Nyt fra branchen

AART vinder beboer- og kulturhus i København

Illustration: AART architects.

AART architects vinder Byens Hus på 2.500 kvadratmeter. Byggefeltet vil derudover rumme en daginstitution på 2.200 kvadratmeter og cirka 85 boliger fordelt på 6.700 kvadratmeter.

I samarbejde med KPC og By & Havn skal AART architects udvikle et nyt beboer- og kulturhus i Ørestad Syd i København. Byens Hus, som det hedder, skal danne ramme om nye fællesskabs- og fritidsaktiviteter for folk i alle aldre i bydelen, skriver AART architects i nyhederne.

Side om side med en af Naturpark Amagers kommende hovedindgange skal Byens Hus opføres i naturskønne omgivelser, så det bliver et sundt og stimulerende samlingspunkt for bydelens beboere. Visionen for huset er at samle bydelens fællesfunktioner under samme tag, så nye synergier og muligheder opstår i samspillet mellem beboerne.

Byens Hus bliver 2.500 kvadratmeter, og byggefeltet vil derudover rumme en daginstitution på 2.200 kvadratmeter og cirka 85 boliger fordelt på 6.700 kvadratmeter. Foruden at fungere som fælleshus for beboerne i området vil Byens Hus også blive et kulturhus for hele bydelen.

 

Illustration: AART architects.

Foruden at fungere som fælleshus for beboerne i området, vil Byens Hus også blive et kulturhus for hele bydelen. For at kunne indfri denne ambition bidrager Københavns Kommune med fem millioner kroner til byggeriet af Byens Hus og herefter to millioner kroner om året til drift. Når byggeriet er opført, vil By & Havn overdrage Byens Hus vederlagsfrit til Foreningen Byens Hus, skriver By & Havn i nyhederne.

 

Illustration: AART architects.

 

Unik samarbejdsmodel
Huset er resultatet af en unik og innovativ samarbejdsmodel, hvor By & Havn viser en ny måde at skabe fællesskaber på i nye byområder. Lokalplanen bestemmer, at nye boligbyggerier i Ørestad Syd skal etablere fælleslokaler for beboerne på en procent af det samlede boligareal. Med Byens Hus bliver fællesarealerne for alle kvarterets boliger samlet i ét hus. Dermed får beboerne et meget stort hus, der har mange flere faciliteter end hvert boligbyggeri hver især ville kunne etablere.

I begyndelsen af 2018 afholdt By & Havn sammen med Københavns Kommune en række workshops og et borgermøde for at inddrage grundejere og interessenter i arbejdet med udviklingen af Byens Hus. De ønsker og behov, der kom frem, er indarbejdet i det byggeprogram, som By & Havn har fået udarbejdet af Nord Architects.

På denne baggrund indbød By & Havn og KPC i foråret 2019 tre tegnestuer til at give et samlet bud på husets udformning, og der er nu udpeget en vinder af konkurrencen: AART architects. I sensommeren vil By & Havn igen inddrage borgere og interessenter i arbejdet med den mere detaljerede indretning af Byens Hus.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, ser frem til byggeriet af huset og de muligheder, det giver for Ørestad Syd.

– At bygge nye områder i København handler om meget andet end at lægge mursten og bygge infrastruktur: Vi ønsker at skabe områder, hvor folk ønsker at leve og møde hinanden i fællesskaber og mangfoldige byområder. Og vi ønsker især at inddrage beboerne i udviklingen af deres områder. Derfor har det været imponerende, lærerigt og ikke mindst interessant at høre om alle de ønsker og behov, som beboerne har ønsket, vi tog med i byggeriet, og vi glæder os til endnu mere borgerinddragelse, når vi kommer til den detaljerede indretning af Byens Hus, siger Anne Skovbro.

Stiftende partner og administrerende direktør i AART architects, Torben Skovbjerg Larsen, har store forventninger til det kommende byggeri.

– Med Byens Hus samler vi Ørestad Syds fællesfunktioner ét og samme sted – og som et billede på livet i bydelen skaber vi samtidig et hus, der vokser op af terrænet med terrasser og uderum, så livet kan flyde frit mellem inde og ude på flere niveauer. Kort sagt bliver det et hus, hvor livet bliver attraktionsværdien. En social vision, som vi sammen med By & Havn og KPC ser frem til at omsætte til målbar og mærkbar merværdi for de mange borgere i Ørestad Syd, siger Torben Skovbjerg Larsen.

Bag projektet står KPC, som glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

– Vi er glade og stolte over at bidrage til dette helt unikke projekt, og over at By & Havn har valgt os som samarbejdspartner. Vi ser frem til at være med til at skabe rammerne om det fremtidige fællesskab i Ørestad Syd i samarbejde med områdets beboere, siger KPCs udviklingsdirektør Jesper Jørgensen.

 

Læs mere om Byens Hus på AART architects

 


Fakta

Byens Hus vil være på ca. 2.500 kvm
På byggefeltet opføres ca. 2.500 kvm beboer- og kulturhus, ca. 2.200 kvm daginstitution og ca. 6700 kvm boliger

Økonomi:
By & Havn betaler 40 millioner kroner
Københavns Kommune har i budgetaftalen for 2019 bevilget fem millioner kroner i anlæg til opgradering af Byens Hus samt to millioner kroner i årlig drift.
Øvrige driftsomkostninger finansieres af de tilknyttede grundejere med et årligt driftsbidrag samt fra udlejning til café og diverse aktiviteter.
Ejerforhold:
By & Havn stifter en forening, som bliver ejer af Byens Hus. De tilknyttede grundejere, hvis fælleslokaler er samlet i huset, bliver pligtige medlemmer.