatniveau. Forskningslaboratoriets faglige spændvidde afspejles i undervisningsprogrammet, der med udgangspunkt i bosætning arbejder med forskellige vægtninger imellem de ovennævnte fagområder.

 

Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, der spænder fra værkstedsbaseret praksis over tegnebordsundervisning til akademisk forskning. Du skal dele vores interesse for og engagement i historie og teori og have lyst til at udforske arkitekturen ved hjælp af digitale og analoge værktøjer, bl.a. gennem udforskning af robotstyret fabrikation og montage. En udforskning som spænder fra det subtraktive over deformation til det additive, og omfatter forskellige materialer, herunder beton, ler, træ, sten og stål.

 

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen, men vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på studier, som er tæt knyttede til research by design, som er et prioriteret indsatsområde for skolen.

 

Krav til ansøgere og ansøgning

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau eller tilsvarende inden for opslagets fagområde. 

 

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen på via linket nedenfor. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

 

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

 

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat- og ph.d.-niveau
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
  • Publikationsliste

 

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 15. oktober 2019 kl. 12.00.

 

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til lektor Jonathan Foote på +45 8936 0329 eller jofo@aarch.dk.

 

 

SØG HER