Nyt fra branchen

150 arkitektstuderende indtager byrådssal

De studerende er i gang med et forløb på fem uger, hvor de blandt andet skal på feltarbejde i den almene boligafdeling Gadehavegård i Høje-Taastrup. Foto: Barbara Alexandersen/Domea.dk.

Over en periode på fem uger skal 150 arkitektstuderende fra KADK observere, analysere og indsamle viden i Høje Taastrup Kommune.

150 arkitektstuderende fra Arkitektskolen i København indtager i den kommende tid – helt bogstaveligt – rådhuset i Høje Taastrup Kommune. De er en del af et tværgående undervisningstilbud på KADK, som har til formål at højne de arkitektstuderendes viden om boligbyggeri, byplanlægning og byudvikling, skriver Domea i en presseeddelelse.

Over en periode på fem uger skal de arkitektstuderende observere, analysere og indsamle viden. De skal blandt andet besøge et af de store boligområder i Høje Taastrup, Gadehavegård, som i de kommende år står overfor en gennemgribende renovering og fornyelse.

Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem KADK’s arkitektskole, Høje-Taastrup Kommune og Domea.dk, som administrerer de almene boliger i området.

– Det er vigtigt for KADK, at vores arkitektstuderende beskæftiger sig med relevante samfundsudfordringer allerede tidligt i studiet. De 150 arkitektstuderende, der begyndte i sommer, startede de fire første uger med at studere den omstridte kommende boligbebyggelse Stejlepladsen i Københavns Sydhavn som case. I forårssemestret skal de nu arbejde fem uger med at analysere og forstå et almennyttigt boligområde i Høje Taastrup. De studerende skal ikke bare sidde i deres vanlige rammer på Holmen, de skal ud og være i området, møde beboere, diskutere med politikere og boligforeninger samtidigt med at de får hældt teoretisk viden på, siger Jakob Brandtberg Knudsen, Fagleder for Arkitektskolen på KADK.

 

Foto: Barbara Alexandersen/Domea.dk.

 

Investering i fremtiden
Parterne har indgået en aftale som løber fra 2020 til 2022, og det betyder i praksis, at 450 spirende arkitekter over de næste tre år vil besøge Høje Taastrup Kommune – det er studerende, der en gang i fremtiden forhåbentlig kan være med til at udvikle nye boligtypologier og spille en rolle i forhold til, hvordan fremtidens boligbyggerier og byområder kommer til at se ud.

– Der er cirka en million danskere, som i dag bor i en almen bolig. Og det almene repræsenterer samtidig noget af det, vi holder af ved vores byer – nemlig at der er plads til forskellighed og at høj som lav bor side om side. Derfor er det også helt afgørende, at kommende generationer af arkitekter interesserer sig for det almene boligbyggeri – og for hvordan fremtidens boliger skal se ud, siger Mette Mogensen som er by- og boligudviklingschef hos Domea.dk.

I det hele taget er det ambitionen fra både Høje Taastrup Kommune, Domea.dk og Arkitektskolen, at projektet kan blive en investering i fremtiden og bidrage til at skabe et større kendskab og en mere dybfølt interesse blandt de studerende for byplanlægning, for den blandede by, og fremtidens måder at bo sammen på.

– Høje Taastrup Kommune er en udviklingskommune med mange store udviklingsprojekter. Derfor er det også spændende at få knyttet arkitektskolen til udviklingen af fremtidens Høje Taastrup Kommune og de boliger, byen skal have for at tiltrække nye borgere i fremtiden. Ambitionen er, at vi med dette partnerskab kan være med til at højne den arkitektoniske kvalitet i fremtidens boligbyggeri og lave boliger, der er både skønne, funktionelle og samtidig skaber trivsel for de mennesker, som skal bo i dem, siger Nabil Ben Chaabane, udviklingskonsulent i Høje Taastrup Kommune.

 

Foto: Barbara Alexandersen/Domea.dk.

Efter det fem uger lange forløb, som skiftevis foregår “i marken”, ved faglig undervisning på rådhuset samt på arkitektskolen på Holmen, skal de studerende præsentere deres arbejde. Det sker efter planen 3. marts ved en udstilling på rådhuset.