Nyt fra branchen

16 projekter udvalgt til runde to i Boliglaboratorium

Foto: Steffen Stamp.

16 ud af 66 bud på fremtidens boliger er videre i Statens Kunstfonds og Realdanias Boliglaboratorium.

Eksperimenterende boligprojekter fra hele landet er nu udvalgt til næste runde af Kunstfondens og Realdanias Boliglaboratorium.

Med hele 66 bud har interessen for Kunstfondens og Realdanias Boliglaboratorium været stor og har repræsenteret byggebranchen bredt. Nu er 16 boligprojekter udvalgt til næste runde, og fælles for projekterne er et stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber, skriver Statens Kunstfond og Realdania i nyhederne.

Næste runde er til august, hvor fem til syv projekter udvælges blandt de 16 til at indgå som projektbyggerier i Boliglaboratorium.

– Vi er virkelig glade for at have modtaget så mange ansøgninger. De udvalgte projekter bygger på viden og engagement, de bygger på en lyst til og behov for at finde nye veje. De spejler mangfoldigheden i drømmene om fremtidens boligbyggeri – og de spejler samarbejde, lydhørhed og noget af den fornyelsesradikalitet, vi har efterspurgt og gerne vil skabe rum for i det nye Boliglaboratorium. Vores forventninger vokser, siger Ellen Braae, udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur hos Statens Kunstfond.

 

Bud på fremtidens boliger fra hele landet
De 16 udvalgte projekter fordeler sig over hele det danske landskab – på landet, i forstæder og i byer. De giver nye bud på både gårdhuse, klyngehuse, etagebyggeri, transformation af eksisterende byggeri, fortætninger af eksisterende boligområder og landsbyboliger i en bred variation af alt fra alment boligbyggeri, private bygherrer, selvbyggere og medskabelsesbyggerier.
– Udover det høje antal af ansøgninger, er jeg særligt glad for, at ansøgerne virkelig har taget vores ambition om, at projekterne skal realiseres, alvorligt. Det her er ikke et udviklingsrum alene for arkitekterne, det er for hele branchen. Derfor er det rigtig positivt, at også de private developere og bygherrer samt de almene boligorganisationer i den grad er stemplet ind i de enkelte projekter. Hvis vi for alvor skal rykke ved boligudbuddet, er vi nødt til at arbejde på tværs af faggrupper, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

 

Bæredygtighed og fællesskaber
Fælles for alle de udvalgte projekter er et stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber. Fra blandede boligformer, generationsboliger, naboskabsboliger til midlertidige livsfaseboliger, boliger til enlige, børnefamilier og nye kollektivformer. Alle 16 projekter ønsker at skabe bæredygtige og sunde boliger, der giver rum til fællesskaber, flere familieformer og forskellige livssituationer.

Se de 16 boligprojekter