Østjobs
Odsherred

2 Byplanlæggere søges til Odsherred Kommune

Tilmeldingsfrist 15. august 2019

Odsherred Kommune søger to engagerede byplanlæggere til Planteamet under Centeret for Miljø og Teknik til at indgå i vores mange spændende og forskellige opgaver på planområdet. Den ene stilling er en fast stilling, og den anden stilling er en midlertidig stilling på 18 måneder.

 

Opgaverne dækker hele det byplanfaglige spektrum lige fra lokalplanlægning, kommuneplanlægning, bygningsbevaring og arkitekturpolitik til områdefornyelse med borgerinddragelse og tværgående arbejdsgrupper.

 

Odsherred Kommune er landets største sommerhuskommune, der servicerer over 100.000 fritidsejere og turister. Men vi er også en lille kommune med kun 33.000 borgere – vores største by, Nykøbing Sjælland, har under 6.000 indbyggere. Landskabeligt kan Odsherred Kommune noget helt særligt, da vi er udpeget af Unesco som Geopark Odsherred for områdets unikke istidslandskaber.

Alt dette sammen med de mange smukke kyster, kulturhistorien og et engageret lokalsamfund gør det spændende og alsidigt at arbejde som byplanlægger i Odsherred Kommune.

 

Stillingernes indhold

I vil få en portefølje af sager, som har høj politisk prioritet og med samarbejdsflader til private investorer, fonde, borgere og erhvervsdrivende. Der er pt et stort behov for udarbejdelse af lokalplaner. Der vil derfor blive lagt vægt på, at i har et indgående kendskab til planloven og gerne dokumenteret erfaring inden for at udarbejde komplicerede lokalplaner og styring af processen fra idé til endelig plan.

 

Vi vil gerne styrke samarbejdet mellem de faglige områder i hele Center for Miljø og Teknik. Det er derfor vigtigt, at i både er fagligt dygtige og besidder gode samarbejdsevner. Afdelingen er samtidig en vigtig samarbejdspartner for erhvervsliv, borgere og lokalmiljøer, og vi har stort fokus på kommunens vækstdagsorden og dens udviklings- og bosætningsstrategier.

 

Vi udvikler arbejdsopgaverne i fællesskab og har fokus på faglig sparring både internt i planteamet og med rådhusets øvrige fagligheder. Men vi er en lille kommune, og i har derfor som medarbejdere i høj grad selv mulighed for at sætte dagsordenen for afdelingens faglige profil. Vi vægter faglig tydelighed, kvalitet og forvaltningsretlig sikkerhed meget højt i forhold til både de interne arbejdsgange, i forhold til kommunens borgere og erhvervsaktører, og ikke mindst i forhold til den politiske betjening.

 

Lidt om jer

Vi søger personer med solid erfaring inden for planarbejdet samt stor forståelse for byggeri og arkitektur. I har interesse for at samarbejde med alle aktørerne med udgangspunkt i planloven samt vores kommuneplan. Vi foretrækker, at I har opnået jeres erfaring i en kommune på planområdet – alternativt kan en karriere i det private, hvor I fx har arbejdet med planområdet, være en mulighed.

I har politisk tæft, gode kommunikative evner og lyst til at samarbejde med eksterne såvel som interne.

 

Vi forventer, at I

 

– har en relevant byplanfaglig uddannelse på enten universitetsniveau eller ved arkitektskolerne.

– er åben over for at arbejde med en alsidig variation af planopgaver, med hovedvægt på lokalplanlægning

– har solid erfaring med planarbejde og kan agere med helhedssyn så de forskellige interesser kan varetages ud fra lovgrundlaget og de politiske beslutninger

– har flair for struktur

– er kreative, analytiske og er dygtige strateger

– kan bidrage til teamsamarbejde

– kan bidrage ind i det faglige miljø i en uformel tone

– er gode til at indgå i og gennemføre projektprocesser med forskellige aktører – interne som eksterne.

– kan organisere egen arbejdsindsats og er systematisk

 

Det er en fordel at i har et allround kendskab til plansystemet, herunder planloven, landsplanlægning, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, temaplanlægning og masterplaner.

 

Hvem er vi?

Vi er en afdeling i center for Miljø og Teknik med ansvar for myndighedsopgaver og drift inden for plan, klima og trafik. I afdelingen er vi 16 kollegaer fordelt på tre teams. I planteamet arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for områdefornyelse, lokalplaner, kommuneplanstillæg, bevaringsværdige bygninger mm. Derudover fungerer vi som sparingspartnere for andre dele af organisationen samt for politikkerne.

I centret arbejder vi med fokus på styrket borgerkontakt og den gode kommunikation med borgere og virksomheder. Vi sætter pris på åbenhed, godt humør og saglighed. Vi arbejder i retning mod, at sagsbehandling udføres med kvalitetsstyring, og det er vores ambition, at alle områder i centeret skal være ISO-certificeret efter standard om kvalitetsledelse, 9001 (2008).

Centeret Miljø og Teknik er kendetegnet ved en kollegial, ligefrem og uhøjtidelig omgangstone, hvor vi udfordrer og støtter hinanden både personligt og fagligt.

 

Vi kan tilbyde

– Et udfordrende job i et uformelt miljø med engagerede kollegaer

– Et fleksibelt arbejdsliv tilpasset vores og dine behov

– Mulighed for at udvikle dig og være med til at sætte retning for planarbejdet

– Arbejde i en organisation, hvor der er højt til loftet og kort vej til beslutningerne

 

Byrådet godkendte den 25. juni 2019, at vi pr. 15. september går i gang med en 4-dages arbejdsuge som et forsøg de kommende 3 år.

 

Stillingerne er fuldtidsstillinger og ønskes besat pr. 1. oktober eller tidligere.

 

Ansøgningsfrist og procedure

Send din ansøgning, samt CV, elektronisk via kommunens hjemmeside, http://www.odsherred.dk/indhold/ledige-stillinger  så vi har den senest torsdag den 15. august 2019 kl. 9:00 og skriv ”Byplanlægger”, når du sender din ansøgning, skriv om du søger den faste eller midlertidige stilling. Øvrige dokumenter, som eksamensbeviser eller lignende, behøver du først medbringe til en eventuel ansættelsessamtale. Vi forventer at holde ansættelsessamtale tirsdag d. 27. august, indkaldelse til samtale sker mandag den 19. august 2019.
Ansættelse hurtigst muligt eller fra 1. oktober 2019.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Chefkonsulent Linda Sønderskov på telefon 59666016 eller du kan maile dine spørgsmål til linso@odsherred.dk eller til afdelingsleder Signe Merete Skovgaard på telefon 25479586, eller du kan maile dine spørgsmål til simsk@odsherred.dk

 

Ansøgningen skal være fremme senest torsdag den 15. august 2019 kl. 9:00.

 

Indkaldelse til samtale sker mandag den 19. august 2019 inden kl. 13.

 

Samtaler finder sted tirsdag den 27. august 2019.

 

Mere information

Arbejdsadressen er Nyvej 22, 4673 Højby på Odsherred Kommunes Rådhus. Vi har en kantine samt gratis kaffe/te- og frugtordning. Du kan læse mere om Odsherred Kommune på www.odsherred.dk

 

Odsherred Kommune er en kommune beliggende i det nordvestsjællandske landskab som i 2014 blev udpeget af Unesco som Geopark Odsherred. En geopark er et afgrænset område med unik geologi. Odsherred er præget af istidslandskabet, kysterne, kunstnerne, råvarerne og kulturhistorien, som er vores styrker og stolthed. Vi servicerer 33.000 borgere og har over 100.000 fritidsejere og turister.

Odsherred Kommune arbejder for, at understøtte udviklingen af erhverv, turisme, bosætning og bæredygtighed med udgangspunkt i bebyggelserne, landskaberne og lokalbefolkningen.